M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

De subsidiaire aanslag in hoofde van de vereffenaar na de ontbinding en de vereffening van de vennootschap

03/11/2021 In het vereffeningsproces van een vennootschap is het de taak van de vereffenaar om de vennootschap in kwestie in gereedheid te brengen voor de …

Let’s get personal: de schade van de koper na aandelenoverdracht

02/11/2021 Bespreking Cass. 4 december 2020 In principe kan enkel de eigen, persoonlijke schade voor vergoeding in aanmerking komen. Een recente uitspraak van het Hof …

Compilatie parlementaire voorbereidingen WVV

16/11/2021 Op de website van het Belgisch centrum voor vennootschapsrecht kan u een nuttige databank met compilaties van de parlementaire voorbereidingen van het WVV raadplegen: …

De niet-bevoorrechte minderheidsschuldeiser: onbekend is onbemind?!

10/11/2021 De analogie tussen corporate governance van solvabele en insolvency governance van insolvabele ondernemingen biedt nader inzicht in de reorganisatie en/of vereffening-verdeling van zulke insolvabele …

Belastingschulden na aandelenoverdracht bij VOF

12/10/2021 Bespreking Cass. 30 april 2021 In een recent cassatie-arrest verduidelijkt het Hof van Cassatie de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten van een VOF. Zij …

Kunt u uw aandeelhouder-natuurlijke persoon en uw aandeelhouder-vennootschap verzoenen in het kader van de aanleg van een liquidatiereserve binnen de BV? Volgens de rulingcommissie wel!

20/10/2021 De rulingcommissie bevestigt dat het gewijzigde vennootschapsrecht de mogelijkheid laat om, mits het voorhanden zijn van de juiste motieven, statutair te voorzien dat de …

Correcte vertegenwoordiging van vennootschappen

02/09/2021 Over het belang van een correcte vertegenwoordiging … Wat is het belang van een correcte vertegenwoordiging? Een correcte vertegenwoordiging is zeer belangrijk, voor de …

Het persoonlijk faillissement van de bestuurder: Een ‘fresh start’ of een koude douche?

06/08/2021 Bestuurders van de onderneming die failliet verklaard worden zijn in principe niet persoonlijk gehouden om de schulden van de vennootschap te betalen, tenzij er …

Merger control – Altice Europe NV tegen Europese Commissie

22/09/2021 Today, the General Court of the European Union largely upheld the double gun jumping fine imposed by the European Commission on Altice for acquiring …

VZW’s – welke nieuwigheden uit het WVV?

11/10/2021 Eind 2019 werd het nieuwe vennootschapsrecht van kracht, met een gloednieuw Wetboek van Vennootschappen (WVV). Dit nieuwe wetboek bracht tal van vernieuwingen met zich …

De earn-out: stimulans of hindernis?

Omdat recent M&A onderzoek aantoont dat in ca. 30 % van de bedrijfsovernames gebruik wordt gemaakt van een zgn. earn-out en deze techniek de laatste …

Pand op aandelen – wat te checken bij due diligence: het pandregister of het aandelenregister van de vennootschap?

10/08/2021 Om elke betwisting omtrent de rechtsgeldigheid van een pand op aandelen uit te sluiten, is het in de huidige stand van de wetgeving aangewezen …

UBO-register : Deadline voor de bijkomende informatieverplichtingen in het UBO-register nadert

17/08/2021 In 2017 werd het UBO-register ingevoerd. Naast de verplichte registratie van de uiteindelijk begunstigden (UBO’s) in het register, moeten de informatieplichtigen ook een bewijs …

De coöperatieve vennootschappen onder het WVV: wie zijn ze, wat doen ze, wat drijft hen?

26/07/2021 Auteur : Maxime Verheyden (doctoraatsbursaal KU Leuven) “De coöperatieve vennootschap (“CV”) is onder het WVV voorbehouden aan de ‘eigenlijke coöperatieve vennootschappen’” en “de BV …

Uitkeringen in de BV: oppassen geblazen

07/07/2021 Eén van de nieuwe dwingende bepalingen van het WVV is de regeling omtrent de winstuitkering die een gevolg is van het wegvallen van het …

Dubbel stemrecht – Aandeelhouders blijven soms koele minnaars

20/07/2021 In België werd (sinds het nieuwe WVV in 2019) de afschaffing van het principe “één aandeel, één stem” verdedigd onder het motto van de …

De digitalisering van het vennootschapsrecht: online oprichting en statutaire “mandatendatabank”

19/07/2021 Op 15 juli 2021 werd de Wet van 12 juli 2021 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de wet …

Online oprichten van vennootschappen: Kamer keurt wetsontwerp goed!

Op 7 juli 2021 heeft de Kamer een wetsontwerp goedgekeurd dat groen licht geeft aan de digitale oprichting van bepaalde vennootschapsvormen. De wet maakt werk …

Paper: Aansprakelijkheid van bestuurders in het WVV

07/07/2021 S. De Dier en J. Vananroye, Working Paper No. 2021/1, Jan Ronse Instituut De paper die Stijn De Dier en Joeri Vananroye schreven over …

Wiskunde voor gevorderden: aandachtspunten voor schade bij post-acquisitiegeschillen

Een concrete analyse van enkele pijnpunten n.a.v. een recent Cassatie-arrest (Cass. 4 december 2020, TRV/RPS 2021, 511-513) Belangrijk om weten hierbij is dat het voorwerp van de S(hare)P(urpose)A(greement) de …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect