M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

Nietigheid wegens onrechtmatig voorwerp – verzekerde oefent gereglementeerde activiteit uit maar voldoet niet aan de toegangsvoorwaarden

🎓 Cass. 18 maart 2022 Op 18 maart 2022 sprak het Hof van Cassatie zich uit over verzekeringsovereenkomsten met een onrechtmatig voorwerp. Het ging over …

Parenclub – Risicoverzwaring?

🎓 Cass. 7 maart 2022 Art. 81, §1 W. Verz. (voormalig art. 26,§1 Wet Landverzekeringsovereenkomsten) verplicht de verzekerde om de nieuwe omstandigheden of de wijzigingen …

De nieuwe berekening van de 80%-regel bij een IPT

👉 Nieuwe circulaire FOD FinanciĂ«n – hervorming berekeningsmethode raming wettelijk pensioen Als zelfstandige reken je niet automatisch op een overvloedig pensioen. Gelukkig zijn er aan …

Advies over de verzekeringsverplichting aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen en de omzetting van Richtlijn (EU) 20212118 van 24 november 2021

Advies nr. C/2022/5 Advies over de verzekeringsverplichting aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen en de omzetting van Richtlijn (EU) 20212118 van 24 november 2021 tot wijziging van Richtlijn …

De regresvordering van de verzekeraar: een betwistbare vordering?

08/09/2022 Er geldt een wettelijke verplichting tot het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen. Hierdoor zijn enkel motorvoertuigen toegelaten op de openbare weg mits de …

Precontractuele informatie bij collectieve verzekeringen

31/05/2022 🎓 HvJ 24 februari 2022 Een collectieve verzekeringsovereenkomst is een raamcontract gesloten tussen een verzekeraar en een verzekeringnemer in het kader waarvan de verzekeringnemer …

Elektrische steps: nieuwe regels voor veiliger verkeer

26/06/2022 Elektrische steps komen steeds vaker voor in het straatbeeld. Het vlotte vervoermiddel is bij verkeerd gebruik echter gevaarlijk. In mei keurde de Kamer de …

Elektrische steps: populair maar niet zonder regels

25/07/2022 Sinds 1 jul 2022 is de nieuwe wet van toepassing op elektrische steps.  Voordien was er weinig regelgeving rond elektrische steps, men stelde ze …

Onduidelijke polisbepalingen worden geïnterpreteerd in het voordeel van de verzekerde, ook wanneer partijen – ogenschijnlijk – anders overeenkwamen

25/01/2022 Bespreking Cass. 8 oktober 2021 De regel is ons allemaal bekend. Toch doen er zich in de praktijk wel eens omstandigheden voor waar de …

Recente Cassatierechtspraak inzake de Verzekeringswet 2014: Een Overzicht

23/12/2021 Naar goede gewoonte blikt het Insurance team Lydian, met de jaarwisseling in zicht, terug op enkele interessante arresten die het Hof van Cassatie heeft …

Het tariferingsbureau voor verplichte bouwverzekeringen (eindelijk) operationeel

19/01/2022 Sinds 1 juli 2018 dienen aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector hun tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid verplicht te verzekeren (Cfr. de Wet Peeters …

Modification de la directive relative Ă  l’assurance de la responsabilitĂ© civile automobile

22/12/2021 La directive 2021/2118 modifie de maniĂšre significative la directive 2009/103/CE (2) concernant l’assurance de la responsabilitĂ© civile automobile notamment en renforçant la collaboration entre …

E-zine Insurance Regulation – Solvency II Review: de Europese Commissie heeft gesproken. Een eerste overzicht

30/09/2021 Op 22 september 2021 publiceerde de Europese Commissie haar uitgebreide pakket voorstellen en bijhorende documentatie met betrekking tot de herziening van de Solvency II-richtlijn. …

Corona update: Fiscaal regime VAPZ

De federale regering heeft een aantal maatregelen genomen om de zelfstandigen wat meer ademruimte te geven. Dit onder meer door uitstel of zelfs vrijstellingen in …

Verplichte verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten en andere dienstverleners in de bouwsector: het Grondwettelijk Hof houdt Wet Peeters II in leven

19/05/2021 Bespreking arrest Gwh nr. 28/2021 van 25 februari 2021 Het Grondwettelijk Hof heeft zich in dit arrest uitgesproken uit over het beroep tot (gedeeltelijke) …

Inwerkingtreding van de Europese “duurzaamheids”-verordening: wat zijn de gevolgen voor verzekeraars, beleggingsondernemingen, kredietinstellingen en anderen?

De kern van de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiĂ«le dienstensector (“SFDR”/“Verordening”) is op 10 maart 2021 in werking getreden en, aan de vooravond …

Gevolgen van de nieuwe B2B wet op de bank- en verzekeringssector

In deze bijdrage krijgt u een overzicht van de gevolgen van de B2B wet op de ondernemingen in de bank- en verzekeringssector.  Opgelet : De B2B wet …

Recente cassatierechtspraak inzake de Verzekeringswet 2014: een overzicht

Met de jaarwisseling in het vooruitzicht, blikt het Insurance team Lydian graag terug op enkele interessante arresten die het Hof van Cassatie heeft geveld het …

Kan mijn omniumverzekering dekking weigeren als iemand anders met mijn wagen onder invloed van alcohol een ongeval veroorzaakt?

In deze bijdrage wordt dieper ingegaan op het verschil tussen een uitsluiting van dekking en een verval van dekking inzake tussenkomst van verzekering. Een niet …

Het Grondwettelijk Hof bevestigt de toepassing van de (korte) driejarige verjaringstermijn uit het verzekeringsrecht voor vorderingen tot nietigverklaring van tak 23-levensverzekeringen

In haar arrest van 22 oktober 2020 heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat de toepassing van de driejarige verjaringstermijn (die specifiek geldt voor vorderingen voortvloeiend …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect