“Vaak wordt het aandeel van de vennootschapsbelasting in de overheidsinkomsten zwaar overschat”

“Vaak wordt het aandeel van de vennootschapsbelasting in de overheidsinkomsten zwaar overschat”
De complexiteit van onze vennootschapsbelasting is wat ze is. Maar die complexiteit ervan plaatst ondernemingen ook voor de uitdaging correct aangifte te doen.

De vennootschapsbelasting blijft een nuttig instrument om richting te geven aan het bedrijfsleven, benadrukt Yves Verdingh. Maar de complexiteit ervan plaatst ondernemingen ook voor de uitdaging correct aangifte te doen. Op die manier vermijdt men narigheden achteraf. De visie van Yves Verdingh.

Enkele trends

“Twee belangrijk trends zijn kenmerkend voor de manier waarop de vennootschapsbelasting de voorbije jaren evolueerde”, legt Yves Verdingh uit. “De Europese stempel is onmiskenbaar. De druk die uit die hoek komt wil komaf maken met heel wat aftrekmogelijkheden, maar vooral streven naar één gemeenschappelijke fiscale basis. Anders gezegd: ervoor zorgen dat elk land de basis die belast wordt op dezelfde manier gaat berekenen. Wat het percentage van de belasting betreft, legt Europa ze een grotere terughoudendheid aan de dag. Logisch ook. Door de onderlinge concurrentie, groeien die aanslagvoeten de facto naar mekaar toe. Vandaag zitten wij met inmiddels aan 25% precies aan het Europees gemiddelde. Een hoger tarief zou vennootschappen naar het buitenland drijven, waardoor we inkomsten mislopen. Een ander kenmerk is dat door zowel wetgevende initiatieven, omzendbrieven van de fiscus, maar ook de evolutie van de rechtspraak de complexiteit van onze vennootschapsbelasting verder in de hand heeft gewerkt.

Nuttige nuloperatie

“Vaak wordt het aandeel van de vennootschapsbelasting in de overheidsinkomsten zwaar overschat”, verduidelijkt Yves Verdingh. “Uiteindelijk bedraagt dit niet meer dan 8%. Het is vooral de personenbelasting en de sociale bijdragen die de staatskas spijzen. Maar het is een manier om het bedrijfsleven enigszins te sturen. Je kan zo vergroening stimuleren, of Onderzoek & Ontwikkeling (O&O) aantrekkelijker maken voor de ondernemingen. We zijn vandaag in een situatie beland waarbij de opbrengst uit de vennootschapsbelasting ongeveer op hetzelfde niveau zit als de kostprijs van deze stimuli allerhande. Je zou kunnen denken dat deze feitelijke nuloperatie het beste argument is voor het afschaffen van de belasting, maar dat lijkt me geen goed idee.

Kijk, je zou al die aftrekposten kunnen schrappen in ruil voor een erg drastische verlaging van de vennootschap, meer dan een halvering tot pakweg 12% zeg maar. De realiteit leert echter dat heel wat bedrijven een lager percentage aan vennootschapsbelasting betalen. Paradoxaal genoeg zou de verlaging van de aanslagvoet het voor hen duurder maken, wat dan weer afschrikkend kan werken.”

Verantwoord bijsturen

En stel dat u de volheid van bevoegdheid krijgt om de vennootschapsbelasting volledig te optimaliseren? “Het zal u misschien verbazen, maar drastische ingrepen zou ik niet doorvoeren. De complexiteit van onze vennootschapsbelasting is natuurlijk wat ze is, maar veel zwaarder til ik aan het kluwen dat de personenbelasting geworden is. Geen kat die haar jongeren nog in terugvindt, terwijl aangifte doen een verplichting is die op elke burger rust. Aangifte doen voor de vennootschapsbelasting is dan weer iets dat gebeurt door mensen die doorgaans toch over de nodige knowhow beschikken. Het is dan ook belangrijk voor bedrijven om de nodige knowhow in huis te hebben. Fouten bij de aangifte, leveren op termijn nu eenmaal vermijdbare problemen op. Hoe zou men de vennootschapsbelasting kunnen wijzigen? Misschien zou wat met aftrekposten geschoven kunnen worden, maar dan moet je je telkens de vraag stellen in hoeverre dat budgettair haalbaar is. Kijk maar naar de notionele intrestaftrek die het slachtoffer van het eigen succes geworden is. Door er massaal beroep op te doen, daalde de opbrengst uit de vennootschapsbelasting, wat tot een systematische afbouw van de notionele intrestaftrek heeft geleid.”

Praktische cursus

Yves Verdingh doceert de cursus ‘Vennootschapsbelasting van a tot z’; wat zijn hiervan de belangrijkste kenmerken? “De praktische toets loopt als een rode draad doorheen deze vorming”, antwoordt hij. “De cursus wordt nu eenmaal door mensen uit de praktijk gevolgd. Punt per punt overlopen we wat relevant is bij een aangifte. Besluiten doen we met een casus die – het zal u niet verbazen – uitmondt in een…aangifte.”

Zin in meer?

Word je regelmatig met fiscale vragen geconfronteerd? Dan is de vierdaagse opleiding ‘Vennootschapsbelasting van A tot Z’ zeker iets voor jou. Deze training bied je een handig stappenplan om de vennootschapsbelasting van een onderneming te berekenen en een foutloze fiscale aangifte te doen.

Biografie

Yves Verdingh is Head of Tax bij BNP Paribas Fortis en Head of International Tax bij dezelfde bank. Hij stuurt fiscale teams aan in 20 landen. Daarnaast is hij professor aan de HUB/EHSAL-FHS. Hij is ook lid van verschillende redactiecomités, zoals ‘Fiscale Actualiteit’ en het ‘Algemeen Fiscaal tijdschrift’. Hij is auteur van de module Vennootschapsbelasting van www.monkey.be. Daarnaast werkt hij ook mee aan de software Superfisc VenB van Wolters Kluwer.

Avatar foto

Auteur

Eline Swolfs is productmanager voor de opleidingen, trainingen en congressen in Business Management en van Fiscaal Informatief. Ze volgt nauwlettend de trends en ontwikkelingen op en vertaalt ze in praktijkgerichte opleidingen die beantwoorden aan de leerbehoeften van professionals vandaag.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect