5 redenen om toch maar je boekhoudkennis te verdiepen

Een juiste boeking kan een grote impact hebben op het grotere geheel. Dat wordt wel eens onderschat door beginnende boekhouders die voor de eerste keer managementkeuzes boekhoudkundig verwerken, of door administratief medewerkers die maar een deel van de boekhoudtaken op zich nemen – denk maar aan facturen ingeven. Els De Wielemaker, docent accountancy, bedrijfsfinanciering en fiscaliteit geeft je 5 redenen om te investeren in je boekhoudkennis en zo gemotiveerd jouw steentje bij te dragen aan je bedrijf. 

 

1. Elke boeking heeft potentieel een grote impact

“Ik hoor dikwijls ‘Ik breng enkel de facturen in’ alsof dat een onbelangrijk administratief deel is van de boekhouding. Ik vertel mijn cursisten op het belang van elke stap in de boekhouding. Ik toon hen hoe een foutief ingegeven factuur ernstige gevolgen kan hebben voor zowel de balans, het jaarresultaat, de personeelskost …. Het management krijgt zo een vertekend beeld van de situatie en kan daardoor verkeerde beleidsbeslissingen nemen. Begrijpen wat de impact is van jouw werk is motiverend en schept interesse om er nog meer over te weten.”

 

2. Jouw methodiek van jaren geleden, is vermoedelijk aan een opfrissing toe

“Sommige boekhoudkundige medewerkers hebben ooit een bepaalde methodiek aangeleerd en passen die sindsdien steevast zo toe. Een voorbeeld is de waardering van de voorraden in een inventaris. Hierop een andere waarderingstechniek toepassen kan een heus verschil maken in de resultaten. Soms is het nodig om afstand te nemen en bepaalde aspecten grondig te herbekijken. Maar daarenboven zijn de wettelijke boekhoudkundige verplichtingen en de fiscale actualiteit continu in evolutie. Zo is er heel wat veranderd door de wet en het koninklijk besluit van 18 december 2018. De criteria die bepalen of het een micro, kleine of grote vennootschap betreft, werden op 1 januari 2016 aangepast. Het is essentieel om te weten wat de grootorde van de onderneming is, want die bepaalt welke boekhoudkundige verplichtingen je moet vervullen. Ook zijn er heel wat fiscale gevolgen aan verbonden, denk maar aan de fiscale gunstmaatregelen die de fiscaal kleine vennootschappen genieten.

 

3. Je loopt geen onnodige aansprakelijkheidsrisico’s

“Veel medewerkers zijn bezorgd om de aansprakelijkheid bij bijvoorbeeld het opstellen van de jaarrekening. ‘Wat als ik een fout maak? Ben ik, de zaakvoerder of de accountant dan persoonlijk aansprakelijk?’ De wetgeving is niet altijd even duidelijk welke fout, weglating of vergetelheid tot welke gevolgen kan leiden. De nieuwe adviezen van de Commissie Boekhoudkundige Normen omtrent oa de ‘niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen’ brengen wat klaarheid in één van de grijze zones.”

 

4. Je krijgt minder grijze haren als je de sociale balans moet invullen

“Het invullen van de sociale balans behoort meestal niet tot de favoriete taken van de boekhoudadministratie. Personeelskosten uit de boekhouding kan je niet zomaar transfereren naar de sociale balans. Typerend zijn de kosten voor uitzendkrachten. De bedragen die je van het uitzendbureau krijgt zijn niet altijd tot op de cent identiek aan de cijfers in de boekhouding, en meestal niet compatibel met de gevraagde informatie in de sociale balans van het bedrijf. Hierover ontstaat dan de nodige animo waarbij iedereen zijn eigen afstemmingsmethode toepast, zonder zich er echt gerust bij te voelen.”

 

5. Investeringen registreren brengt je niet meer van je stuk

“De persoon die de investeringen moet registreren is meestal niet betrokken bij de strategische beslissingen die hierover genomen zijn door het management. Is het een korte of lange termijn investering? Gaat het over een aankoop voor louter professioneel en onmiddellijk gebruik? Zijn er subsidies verbonden aan deze investering? Wat zijn de fiscale implicaties? Verwacht men op termijn een meerwaarde? Elk van deze aspecten zijn relevant bij het aangaan en verwerken van deze lasten voor het huidige en de toekomstige boekjaren van de vennootschap.”

 

Zin in meer?

Wil je graag meer inzicht krijgen in de basistechnieken van het boekhouden? De opleiding ‘Boekhouden: zesdaagse basisopleiding’ geeft je alle kennis mee. Wie al meer gedreven is in het vak, kan zijn kennis en expertise bijschaven in de vierdaagse opleiding ‘Advanced Boekhouden’.

Voor wie meer wil weten over het neerleggen van de jaarrekening, de strikte regels over de neerleggingstermijn, en de wijze waarop je de jaarrekening moet opstellen en neerleggen, is de opleiding ‘De nieuwe jaarrekening en de sociale balans invullen en neerleggen’ zeer nuttig.

 

Els De Wielemaker is als lector aan de Universiteit Gent (Vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit) verbonden waar ze verantwoordelijk is voor enkele vakken in de opleiding Handelswetenschappen. Van 2005 tot 2013 was zij tevens verbonden aan Hogeschool Gent, departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde, Vakgroep Accountancy en Fiscaliteit waar zij verschillende opleidingsonderdelen binnen het vakgebied Accounting (IFRS, Belgisch Boekhoudrecht, …) doceerde. Daarnaast is zij wetenschappelijk coördinator voor het Hoger Instituut voor Accountancy en Fiscaliteit waar zij voor diverse opleidingen en seminaries voor de cijferberoepen als spreker optreedt. Zij is ook lid van de werkgroep Herziening Adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.

Avatar foto

Auteur

NCOI Learning: een team van experts die organisaties en professionals tips aanreiken over leren en ontwikkelen

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect