Benut u wel alle mogelijkheden van een bezwaarschrift?

Benut u wel alle mogelijkheden van een bezwaarschrift?
Het bezwaarschrift is een zeer belangrijk instrument voor belastingplichtigen en hun accountants bij betwistingen. Ontdek er meer over in dit artikel.

Bezwaarschriften hebben een hogere succesratio voor belastingplichtigen dan gerechtelijke procedures. Toch blijft dit verweermiddel vaak onderbelicht, ook bij accountants.

“In 2018 werden maar liefst 69.918 bezwaarschriften ingediend. In 30.413 gevallen werd de belastingplichtige volledig in het gelijk gesteld, 8.049 keer gebeurde dat gedeeltelijk. Dit brengt de succesratio van het bezwaarschrift voor 2018 op 55% en toont aan dat het een zeer belangrijk instrument is voor belastingplichtigen en hun accountants bij betwistingen. Ter vergelijking: de succesratio van gerechtelijke procedures bedraagt 28%.” Aan het woord is Jan Tuerlinckx, advocaat-vennoot bij het kantoor Tuerlinckx Tax Lawyers.

Bezwaarschriften hadden in 2018 een succesratio van 55%. Bij gerechtelijke procedures was dat slechts 28%.
Jan Tuerlinckx

“Een bezwaarschrift biedt de belastingplichtige dan ook heel wat meer verweermiddelen dan accountants vandaag uitputten. Een bezwaarschrift geeft immers de kans om een interactief debat aan te gaan met de belastingcontroleur. Ook is er een spill-overeffect mogelijk: een bezwaarschrift tegen een belastingaanslag kan immers gevolgen hebben voor eerdere aanslagjaren … Bovendien is het in bepaalde gevallen zelfs een optie om een bezwaarschrift in te dienen zonder voorafgaand aanslag.”

Wie mag een bezwaarschrift indienen?

Wie naar de rechtbank wil stappen, moet een advocaat onder de arm nemen die een verzoekschrift indient. Maar een bezwaarschrift kan door iedereen gelanceerd worden: de belastingplichtige zelf, zijn accountant, een belastingconsulent of zelfs familieleden via een volmacht. Het is ook een vrij informele procedure, want een aangetekende brief volstaat. Wel moet het bezwaarschrift gericht zijn tegen een aanslag én gemotiveerd. In de praktijk blijkt dat bezwaarschriften vooral ingediend worden door accountants en belastingconsulenten.

Heikele punten

Ook al geeft een bezwaarschrift de belastingplichtige toegang tot een waaier aan verweermiddelen, toch zijn er een aantal struikelblokken. Jan Tuerlinckx: “Na de indiening van het bezwaarschrift heeft de belastingplichtige recht op inzage in zijn dossier. Maar daar wringt vaak het schoentje. In het verleden werden dossiers op papier en duidelijk geordend bijgehouden. Vandaag gebeurt dit digitaal en slaagt de belastingadministratie er niet in om dossiers coherent en integraal te verzamelen. Als belastingplichtige krijg je dan ook vaak een onvolledig dossier …

Een tweede probleem heeft betrekking op het hoorrecht. Belastingambtenaren hebben de plicht om naar aanleiding van een bezwaarschrift het betrokken dossier te kennen en op een constructieve manier in dialoog te treden met de belastingplichtige. De praktijk toont aan dat fiscale ambtenaren weigeren om te reageren. Ten slotte is er de fameuze administratieve instructie ‘proces 110′. Die verplicht belastingambtenaren om bezwaarschriften te verwerpen als de belastingplichtige geen andere argumenten aanhaalt dan bij de controle. Dit kan de waarde van bezwaarschriften uithollen.”

Zijn alle opties uitgeput? Dan is het nog steeds mogelijk om bij de bemiddelingsdienst aan te kloppen. Zij komen dan tussen om de beschreven problematiek aan te kaarten.

Zin in meer?

Bezwaarschriften verdienen dus de nodige aandacht van accountants. Wil je er meer over te weten komen? Schrijf je dan zeker in voor de opleiding ‘Het bezwaarschrift binnenstebuiten’.

Biografie

Jan Tuerlinckx is advocaat-vennoot bij het kantoor Tuerlinckx Tax Lawyers. Hij beschikt over ruim 20 jaar ervaring in fiscale, vennootschaps- en financieelrechtelijke topics. Hij is lid van Balie Provincie Antwerpen, Balie Luik en Balie Limburg. Jan Tuerlinckx is ook bestuurder en voorzitter van de studiecommissie van de Antwerpse Beroepsvereniging voor Accountants, Belastingconsulenten, Boekhouders en Bedrijfsrevisoren (BAB-BKR).

Avatar foto

Auteur

Eline Swolfs is productmanager voor de opleidingen, trainingen en congressen in Business Management en van Fiscaal Informatief. Ze volgt nauwlettend de trends en ontwikkelingen op en vertaalt ze in praktijkgerichte opleidingen die beantwoorden aan de leerbehoeften van professionals vandaag.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect