M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

Corona update: Fiscaal regime VAPZ

De federale regering heeft een aantal maatregelen genomen om de zelfstandigen wat meer ademruimte te geven. Dit onder meer door uitstel of zelfs vrijstellingen in …

Verplichte verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten en andere dienstverleners in de bouwsector: het Grondwettelijk Hof houdt Wet Peeters II in leven

19/05/2021 Bespreking arrest Gwh nr. 28/2021 van 25 februari 2021 Het Grondwettelijk Hof heeft zich in dit arrest uitgesproken uit over het beroep tot (gedeeltelijke) …

Inwerkingtreding van de Europese “duurzaamheids”-verordening: wat zijn de gevolgen voor verzekeraars, beleggingsondernemingen, kredietinstellingen en anderen?

De kern van de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (“SFDR”/“Verordening”) is op 10 maart 2021 in werking getreden en, aan de vooravond …

Gevolgen van de nieuwe B2B wet op de bank- en verzekeringssector

In deze bijdrage krijgt u een overzicht van de gevolgen van de B2B wet op de ondernemingen in de bank- en verzekeringssector.  Opgelet : De B2B wet …

Recente cassatierechtspraak inzake de Verzekeringswet 2014: een overzicht

Met de jaarwisseling in het vooruitzicht, blikt het Insurance team Lydian graag terug op enkele interessante arresten die het Hof van Cassatie heeft geveld het …

Kan mijn omniumverzekering dekking weigeren als iemand anders met mijn wagen onder invloed van alcohol een ongeval veroorzaakt?

In deze bijdrage wordt dieper ingegaan op het verschil tussen een uitsluiting van dekking en een verval van dekking inzake tussenkomst van verzekering. Een niet …

Het Grondwettelijk Hof bevestigt de toepassing van de (korte) driejarige verjaringstermijn uit het verzekeringsrecht voor vorderingen tot nietigverklaring van tak 23-levensverzekeringen

In haar arrest van 22 oktober 2020 heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat de toepassing van de driejarige verjaringstermijn (die specifiek geldt voor vorderingen voortvloeiend …

Elektrificatie bedrijfswagens: wat bij brand van een (leasing-) wagen in een appartementsgebouw?

Om de klimaatdoelstellingen te halen, wil de Federale Regering tegen 2025 de bedrijfswagens verder elektrificeren. Voor veel bestuurders betekent dit dat zij hun wagen zullen …

Verzekeringen in de bouwsector: niet noodzakelijk complexer dan de bouwwerken zelf met dit overzicht

Een overzicht van de belangrijkste verzekeringen in de bouw op een rij, met concrete voorbeelden. Verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid (Wet Peeters-Borsus, in werking sinds 1 …

Gunstigere rechtspositie voor verzekeringnemer dankzij MINIMUMVOORWAARDEN

De verzekeringsovereenkomsten in het kader van de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen dienen voortaan aan striktere eisen te beantwoorden. Middels een nieuwe Modelpolis wenst de wetgever meer …

De Wet Peeters-Ducarme: een nieuwe wettelijke verzekeringsplicht voor de architect – opletten voor eventuele extra uitsluitingen!

Met deze wet – die van kracht werd op 1 juli 2019 – worden, naast de architect ook alle andere intellectuele dienstverleners in het bouwproces …

Meer informatie over de nieuwe wet rechtsbijstandsverzekering die op 1 september in werking treedt

Op 1 september van dit jaar treedt de nieuwe wet Rechtsbijstandsverzekering in werking. Vanaf dat ogenblik kunnen verzekeraars rechtsbijstandspolissen aanbieden die recht geven op een …

Een verzekerd man is er twee waard: Wet Peeters II voor alle intellectuele beroepen binnen de bouwwereld

Sinds 1 juli 2019 geldt de Wet Peeters II, die de verplichte burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten en andere dienstverleners in de bouwsector in het leven roept. …

Verplichte aansprakelijkheidsverzekering in de bouw – voornaamste aandachtspunten en kritieken

Analyse van beide wetten met kritische vergelijking. Ofschoon men op het eerste zicht zou durven stellen dat de Wet Peeters-Ducarme een veel ruimere bescherming biedt …

Autobrand in het gebouw… Welke verzekeraar betaalt het gelag?

Wanneer een voertuig in de garage van het appartementsgebouw vuur vat, zal men bij dergelijk schadegeval natuurlijk “aangifte doen bij de verzekeraar”. Maar … welke …

Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering niet meer verplicht voor elektrische fietsen, hoverboards en elektrische rolstoelen

Vanaf 1 juni 2019 is een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering niet meer verplicht voor elektrische fietsen, elektrische rolstoelen, hoverboards, monowheels en andere motorrijtuigen die maximum 25km/u rijden. …

Nieuwe wet Rechtsbijstandsverzekering vanaf 1 september 2019

Belangrijkste kernpunten uit deze wet zijn: Een belastingplichtige kan voortaan een belastingvermindering krijgen voor de premies die hij tijdens het belastbaar tijdperk werkelijk heeft betaald …

Verzekering – Wetgevende actualiteit

Brexit: De wet van 3 april 2019 betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (B.S. 10 april 2019) bevat twee belangrijke …

Tweede luik verplichte verzekering in de bouwsector

Op 27 februari ll. werd in de Kamer een wetsvoorstel ingediend betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren …

Uitbreiding verplichte BA-verzekering voor bouwactoren: Kamer keurt wetsvoorstel goed!

De Kamer heeft op 9 april 2019 het “Wetsvoorstel betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect