Bedrijfswagens en mobiliteit moeten groener

Les voitures de société et la mobilité doivent devenir plus vertes
De regering lanceerde in september 2021 een wetsontwerp dat voorziet in een drastische wijziging van de autofiscaliteit. Opvallend daarbij is dat vanaf 2026 enkel zgn. koolstofemissievrije bedrijfswagens in aanmerking komen voor fiscale aftrekbaarheid, die dan ook nog verminderd zal worden.

Niettegenstaande in het recente verleden reeds diverse maatregelen genomen werden om ons (bedrijfs)wagenpark te vergroenen en het gebruik van elektrische en dus koolstofemissievrije wagens te promoten, bleken deze onvoldoende om de Europese milieudoelstellingen te halen.

Daarom lanceerde de regering in september 2021 een wetsontwerp dat voorziet in een drastische wijziging van de autofiscaliteit. Opvallend daarbij is dat vanaf 2026 enkel zgn. koolstofemissievrije bedrijfswagens in aanmerking komen voor fiscale aftrekbaarheid, die dan ook nog verminderd zal worden.

Fiscale aftrekbaarheid

Het ontwerp voorziet in een geleidelijke vermindering van de maximale belastingaftrek voor auto’s die CO2 uitstoten aangekocht tussen juli 2023 en december 2025: 75% in 2025, 50% in 2026, 25% in 2027 en 0% in 2028.

De datum waarop de wagen wordt aangeschaft (aankoop, leasing of huur) is bepalend.

Afhankelijk van het type wagen zijn dit – in grote lijnen – de ‘uitdoof’scenario’s:

1. Wagens met verbrandingsmotor (benzine- en dieselwagens)

– Wagens aangeschaft, gehuurd of geleased vóór 1 juli 2023: de huidige fiscale aftrekregeling blijft van toepassing gedurende de ganse duurtijd

– Wagens aangeschaft, gehuurd of geleased tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 (overgangsregeling): de minimale aftrek (50% – 40%) wordt vanaf 2025 afgeschaft en de maximumgrens van 100% wordt geleidelijk verlaagd.

– Wagens aangeschaft, gehuurd of geleased vanaf 1 januari 2026 : er is geen fiscale aftrekbaarheid meer.

2. Volledig elektrische wagens

– Wagens die geen CO2 uitstoten blijven 100% aftrekbaar tot 2026. De fiscale aftrek wordt daarna geleidelijk verminderd voor elektrische wagens , gehuurd of geleased vanaf 1 januari 2027.

3. Hybridewagens

Voor hybride bedrijfswagens aangeschaft vanaf 1 januari 2023 wordt de fiscale aftrekbaarheid van benzine- of dieselkosten vanaf die datum beperkt tot 50%. Op die manier worden gebruikers aangemoedigd om elektrisch te rijden met een hybridewagen.

De kosten voor elektrisch opladen blijven 100% aftrekbaar (= nieuw sinds het wetsontwerp)

Bijkomende maatregelen:

1. Bovenstaande bepalingen gelden voor de vennootschapsbelasting en de personenbelasting. Er wordt ook voorzien in een nieuw fiscaal stelsel in de rechtspersonenbelasting (zoals voor de vzw). Er wordt een bijkomende belasting ten bedrage van 25%. Ze is verschuldigd op de kosten van vanaf 1 januari 2026 aangekochte, geleasede of gehuurde bedrijfswagens met CO2-uitstoot. Voor deze nieuwe belasting is er dus geen overgangsperiode: vanaf 2026 voor wagens met uitstoot en vanaf 2027 voor wagens zonder uitstoot.

2. Om deze promotie van elektrische wagens een extra boost te geven, wordt ook de installatie van laadpalen aangemoedigd:

  • Wie als particulier tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 kiest voor de aankoop en plaatsing van een laadstation thuis, kan rekenen op een belastingvermindering op de investering.
  • Ondernemingen die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 investeren in een publiek toegankelijk laadstation kunnen ook rekenen op een verhoogde kostenaftrek. Ook hier geldt het principe “snelle beslissers genieten het meeste voordeel” : de kostenaftrek wordt geleidelijk afgebouwd om de versnelling van het aantal laadstations spoedig in te zetten.

3. Voor de werknemer wordt de berekening van het voordeel van alle aard (op basis van de cataloguswaarde, de CO2-uitstoot en de leeftijd van het voertuig) niet gewijzigd en verandert er momenteel dus niets.

4. Het ontwerp van wet voorziet ook in een informatieplicht voor de werkgever ten opzichte van de FOD Financiën wanneer een bedrijfswagen met privégebruik ter beschikking wordt gesteld.

Sociaalrechtelijk

Ook op sociaalrechtelijk vlak zal deze vergroening van bedrijfswagens zal zich laten gevoelen: voor wagens die vanaf 1 juli 2023 worden gekocht, geleased of gehuurd, wordt de solidariteitsbijdrage stelselmatig verhoogd: zo zal de maandelijkse bijdrage in juli 2023 verhoogd worden met 2,25 (bedrag x 2,25) tot x 5,5 in januari 2027.

Voor emissievrije wagens aangekocht, geleased of gehuurd vóór 1 januari 2027 wordt de solidariteitsbijdrage gelijkgesteld aan de minimumbijdrage.

Bron: Wetsontwerp houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit

Zin in meer?

Tijdens de opleiding “Vergroening van de mobiliteit” bespreekt Yves Verdingh de nieuwe fiscale maatregelen rond bedrijfswagens en mobiliteit, en dit aan de hand van concrete voorbeelden. Hij zal hierbij ook ingaan op de vele vragen die nu reeds in de prakrijk rijzen.

Avatar foto

Auteur

Bieke Cauwenberghs is productmanager Legal, Fiscaliteit en Accountancy bij NCOI Learning.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect