Bent u op de hoogte van de IAS/IFRS-regels?

Beursgenoteerde bedrijven in de EU zijn sinds 1 januari 2005 verplicht de IAS/IFRS-normen (International Financial Reporting Standards) te hanteren. Steeds meer niet-beursgenoteerde bedrijven volgen.

Maar wat betekenen deze IAS/IFRS-normen concreet voor de presentatie van de jaarrekening? En hoe zit het met de waardering van activa en passiva? Bent u klaar voor de nieuwe standaard over opbrengsten uit contracten met klanten (IFRS 15) en de nieuwe standaard over financiële instrumenten (IFRS 9)?

Ga de uitdaging aan en test je IAS/IFRS-kennis met onze korte test.

Weet u waarvoor IFRS van toepassing is? Kent u de definitie van goodwill volgens IFRS? En bent u volledig mee met de nieuwe standaard over lease-overeenkomsten (IFRS 16)? Ga dan de uitdaging aan en test t.e.m. 16 november 2016 je IAS/IFRS-kennis met onze korte test.

1. IFRS is van toepassing voor 

 • Het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening van ondernemingen waarvan de aandelen verhandeld worden op een Europese beurs
 • Het opstellen van de geconsolideerde en individuele jaarrekeningen van financiële instellingen
 • Ondernemingen die ervoor kiezen om IFRS toe te passen voor hun geconsolideerde en individuele jaarrekeningen
 • Alle bovenvermelde ondernemingen

2. In overeenstemming met IFRS is goodwill 

 • Een immaterieel vast actief dat wordt afgeschreven over een periode van maximaal 20 jaar;
 • Een immaterieel vast actief dat minstens elk jaar moet worden getoetst op bijzondere waardeverminderingsverliezen
 • Een actief dat de economische voordelen vertegenwoordigt die voortvloeien uit andere in een bedrijfscombinatie verworven activa die niet individueel kunnen geïdentificeerd en afzonderlijk kunnen worden opgenomen
 • Meer dan één van bovenstaande beweringen is juist

3. Volgens de nieuwe standaard over lease-overeenkomsten (IFRS 16) 

 • Is de lessor verplicht om een onderscheid te maken tussen operationele en financiële lease-overeenkomsten;
 • Mogen de entiteiten de bepalingen in IFRS 15- Opbrengsten uit contracten met klanten toepassen op lease-overeenkomsten van minder dan een jaar;
 • Moeten lessees bij aanvang van de lease-overeenkomst een “recht-op-gebruik” actief en een leaseverplichting opnemen voor alle lease-overeenkomsten tenzij het gaat over een kortetermijnovereenkomst of een actief met lage waarde;
 • Alle bovenstaande beweringen zijn juist.

4. Entiteiten die een gebouw zetten voor eigen gebruik mogen dat gebouw waarderen aan historische kostprijs verminderd met afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingsverliezen. Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingsverliezen worden opgenomen in de winst-en verliesrekening. 

 • Waar
 • Niet waar

U kent het antwoord op deze vragen of bent benieuwd? Vul dan zeker de wedstrijd in en maak kans op een boek of korting op een opleiding.

Zin in meer?

Kluwer Opleidingen heeft een modulair aanbod IAS/IFRS-opleidingen, volledig gericht op uw specifieke vragen en noden. Benieuwd naar dit volledige aanbod? Ontdek al onze IAS/IFRS opleidingen via https://www.ncoi.be/nl/home.html. 

Wolters Kluwer biedt een uitgebreid aanbod aan interessante IAS/IFRS-publicaties.
Avatar foto

Auteur

NCOI Learning: een team van experts die organisaties en professionals tips aanreiken over leren en ontwikkelen

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect