M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

Verplichte statutenwijziging onder het WVV: het aftellen is begonnen!

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het ‘WVV’) trad 1 mei 2019 in werking met als doel de innovatie, versoepeling en vereenvoudiging van het vennootschapsrecht. …

Nieuw “Adviescomité inzake Vennootschappen en Verenigingen” (CASAVV) brengt eerste adviezen uit

Recent werd een nieuw Adviescomité opgericht : CASAVV of voluit “Adviescomité inzake Vennootschappen en Verenigingen”. Het Adviescomité inzake Vennootschappen en Verenigingen (CASAVV) is een samenwerking …

Post-overname geschillen

Goede overeenkomsten maken goede vrienden. Dit is zeker het geval bij de overname van aandelen van een vennootschap, zoals toegelicht in onze vorige nieuwsberichten. Goede …

Aanverwante overeenkomsten bij de aandelenoverdracht

De overdracht van aandelen gaat vaak gepaard met bijkomende afzonderlijke afspraken die de toekomstige relatie regelen tussen de koper en verkoper van aandelen. Idealiter legt …

Verschuiving van de peildatum in het kader van de geschillenregeling: Hof van Cassatie eist motivering in concreto

In het kader van de geschillenregeling, vóór de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) opgenomen in de artikelen 642 en 643 van …

FSMA doet voorstel voor drie wetswijzigingen voor beursgenoteerde vennootschappen

Op 23 juni 2023 publiceerde de FSMA haar jaarverslag 2022. Bij die gelegenheid gaf Jean-Paul Servais, de voorzitter van de FSMA, een webinar over de …

Controle op buitenlandse directe investeringen vanaf 1 juli 2023

De start van de zomervakantie luidt een nieuw aanmeldingsregime in. Net als in vele andere EU-Lidstaten wordt in België een screeningmechanisme ingevoerd dat buitenlandse directe investeringen controleert. …

Aansprakelijkheid van bestuurders bij datalekken & cyberaanvallen

In Nederland riskeren beursgenoteerde bedrijven vanaf 2023 een boete wanneer zou blijken dat hacking of het falen van IT-systemen van de onderneming te wijten is …

De belangenconflictprocedure: what’s new onder het WVV?

Met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) zijn een aantal aspecten van de belangenconflictprocedure in de NV, de BV en de CV gewijzigd. De …

ESG: van “soft law” naar “hard law”

SG staat voor Environmental, Social en Governance (Ecologisch, Sociaal en Governance) en verwijst naar de drie centrale elementen die aangewend worden om de duurzaamheid van …

Minister van Justitie over bestuurder als onderneming

Zijn bestuurders van vennootschappen of verenigingen altijd of soms ondernemingen? Het Hof van Cassatie heeft zich reeds herhaaldelijk over de vraag uitgesproken. Ook het Grondwettelijk Hof  is …

Grensoverschrijdende fusies, splitsingen en omzettingen: Wet van 25 mei 2023 tot implementatie van de Europese mobiliteitsrichtlijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

De wet van 25 mei 2023 tot implementatie van de zogenaamde Mobiliteitsrichtlijn (EU Richtlijn 2019/2121 van 27 november 2019) werd vandaag, 6 juni 2023, gepubliceerd …

Grensoverschrijdende fusies, splitsingen en omzettingen: Wet tot implementatie van de Europese mobiliteitsrichtlijn goedgekeurd door het Parlement

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft op 27 april 2023 de wet met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen (Doc. Nr. 55/3219) goedgekeurd. De wet …

Cassatie over verschuiving van peildatum bij geschillenregeling

🎓 Cass. 31 maart 2023 In een recent arrest gaat het Hof van Cassatie dieper in op de verschuiving van de peildatum bij een toepassing van de …

Zal boek 6 BW (buitencontractuele aansprakelijkheid) de cap op bestuurdersaansprakelijkheid nieuw leven inblazen?

De numerieke beperking op de bestuurdersaansprakelijkheid, de zgn. “cap”, was één van de meest spraakmakende en controversiële vernieuwingen in aanloop naar de invoering van het …

Draconische gevolgen bij laattijdige aangifte vennootschapsbelasting

Verlenging van onderzoeks- en aanslagtermijnen Vennootschappen die – zelfs maar één seconde – te laat zijn met hun aangifte, mogen voortaan vanaf het boekjaar 2022 …

Cassatie over sterfhuisconstructies (28 maart 2023)

Voor een aandeelhouder en/of bestuurder van een op het faillissement afstevenende vennootschap kan het interessant zijn tijdig het schip te verlaten. Omdat ook een zinkend …

De (achterhaalde?) publicatieplicht in geval van een enige aandeelhouder

In deze bijdrage wordt kort ingegaan op de verplichting voor vennootschappen om de vereniging van alle aandelen in handen van één persoon kenbaar te maken …

Verstrengingen toegang UBO-register: wat moet u onthouden?

In ons eerder nieuwsbericht kon u al lezen dat de Europese rechters moeite hebben met de publieke raadpleegbaarheid van het UBO-register. België heeft daarom recent …

Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen: Wetsontwerp tot omzetting van de Europese mobiliteitsrichtlijn ingediend in de Kamer

Op 15 maart 2023 heeft de federale regering het wetsontwerp met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen officieel neergelegd in de Kamer van volksvertegenwoordigers. …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect