Hoe werkt de balans bij boekhouden?

Hoe werkt de balans bij boekhouden?
De balans is een overzicht waarin alle bezittingen en schulden van een bedrijf staan opgelijst. Ontdek er hier meer over!

De balans, daar kan je niet omheen in de boekhouding. Maar wat is dat nu precies? Kort gezegd is het een overzicht waarin alle bezittingen en schulden van een bedrijf staan opgelijst. Natuurlijk verandert dat van dag tot dag. Daarom is de balans altijd een momentopname. Dankzij dit handig overzicht zal je er vlot je weg in vinden.

Debet

De balans bestaat uit twee kolommen. Aan de ene kant heb je de debetzijde, ook wel de activa genoemd. Dat is een overzicht van je bezittingen. Ten eerste vind je hier de vaste activa terug. Dit zijn alle gebouwen, machines, voertuigen en andere middelen die je meerdere jaren in gebruik neemt. Vervolgens worden de vlottende activa opgelijst. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld de voorraad en debiteurs, mensen die een rekening van je bedrijf ontvangen hebben, maar die nog niet hebben betaald. De vlottende activa zijn dus zaken die binnen een jaar terug geld opbrengen. Tot slot worden de liquide middelen aan de debetzijde opgenomen. Dat is al het kasgeld en al het geld op je bankrekeningen.

Credit

De tweede kolom is de creditzijde, oftewel de passiva. Dit is het overzicht van je vermogen. Ten eerste neem je hier het eigen vermogen in op. Dat is al het geld dat je als ondernemer zelf in je bedrijf hebt geïnvesteerd. Vervolgens lijst je het lang vreemd vermogen op. Daarbij gaat het om leningen die langer lopen dan een jaar. Dat kan bijvoorbeeld een hypotheek of een krediet bij de bank zijn. Het kort vreemd vermogen is het laatste onderdeel aan de creditzijde. Dit zijn leningen die korter lopen dan een jaar, zoals in het rood staan op je eigen rekeningen bijvoorbeeld. Ook crediteurs, mensen die jij nog moet betalen, krijgen hier een plaatsje. De balans kan dus dagelijks veranderen, maar het belangrijkste is dat de debetzijde en de creditzijde altijd aan elkaar gelijk zijn. Vandaar ook de naam, de ‘balans’.

Mutatiebalans

De balans echter dagelijks gaan aanpassen is niet nodig. Je zou al snel het overzicht verliezen. Een oplossing hiervoor is de mutatiebalans. Daarin kan je tussentijdse veranderingen bijhouden. Hierin maak je bijvoorbeeld per maand een lijst van je uitgaven op. Als je voorraad aankoopt met je kasgeld, noteer je voor het kasgeld een negatief bedrag en voor de voorraad hetzelfde positieve bedrag. Als je de som maakt en je bekomt aan beide zijden hetzelfde bedrag, dan zit je goed. Bedrijfskosten, zoals de huur en energiekosten, zullen er bijvoorbeeld voor zorgen dat er aan beide zijden hetzelfde negatieve bedrag verschijnt, want deze kosten moet je ook van je eigen vermogen aftrekken.

Zin in meer?

Wil je de balans van je bedrijf graag leren interpreteren om er goede conclusies uit te trekken? Dan is de opleiding Wegwijs in balans lezen ideaal!

Avatar foto

Auteur

Kristof Van den Langenbergh is productmanager voor de opleidingen van Fiscaal Informatief alsook voor de Finance en Logistieke portfolio van NCOI Learning. Op basis van zijn kennis en ervaring in deze materies zorgt hij ervoor dat deze opleidingen steeds up-to-date zijn en waar nodig bijgestuurd worden. Zijn doel? Ervoor zorgen dat de deelnemers onmiddellijk aan de slag kunnen in hun dagelijkse werkzaamheden met deze praktische ervaring en kennis op zak.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect