M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

Uitkeringen in de BV: oppassen geblazen

07/07/2021 Eén van de nieuwe dwingende bepalingen van het WVV is de regeling omtrent de winstuitkering die een gevolg is van het wegvallen van het …

Dubbel stemrecht – Aandeelhouders blijven soms koele minnaars

20/07/2021 In België werd (sinds het nieuwe WVV in 2019) de afschaffing van het principe “één aandeel, één stem” verdedigd onder het motto van de …

De digitalisering van het vennootschapsrecht: online oprichting en statutaire “mandatendatabank”

19/07/2021 Op 15 juli 2021 werd de Wet van 12 juli 2021 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de wet …

Online oprichten van vennootschappen: Kamer keurt wetsontwerp goed!

Op 7 juli 2021 heeft de Kamer een wetsontwerp goedgekeurd dat groen licht geeft aan de digitale oprichting van bepaalde vennootschapsvormen. De wet maakt werk …

Paper: Aansprakelijkheid van bestuurders in het WVV

07/07/2021 S. De Dier en J. Vananroye, Working Paper No. 2021/1, Jan Ronse Instituut De paper die Stijn De Dier en Joeri Vananroye schreven over …

Wiskunde voor gevorderden: aandachtspunten voor schade bij post-acquisitiegeschillen

Een concrete analyse van enkele pijnpunten n.a.v. een recent Cassatie-arrest (Cass. 4 december 2020, TRV/RPS 2021, 511-513) Belangrijk om weten hierbij is dat het voorwerp van de S(hare)P(urpose)A(greement) de …

Cassatie over tegenwerpelijkheid van kwijting aan curator: same old Story?

30/06/2021 Bespreking Cass. 18 juni 2021 (C.19.0255.N) Op 18 juni 2021 velde het Hof van Cassatie een arrest over de tegenwerpelijkheid van een kwijting van …

Over “geduldig kapitaal”: waarom een liquiditeitsprogramma voor passieve aandeelhouders ook goed is voor het familiebedrijf

Een evenwichtig liquiditeitsprogramma, waarin afspraken worden gemaakt omtrent de omvang van het dividend en de mogelijkheid tot (gedeeltelijke) uittreding, kan de verschillende belangen van partijen in het …

Zetelverplaatsing van uw vennootschap: hoe gaat u te werk?

Op welke wijze kan ik de maatschappelijke zetel van mijn vennootschap verplaatsen? Wie heeft de bevoegdheid om de beslissing tot zetelverplaatsing te nemen? Moet ik …

Coöperatieve vennootschappen: praktische regelingen voor omzetting kapitaal in inbreng

Naar het voorbeeld van de naamloze vennootschap kwalificeert het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna “het nieuwe Wetboek”) de coöperatieve vennootschap voortaan als een …

Justitie: wijzigingen in het wetboek van vennootschappen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een voorontwerp van wet goed tot wijziging van het wetboek vennootschappen, de wet van …

Geen vaccin voor bestuurdersaansprakelijkheid

Wat kan een bestuurder doen bij betalingsmoeilijkheden? Het spreekt vanzelf dat ondernemingen gebruik maken van de steunmaatregelen die werden uitgevaardigd door zowel de federale als …

De BV in het nieuwe vennootschapsrecht : Waar is het kapitaal naartoe?

In het kader van de afschaffing van het kapitaal in de BV, wordt de vereiste van het minimumkapitaal en toereikend kapitaal nu opgevangen door de …

Overdracht van een familieonderneming: zijn vennootschapsrechtelijke controlevehikels nog relevant?

Bij de overdracht van familieondernemingen wordt een controlevehikel vaak gehanteerd om het zeggenschap en de economische eigendom van de aandelen van de familieonderneming op te …

Het WVV en het statuut van de bestuurder-werknemer: wat kan nog?

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) lijkt duidelijkheid te scheppen en bepaalt thans uitdrukkelijk voor zowel NV’s alsook voor BV’s en CV’s dat bestuurders/leden van …

De onderzoeks- en controlebevoegdheid van aandeelhouders: een miskend recht

Indien er geen commissaris werd benoemd, dan is elke aandeelhouder individueel gemachtigd om op elk moment en onvoorwaardelijk alle documenten te raadplegen die nodig zijn …

Vergaderen met de algemene vergadering van aandeelhouders en het bestuur in coronatijd: een update en handig overzicht

Hoe organiseert u in coronatijd een algemene vergadering van aandeelhouders of het eigen collegiaal bestuursorgaan? Voor bestuurders van ondernemingen is het sinds de COVID-19-pandemie moeilijk …

De private stichting: (ook voor u) een interessante planningstechniek?

Wanneer een stichting wordt opgericht in het kader van het vermogensbeheer van een ondernemer en met als doelstelling het behoud van de continuïteit van een familiale onderneming, wordt …

Selectieve betalingen door de bestuurder van een onderneming in moeilijkheden. Geniet de bestuurder keuzevrijheid of zijn er risico’s?

De bestuurder van een onderneming in moeilijkheden staat voor moeilijke keuzes. Wanneer betaling van alle opeisbare schulden op een gegeven moment niet mogelijk is, zal …

Over de inbreng in genot

Ten onrechte houdt een deel van de moderne (vooral Franstalige) rechtsleer voor dat de vermogensafscheiding ook geldt voor de goederen waarop een louter verbintenisrechtelijk gebruiksrecht …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect