Alle details en nieuwigheden van de brandverzekering

Alle details en nieuwigheden van de brandverzekering

De brandverzekering is door de jaren heen een lijvige materie geworden met bijhorende wetgeving, conventies tussen verzekeraars, schaderegeling en aansprakelijkheden. Als gewezen verzekeringsmakelaar, gespecialiseerd lesgever, auteur verzekeringen en voorzitter van een technische commissie Brand is Luc Devlamynck zeer goed vertrouwd met deze materie. Hij geeft tekst en uitleg bij de details en laatste ontwikkelingen van de brandverzekering.

 

Sinds januari 2019 wettelijk verplicht

Sinds 1 januari 2019 verplicht het Vlaams Woninghuurdecreet zowel eigenaar als huurder om een brandverzekering te onderschrijven voor een pand dat de hoofdverblijfplaats is van de huurder. Devlamynck: “De verzekering moet naast brandschade minstens ook waterschade dekken. Er kan in de huurovereenkomst niet van de verplichte verzekering afgeweken worden. In Brussel en Wallonië bestaat een gelijkaardige regeling, met dien verstande dat in Wallonië een eigenaar bij niet-verzekering van zijn huurder wel een afstand van verhaal in de huurovereenkomst kan opnemen en doorrekenen aan zijn huurder.”

 

Schaderegeling wettelijk geregeld

De schaderegeling bij brand eenvoudige risico’s is uitgebreid bij wet geregeld, zegt Luc Devlamynck. “Artikel 121 van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst bepaalt bijvoorbeeld op welke manier de schade begroot moet worden, hoe betwisting van schade wordt aangepakt via de bindende derdenbeslissing, hoe en op welke termijn een tweede en derde expert moeten worden aangesteld, enz. Wanneer er een akkoord is over een gedeelte van de schade, verplicht de wet de verzekeraars om binnen dertig dagen te vergoeden. Respecteren ze deze termijnen niet, dan moeten ze een dubbele wettelijke rente betalen. Ook het verbod voor maatschappijen om sleet onder de 30% in mindering te brengen, staat vermeld in artikel 121. Verwijzingen die verzekeraars op dat vlak nog altijd durven maken naar artikel 9 van het KB om de sleetgrens van 20% toe te passen, zijn volgens mij achterhaald en overruled door de wet.”

 

Allrisk brandverzekering wint terrein

De brandpolissen waarin verzekeraars opsommen welke gevaren ze exact verzekeren, ruimen volgens Luc Devlamynck steeds meer baan voor allrisk polissen, waarin alleen de uitsluitingen zijn opgelijst. “En dat principe van ‘alles behalve’ wordt meer en meer toegepast over alle dekkingen van de brandpolis heen. Het is voor veel makelaars nog wat wennen om niet expliciet te lezen dat infiltratie via het dak of botsing, kanteling en val meeverzekerd zijn. Maar als het niet bij de uitzonderingen staat, zijn deze zaken effectief gedekt in een all risk formule.”

 

Aansprakelijkheid in de brandverzekering

“Het aansprakelijkheidsluik binnen de brandverzekering heeft de afgelopen jaren een behoorlijke evolutie gekend”, aldus Luc Devlamynck. “In de moderne brandverzekering zijn de aansprakelijkheidsrisico’s zoals verhaal van derden en verhaal van huurders niet langer over verschillende rubrieken verspreid, maar gebundeld in één globale rubriek BA Gebouw. Ook lichamelijk letsel is verzekerd en de verzekerde bedragen liggen over het algemeen een pak hoger dan vroeger.”

 

Weinig overlapping

Hoewel de brandverzekering en de polis BA privéleven beide de artikels 1382 tot 1386bis aangaande de aansprakelijkheid verzekeren, is er volgens Luc Devlamynck toch slechts een beperkte overlapping. “Terwijl de familiale verzekering wereldwijd dekking biedt, doet de brandverzekering dat alleen voor het omschreven risico, nl. het pand op het opgegeven adres. Als beide polissen dekking bieden – voor waterschade bij de buren bijvoorbeeld – , dan kan de klant in principe kiezen bij wie hij zijn schade aangeeft. Het is in dit geval zelfs verstandig dat hij niet alleen zijn eigen schade bij zijn brandverzekeraar aangeeft, maar ook de schade van de buren. Want zo speelt de vrijstelling slechts één keer. Hoewel verzekeraars hun suppletiviteit dus niet meer kunnen bedingen, hebben ze via een Assuralia-conventie wel weten te regelen wie in soortgelijke gevallen prioritaire dan wel suppletieve verzekeraar is.”

Luc Devlamynck haalt ook één voorbeeld aan van een situatie waarin men niet zomaar van overlapping mag uitgaan. “Niet alle brandverzekeraars dekken automatisch de aansprakelijkheid van de eigenaar van een dier (art. 1385). Als je dus een patrimoniumvennootschap hebt waarvoor geen BA Uitbating meer loopt, maar die haar onroerende goederen wel laat bewaken door waakhonden, dan ben je als makelaar beter alert en stel je je klanten een brandverzekering mét dekking voor artikel 1385 voor.”

 

Evoluties in de brandverzekering

Luc Devlamynck ziet bij de brandverzekeraars een paar interessante evoluties: “Verzekeraars dekken bijvoorbeeld zo ruim mogelijk bij impact, huiszwam en waterschade. In glasbreuk daarentegen zien we een omgekeerde tendens. Verzekeraars zijn namelijk sneller geneigd om bezwaar aan te tekenen als er – door een ontploffing of zware werken in de buurt bijvoorbeeld – meerdere dubbele glazen tegelijk stukgaan. Ze willen dan dat deze schades apart worden aangegeven, waardoor de verzekerde meerdere keren voor de vrijstelling opdraait. Hier zie je dus een uitholling van de waarborg.”

 

Marktvergelijking

Luc Devlamynck heeft een uitgebreide marktvergelijking van brandverzekeringen ontwikkeld, die rekening houdt met een twintigtal criteria. “Maar haal uit die vergelijkingen nooit een ‘beste koop’. De beste koop is hangt immers af van wat de klant wil. Het verandert ook van dag tot dag. Net zo min zal ik punten toekennen aan polissen. Want het is niet omdat iets niet opgenomen is in de algemene voorwaarden – vruchtgebruikers als verzekerden bijvoorbeeld – , dat de makelaar dit soort zaken niet gratis kan oplossen door het in de bijzondere voorwaarden te laten opnemen.”

 

De brandverzekering kan de volledige herbouwwaarde van een woning verzekeren. Dát is haar echte sterkte, maar het wordt in verkoopgesprekken nog te weinig benadrukt.

 

Goede raad

“Als de klant een heel eenvoudige vragenlijst goed invult, mag hij er zeker van zijn dat de volledige herbouwwaarde van zijn woning gedekt is. Maar in verkoopsgesprekken wordt nog te weinig benadrukt welk vangnet de brandverzekering daardoor is voor mensen die niet genoeg geld op hun rekening hebben of niet genoeg kunnen lenen om hun huis na schade opnieuw op te bouwen. Dát is volgens mij de echte sterkte van de brandverzekering.”

 

Zin in meer?

Als je meer wil weten over wat de brandverzekering wettelijk verplicht moet omvatten en hoe je er kunt voor zorgen dat je risico’s voldoende gedekt zijn, bekijk dan zeker de opleidingen Marktvergelijking verzekeringen brand woning.

Biografie

Luc Devlamynck was van 1982 tot 2018 zelfstandig verzekeringsmakelaar. Al bijna net zo lang doceert hij opleidingen en is hij auteur van diverse artikels en cursussen. Als specialist brandverzekeringen is hij ook al vele jaren voorzitter van de technische commissie Brand van FVF.

NCOI Learning Team

Auteur

NCOI Learning: een team van experts die organisaties en professionals tips aanreiken over leren en ontwikkelen

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect