Boekhoudtermen voor beginners

Boekhoudtermen voor beginners
Wil je kunnen meepraten met je collega's van de boekhouding? Dat kan, dankzij dit handig overzicht waarin de belangrijkste boekhoudtermen kort en bondig uitgelegd worden.

De boekhouding, niet altijd even makkelijk maar wel belangrijk voor elke ondernemer. Of je nu zelf de boekhouding van je eenmanszaak wilt opvolgen, of wilt kunnen meepraten met je financiële collega’s om mee het beleid van je bedrijf uit te stippelen, met deze termen ben je al een heel eind op weg.

De winst- en verliesrekening

De winst- en verliesrekening, ook wel de resultatenrekening genoemd, is een verslag over een bepaalde periode, waaruit je opmaakt of je bedrijf winst of verlies heeft gemaakt. Eerst en vooral gaat dit om de totale omzet. Dat zijn alle goederen en diensten die je in die periode hebt verkocht. Daar trek je dan de inkoopwaarde van af om de brutowinst te bekomen.

Natuurlijk komen daar ook nog bedrijfskosten bij kijken, zoals huurkosten, energiekosten, personeelskosten… Als je deze overige kosten van je brutowinst aftrekt, krijg je het bedrijfsresultaat, hopelijk een positief bedrag. Tot slot moet je nog rekening houden met de belastingdienst. In het geval van een eenmanszaak gaat de inkomstenbelasting nog van het bedrijfsresultaat af, voor vennootschappen is dat de vennootschapsbelasting.

De balans

In tegenstelling tot de winst- en verliesrekening is de balans een momentopname. Het is een overzicht waarin alle bezittingen en schulden van een bedrijf opgenomen zijn. Aan de ene kant heb je het debet, ook wel de activa genoemd. Deze debetzijde bestaat ten eerste uit vaste activa. Dit zijn alle gebouwen, machines, voertuigen… die je meerdere jaren in gebruik neemt. Ten tweede heb je de vlottende activa. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld de voorraad en debiteurs, mensen die je nog moeten betalen. Dit zijn dus zaken die binnen een jaar terug geld opbrengen. Tot slot omvat dit de liquide middelen. Dat is al het kasgeld en al het geld op je bankrekeningen.

Aan de andere zijde heb je het credit, oftewel de passiva. Om te beginnen bestaat deze creditzijde uit het eigen vermogen. Dat is al het geld dat je als ondernemer zelf in je bedrijf investeert. Verder heb je het lang vreemd vermogen. Hierbij gaat het om leningen, zoals bijvoorbeeld een krediet bij de bank, die langer lopen dan een jaar. Het kort vreemd vermogen is het laatste onderdeel van de passiva. Dit omvat alle leningen die korter lopen dan een jaar. Het kan gaan om het in het rood staan op je eigen rekeningen, of om crediteurs, mensen die jij nog moet betalen. De debetzijde en de creditzijde moeten dus altijd aan elkaar gelijk zijn, vandaar de naam ‘balans’.

Zin in meer?

Voel je je soms verloren tussen alle boekhoudkundige termen? Wil jij je een weg banen door de basis van boekhouden? Dan is de opleiding Essentials boekhouden en jaarrekening jou op het lijf geschreven.

Auteur

Bieke Cauwenberghs is productmanager Legal, Fiscaliteit en Accountancy bij NCOI Learning.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect