M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

De (achterhaalde?) publicatieplicht in geval van een enige aandeelhouder

In deze bijdrage wordt kort ingegaan op de verplichting voor vennootschappen om de vereniging van alle aandelen in handen van één persoon kenbaar te maken …

Verstrengingen toegang UBO-register: wat moet u onthouden?

In ons eerder nieuwsbericht kon u al lezen dat de Europese rechters moeite hebben met de publieke raadpleegbaarheid van het UBO-register. België heeft daarom recent …

Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen: Wetsontwerp tot omzetting van de Europese mobiliteitsrichtlijn ingediend in de Kamer

Op 15 maart 2023 heeft de federale regering het wetsontwerp met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen officieel neergelegd in de Kamer van volksvertegenwoordigers. …

Hoofdelijkheid bij groepsvennootschappen: zo de lusten, zo de lasten

🎓 Nederland – Hoge Raad 24 februari 2023 Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Onderlinge bijdrageplicht (draagplicht) van hoofdelijke schuldenaren (art. 6:10 BW) in concernverhouding. Een …

Verplichtingen openbaar maken van jaarrekening bij vrijwillige ontbinding vennootschap

Door middel van twee adviezen die in de loop van 2022 zijn gepubliceerd, heeft de Commissie voor Boekhoudkundige Normen de openbaarmakingsverplichtingen verduidelijkt waaraan vennootschappen zijn …

Cassatie over de bestuurder als onderneming: ‘je persiste et signe’

🎓 Cass. 9 februari 2023 Eerder besteedden we hier aandacht aan Cass. 18 maart 2022 dat stelde dat een bestuurder van een vennootschap slechts een onderneming in …

De gevolgen van Boek 5 op de vennootschap

Op 1 januari 2023 trad Boek 5 “Verbintenissen” van het Burgerlijk Wetboek in werking. Deze modernisering van het verbintenissenrecht heeft een onmiskenbare impact op het …

Belgische wetgever geeft gevolg aan Europese UBO-rechtspraak: legitiem belang vereist voor toegang UBO-register

Wet van 8 februari 2023 tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van …

De voordelen van een private equity transactie

De private equity sector draait nog steeds op volle toeren. In Europa werd de voorbije jaren zo’n 100 miljard eur per jaar opgehaald, meestal bij …

Kapitaalverhoging en soorten van aandelen

Problemen voor private equity en venture capital Het is welbekend dat flexibilisering één van de krachtlijnen van het WVV was. Sinds het WVV bestaat er …

Over de hoofdelijke gehoudenheid tot volstorting van overdragers en overnemers van niet volgestorte aandelen

🎓 Hof van Beroep Gent – 16 januari 2023 Bij de oprichting van een BVBA bestond de mogelijkheid om het maatschappelijk kapitaal van de nieuw …

De CSRD treedt begin 2023 in werking en is relevant voor alle ondernemingen

📜 Europese Richtlijn met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen – 28 november 2022 Op 28 november 2022 nam de Raad van de Europese Unie de …

Geldigheid automatische uittreding in CV(BA) bevestigd, maar misbruik blijft mogelijk

Sinds de invoering van het nieuwe vennootschapsrecht bestaat geen twijfel meer over het feit dat statutaire clausules die voorzien in een automatische uittreding wegens verlies …

Bedrijfsovername: overdracht van aandelen of van het handelsfonds?

Als u een onderneming wil overnemen of overlaten, zijn er meestal twee mogelijke manieren om die overdracht te realiseren. Een eerste mogelijkheid is een aandelentransactie, …

Geschillen tussen aandeelhouders: Oplossingen die een vechtscheiding tussen aandeelhouders voorkomen

Aandeelhoudersconflicten leiden vaak tot zware botsingen waarbij het voortbestaan van de vennootschap niet zelden op het spel komt te staan. Het aandeelhoudersbelang komt daarbij veelal …

Private equity: say what?!

‘Venture capital’, ‘growth capital’, ‘leveraged buy-out’, ‘private equity fund’, … Allemaal buzzwords die steeds vaker terugkomen. Bent u er al bekend mee? In dit artikel nemen we u …

VVPRbis – Opgelet! — Heeft uw vennootschap vrijstelling van volstorting verleend aan haar aandeelhouders? Nog snel ‘bijstorten’, anders verlies van VVPRbis …

De toepassingsvoorwaarden van het VVPRbis-regime werden verstrengd vanaf 1 januari 2022. Om te kunnen genieten van het VVPRbis-regime is voortaan vereist dat de initieel beloofde …

Afspraken tussen aandeelhouders: Hoe legt u deze best vast?

Samen een vennootschap oprichten of instappen in een vennootschap. Wat nu? Het is aan te raden om op voorhand enkele afspraken te maken tussen de …

De financiering van de exit van een aandeelhouder. Hoe pak je dit aan?

Vroeg of laat staat in elke onderneming een wijziging in de aandeelhoudersstructuur op til. Aandeelhouders hebben na verloop van tijd een andere tijdshorizon voor hun …

Waarom wel influencers beschermen en andere bestuurders van vennootschappen in de kou laten?

Recent ontstond een polemiek nadat een influencer gevraagd werd om het adres waar de onderneming gevestigd is, te vermelden op zijn sociale media. Voor wie …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect