M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

Onduidelijke polisbepalingen worden geïnterpreteerd in het voordeel van de verzekerde, ook wanneer partijen – ogenschijnlijk – anders overeenkwamen

25/01/2022 Bespreking Cass. 8 oktober 2021 De regel is ons allemaal bekend. Toch doen er zich in de praktijk wel eens omstandigheden voor waar de …

Recente Cassatierechtspraak inzake de Verzekeringswet 2014: Een Overzicht

23/12/2021 Naar goede gewoonte blikt het Insurance team Lydian, met de jaarwisseling in zicht, terug op enkele interessante arresten die het Hof van Cassatie heeft …

Het tariferingsbureau voor verplichte bouwverzekeringen (eindelijk) operationeel

19/01/2022 Sinds 1 juli 2018 dienen aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector hun tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid verplicht te verzekeren (Cfr. de Wet Peeters …

Modification de la directive relative à l’assurance de la responsabilité civile automobile

22/12/2021 La directive 2021/2118 modifie de manière significative la directive 2009/103/CE (2) concernant l’assurance de la responsabilité civile automobile notamment en renforçant la collaboration entre …

E-zine Insurance Regulation – Solvency II Review: de Europese Commissie heeft gesproken. Een eerste overzicht

30/09/2021 Op 22 september 2021 publiceerde de Europese Commissie haar uitgebreide pakket voorstellen en bijhorende documentatie met betrekking tot de herziening van de Solvency II-richtlijn. …

Corona update: Fiscaal regime VAPZ

De federale regering heeft een aantal maatregelen genomen om de zelfstandigen wat meer ademruimte te geven. Dit onder meer door uitstel of zelfs vrijstellingen in …

Verplichte verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten en andere dienstverleners in de bouwsector: het Grondwettelijk Hof houdt Wet Peeters II in leven

19/05/2021 Bespreking arrest Gwh nr. 28/2021 van 25 februari 2021 Het Grondwettelijk Hof heeft zich in dit arrest uitgesproken uit over het beroep tot (gedeeltelijke) …

Inwerkingtreding van de Europese “duurzaamheids”-verordening: wat zijn de gevolgen voor verzekeraars, beleggingsondernemingen, kredietinstellingen en anderen?

De kern van de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (“SFDR”/“Verordening”) is op 10 maart 2021 in werking getreden en, aan de vooravond …

Gevolgen van de nieuwe B2B wet op de bank- en verzekeringssector

In deze bijdrage krijgt u een overzicht van de gevolgen van de B2B wet op de ondernemingen in de bank- en verzekeringssector.  Opgelet : De B2B wet …

Recente cassatierechtspraak inzake de Verzekeringswet 2014: een overzicht

Met de jaarwisseling in het vooruitzicht, blikt het Insurance team Lydian graag terug op enkele interessante arresten die het Hof van Cassatie heeft geveld het …

Kan mijn omniumverzekering dekking weigeren als iemand anders met mijn wagen onder invloed van alcohol een ongeval veroorzaakt?

In deze bijdrage wordt dieper ingegaan op het verschil tussen een uitsluiting van dekking en een verval van dekking inzake tussenkomst van verzekering. Een niet …

Het Grondwettelijk Hof bevestigt de toepassing van de (korte) driejarige verjaringstermijn uit het verzekeringsrecht voor vorderingen tot nietigverklaring van tak 23-levensverzekeringen

In haar arrest van 22 oktober 2020 heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat de toepassing van de driejarige verjaringstermijn (die specifiek geldt voor vorderingen voortvloeiend …

Elektrificatie bedrijfswagens: wat bij brand van een (leasing-) wagen in een appartementsgebouw?

Om de klimaatdoelstellingen te halen, wil de Federale Regering tegen 2025 de bedrijfswagens verder elektrificeren. Voor veel bestuurders betekent dit dat zij hun wagen zullen …

Verzekeringen in de bouwsector: niet noodzakelijk complexer dan de bouwwerken zelf met dit overzicht

Een overzicht van de belangrijkste verzekeringen in de bouw op een rij, met concrete voorbeelden. Verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid (Wet Peeters-Borsus, in werking sinds 1 …

Gunstigere rechtspositie voor verzekeringnemer dankzij MINIMUMVOORWAARDEN

De verzekeringsovereenkomsten in het kader van de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen dienen voortaan aan striktere eisen te beantwoorden. Middels een nieuwe Modelpolis wenst de wetgever meer …

De Wet Peeters-Ducarme: een nieuwe wettelijke verzekeringsplicht voor de architect – opletten voor eventuele extra uitsluitingen!

Met deze wet – die van kracht werd op 1 juli 2019 – worden, naast de architect ook alle andere intellectuele dienstverleners in het bouwproces …

Meer informatie over de nieuwe wet rechtsbijstandsverzekering die op 1 september in werking treedt

Op 1 september van dit jaar treedt de nieuwe wet Rechtsbijstandsverzekering in werking. Vanaf dat ogenblik kunnen verzekeraars rechtsbijstandspolissen aanbieden die recht geven op een …

Een verzekerd man is er twee waard: Wet Peeters II voor alle intellectuele beroepen binnen de bouwwereld

Sinds 1 juli 2019 geldt de Wet Peeters II, die de verplichte burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten en andere dienstverleners in de bouwsector in het leven roept. …

Verplichte aansprakelijkheidsverzekering in de bouw – voornaamste aandachtspunten en kritieken

Analyse van beide wetten met kritische vergelijking. Ofschoon men op het eerste zicht zou durven stellen dat de Wet Peeters-Ducarme een veel ruimere bescherming biedt …

Autobrand in het gebouw… Welke verzekeraar betaalt het gelag?

Wanneer een voertuig in de garage van het appartementsgebouw vuur vat, zal men bij dergelijk schadegeval natuurlijk “aangifte doen bij de verzekeraar”. Maar … welke …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect