Veiligheid, milieu & kwaliteit

Meer en meer bedrijven zien de meerwaarde in van een vertrouwenspersoon. Deze contactpersoon kan vooral met onbevooroordeeld luisteren een groot verschil maken….
Psychosociale risico’s vormen een belangrijke bedreiging voor de gezondheid en veiligheid van werknemers enerzijds en zijn een struikelblok voor het goed functioneren van ondernemingen anderzijds. Het is aan de…
De hele zomer lang kan je bij NCOI Learning zomeropleidingen volgen. Je leert de lesgever kennen, wij leren jou de persoon achter de opleiding kennen. Zeven product managers vertellen…
Neem jij al voldoende maatregelen om brandveiligheid op het werk te garanderen? Elke medewerker zou op de hoogte moeten zijn van de instructies rond brandveiligheid en brandpreventie….
Hoe bouw je als bedrijf een doeltreffend, maar ook leefbaar en breed gedragen veiligheidsbeleid uit? Dat is de insteek van een nieuwe opleiding ‘Security Management’ die NCOI binnenkort organiseert….
Arbeidsveiligheid op de werkplek begint met meldingen van onveilige situaties. Daarbij zijn contractormedewerkers de uitgelezen personen om risico’s op te merken. Ze komen immers op de meest uiteenlopende plekken…
Drie jaar geleden publiceerde de International Organization for Standardization ISO de ISO-norm 45001:2018 over veiligheids- en gezondheidsmanagementsystemen. Ondertussen zijn bedrijven helemaal overgeschakeld op dit nieuwe kader. Maar wat zijn…
De basisprincipes in machineveiligheid toegelicht voor de preventieadviseur: interview met Dirk Van Mechelen, Manager Prosave….
De Machinerichtlijn is Europese regelgeving die eisen bevat waaraan machines, bestemd voor de Europese markt, moeten voldoen. Een zorgvuldige opvolging van deze richtlijn door fabrikanten en ondernemingen heeft een…
Als vertrouwenspersoon ben je het aanspreekpunt bij psychosociale problemen op de werkvloer en biedt je discreet een luisterend oor. Hoe pols je hoe het met medewerkers gaat met de…
HVAC- en ventilatiesystemen blijken geen mogelijke verspreidingsbron van COVID-19. Toch is het bij deze pandemie aangewezen om enkele voorzorgsmaatregelen te treffen. Inzetten op onderhoud blijft immers belangrijk voor een…
Sinds maart 2018 is de OHSAS 18001-veiligheidsnorm vervangen door de veiligheidsmanagementsysteemnorm ISO 45001. Als professional is het zeer belangrijk dat u uw kennis over deze norm continu bijspijkert en…
In maart 2018 verscheen de langverwachte veiligheidsmanagementsysteemnorm ISO 45001. Karin Vanden Berghe, Senior Management Consultant bij C9 International en docente bij Kluwer Opleidingen licht de belangrijkste basiselementen en nieuwigheden…
Eén op de drie werkenden in Vlaanderen zegt met werkstressklachten te kampen. Wat kan een vertrouwenspersoon betekenen bij overmatige stress op het werk?…
Als preventieadviseur bent u het gewoon om risico’s in te schatten, COVID-19 is echter voor iedereen nieuw. Hoe bewaakt u het welzijn van werknemers?…
In de loop van 2020 worden enkele belangrijke wijzigingen van kracht op het vlak van de milieuwetgeving in Vlaanderen. In dit artikel geven we u een handig overzicht van…
Met behulp van virtual reality (VR) leerde BASF hun medewerkers omgaan met onveilige situaties. Hoe ging dat in zijn werk?…
Eén op de zes bedrijven is niet in orde met de wetgeving brandveiligheid. Maar de grootste onvoorspelbare risicofactor ‘ het menselijk gedrag’ zien we vaak over het hoofd….
Sinds vorig jaar kunnen veiligheids-of milieuverantwoordelijken een omgevingsvergunning aanvragen via een digitaal loket. Na verschillende verbeteringen heeft het Omgevingsloket nu ook een nieuwe lay-out. Die moet het u nog…

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect