M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

Bedrijfsovername: overdracht van aandelen of van het handelsfonds?

Als u een onderneming wil overnemen of overlaten, zijn er meestal twee mogelijke manieren om die overdracht te realiseren. Een eerste mogelijkheid is een aandelentransactie, …

Geschillen tussen aandeelhouders: Oplossingen die een vechtscheiding tussen aandeelhouders voorkomen

Aandeelhoudersconflicten leiden vaak tot zware botsingen waarbij het voortbestaan van de vennootschap niet zelden op het spel komt te staan. Het aandeelhoudersbelang komt daarbij veelal …

Private equity: say what?!

‘Venture capital’, ‘growth capital’, ‘leveraged buy-out’, ‘private equity fund’, … Allemaal buzzwords die steeds vaker terugkomen. Bent u er al bekend mee? In dit artikel nemen we u …

VVPRbis – Opgelet! — Heeft uw vennootschap vrijstelling van volstorting verleend aan haar aandeelhouders? Nog snel ‘bijstorten’, anders verlies van VVPRbis …

De toepassingsvoorwaarden van het VVPRbis-regime werden verstrengd vanaf 1 januari 2022. Om te kunnen genieten van het VVPRbis-regime is voortaan vereist dat de initieel beloofde …

Afspraken tussen aandeelhouders: Hoe legt u deze best vast?

Samen een vennootschap oprichten of instappen in een vennootschap. Wat nu? Het is aan te raden om op voorhand enkele afspraken te maken tussen de …

De financiering van de exit van een aandeelhouder. Hoe pak je dit aan?

Vroeg of laat staat in elke onderneming een wijziging in de aandeelhoudersstructuur op til. Aandeelhouders hebben na verloop van tijd een andere tijdshorizon voor hun …

Waarom wel influencers beschermen en andere bestuurders van vennootschappen in de kou laten?

Recent ontstond een polemiek nadat een influencer gevraagd werd om het adres waar de onderneming gevestigd is, te vermelden op zijn sociale media. Voor wie …

Nieuwe toelichtingsnota inzake onafhankelijke bestuurders

Onafhankelijke bestuurders hebben een aantal wettelijke verplichtingen, maar spelen ook een belangrijke rol in de beslissingen die cruciaal zijn voor de duurzaamheid van een onderneming, en …

De volstortingsplicht van een overdrager van niet-volgestorte aandelen in de BV: het WVV schept duidelijkheid maar het oude recht blijft relevant

23/09/2022 De verplichting van een overdrager tot volstorting van niet-volgestorte aandelen in de BVBA was jarenlang het voorwerp van discussie in rechtsleer en rechtspraak, aangezien …

Cassatie over de aansprakelijkheid van de overdrager van niet volstorte aandelen in een BVBA: Roma locuta (bis)

14/09/2022 Bespreking Cass. 2 september 2022 In het besproken arrest van het Hof van Cassatie van 2 september 2022 gaat het om de vraag wat …

Oprichtersaansprakelijkheid voortaan afgewimpeld op de cijferberoeper?

09/08/2022 Bespreking vonnis Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde, 18 oktober 2021 In een opvallend vonnis van de Ondernemingsrechtbank Gent (afdeling Dendermonde) van 18 oktober 2021 werd …

Uitbreng van vastgoed middels uitonverdeeldheid: verkooprecht of verdeelrecht? Het Grondwettelijk Hof aan het woord!

18/07/2022 Bespreking arrest Grondwettelijk hof van 20 januari 2022 De uitbreng van vastgoed uit vennootschappen waarbij het vastgoed wordt overgeheveld naar de achterliggende aandeelhouders blijft …

Meerwaarde op aandelen belastbaar als divers inkomen?

15/7/2022 Bespreking arrest Hof van Beroep Gent 22 maart 2022 Het hof van beroep te Gent heeft in een arrest van 22 maart 2022 beslist …

Bij dagelijks bestuurders-werknemers weegt de lichtste aansprakelijkheid het zwaarst door

26/05/2022 Vennootschapsmandatarissen kunnen zelfs na de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hun mandaat in uitvoering van een arbeidsovereenkomst uitoefenen, met name dagelijks …

Bezoldigingen in natura van bestuurders: voorzichtigheid blijft geboden, zelfs “met” een ruling!

12/05/2022 In een vonnis van 6 april 2022 heeft de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen een artsenvennootschap herinnerd aan de draagwijdte van de bescherming …

Alarmbelprocedure: waakzaamheid geboden!

29/04/2022 Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) legt de naleving van meerdere regels op om de solvabiliteit en de continuïteit van ondernemingen te waarborgen …

Vergeet uw belangenconflict niet op de correcte manier bekend te maken

06/06/2022 Indien u binnen uw vennootschap wordt geconfronteerd met een belangenconflict in hoofde van één of meerdere bestuurders, moet u bepaalde formaliteiten naleven, waaronder de …

Aanhoudende onduidelijkheid omtrent de fiscale gevolgen van een vroegtijdige vermindering van het kapitaal van een familiale vennootschap

01/06/2022 Tot 1 januari 2018, konden kapitaalverminderingen belastingvrij worden doorgevoerd. Sinds 1 januari 2018 worden kapitaalverminderingen op fiscaal vlak pro rata aangerekend op het fiscaal …

Ondermijnt uitkering het gunstregime voor familiale vennootschappen?

08/06/2022 Een vaak gebruikte wijze van vermogensplanning voor Vlaamse ondernemers bestaat erin om de aandelen van hun vennootschap tijdens hun leven te schenken aan hun …

Prijsbepaling bij geschillenregeling: verschuiving van peildatum als correctie op waardering van aandelen

12/05/2022 Noot bij een arrest van het hof van beroep te Antwerpen (Antwerpen 7 januari 2021, TRV/RPS 2022, 196-200) Eén van de belangrijkste waarderingsuitgangspunten bij …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect