M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

Prijsbepaling bij geschillenregeling: verschuiving van peildatum als correctie op waardering van aandelen

12/05/2022 Noot bij een arrest van het hof van beroep te Antwerpen (Antwerpen 7 januari 2021, TRV/RPS 2022, 196-200) Eén van de belangrijkste waarderingsuitgangspunten bij …

Faillissement en fresh start als bestuurder? Enkel mits “eigen organisatie” volgens Cassatie.

04/05/2022 In een verrassend arrest van 18 maart 2022[1] oordeelt het Hof van Cassatie dat een natuurlijke persoon, bestuurder van vennootschappen, slechts als “onderneming” kan …

Is alleen een “georganiseerde” bestuurder een onderneming?

26/04/2022 Op 18 maart 2022 velde het Hof van Cassatie een opvallend arrest over de kwalificatie van een bestuurder van een vennootschap als onderneming. De …

Over de aansprakelijkheid van feitelijke bestuurders

19/04/2022 De bepalingen inzake bestuursaansprakelijkheid van Boek 2 WVV gelden voor de leden van het bestuursorgaan, het dagelijks bestuur én “alle andere personen die ten …

Vruchtgebruik in de vennootschap – wat met uw planning?

21/03/2022 In een standpunt van 27 september 2021 bevestigt Vlabel dat een schenking met voorbehoud van eventueel vruchtgebruik dezelfde fiscale behandeling krijgt. Het is perfect mogelijk …

(Para)fiscaal regime van aandelenopties

21/06/2021 Key-medewerkers vergoeden via de toekenning van aandelen(opties) biedt talrijke voordelen. Eén van de manieren om dat te doen is door een aandelenoptieplan te voorzien. …

Is de vereffenaar een mini-curator?

04/03/2022 Bespreking Cass. 26 november 2021 (C.20.0572.F) Een curator is de bewindvoerder van de faillissementsboedel. Die boedel bundelt de executierechten van de schuldeisers in het …

Bestuurder vs. Curator

23/02/2022 Wie draagt de bewijslast van de grootte van de onderneming bij de kennelijke grove fout bij faillissement? Artikel XX.225 WER bepaalt dat bij een …

Aandelenopties, RSU’s & internationale tewerkstelling: what country may tax which piece of the pie?

15/02/2022 In de praktijk stellen we vast dat aandelenopties en/of gratis aandelen (vaak toegekend onder vorm van l ‘restricted stock units’ of ‘RSU’s’) frequent in …

Bevestiging uitzondering op aansprakelijkheidsbeperking bestuurders voor overheidsschulden

22/02/2022 Het nieuwe vennootschapsrecht voorziet in de beperking van de financiële aansprakelijkheid van bestuurders door middel van de invoering van zogenaamde ‘caps’ of drempels. Deze …

Naar een groter genderevenwicht in de (genoteerde) raad van bestuur?

26/01/2022 Europa wil verder werk maken van de gendergelijkheid van bestuurders in genoteerde vennootschappen en het evenwicht optrekken tot 40% voor wat het vrouwelijke quorum …

Controle op bezoldigingen bedrijfsleiders: spelregels en eventuele sancties

19/01/2022 Sommige ondernemingen storten geen of te weinig bedrijfsvoorheffing door naar de fiscus voor de bezoldigingen die zij uitbetalen aan hun bedrijfsleiders. Niet zelden zien …

Digitalisering inzake de oprichting van een vennootschap: wat betekent het concreet?

14/01/2022 Op 31 juli 2019 trad de Europese richtlijn – m.b.t. het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht – …

Naleving van de Belgische Corporate Governance Code 2020

20/01/2022 Voor de zevende keer hebben GUBERNA en het VBO een gezamenlijk onderzoek uitgevoerd naar de naleving van de Belgische Corporate Governance Code. Deze nieuwe editie …

Kennelijk grove fout en bestuurders van kleine ondernemingen: wie draagt de bewijslast?

15/01/2022 Bespreking Cass. 2 december 2021 Bij een deficitair faillissement (niet elk faillissement eindigt deficitair) kunnen de huidige of gewezen (feitelijke) bestuurders/zaakvoerders aansprakelijk worden gesteld …

Toerekening van onrechtmatige daden aan de vennootschap en immuniteit van de uitvoeringsagent in het nieuwe BW

07/01/2022 Over de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek is ondertussen al veel inkt gevloeid. Zo kenden we reeds de invoering van het nieuwe bewijsrecht …

Goede afspraken maken goede vrienden? Over de geldigheid van prijsbepalingsclausules en good/bad leaver clausules in het kader van onder meer de geschillenregeling

10/12/2021 In het kader van een geschillenregeling kan de rechter een aandeelhouder verplichten om aandelen over te nemen resp. over te dragen tegen de prijs …

VVPRbis: volstorten is (blijft) de boodschap

04/01/2022 Sinds 2019 is het VVPRbis-regime van verlaagde roerende voorheffing voor dividenden niet meer gekoppeld aan de voorwaarde van een (volgestort) minimumkapitaal van 18.550 euro. …

VVPRbis: geen preferente aandelen, ook later niet

04/01/2022 Dividenden van “preferente” aandelen geven geen recht op het gunstige VVPRbis-tarief in de roerende voorheffing. Maar de formulering van de betreffende wettekst is niet …

Shareholder protection in share issuances: a comparative law and economics approach

14/12/2022 A PhD teaser by Tom Vos Corporations need cash to finance their activities. Issuing shares to investors is an important way of raising capital, …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect