BTW aangeven en betalen: kan u nog volgen?

BTW aangeven en betalen: kan u nog volgen?
De exacte BTW-kalender staat online, op financien.belgium.be. Door corona werden aangiftes en betalingen inzake BTW veelal uitgesteld. Maar ook de aanbrekende vakantieperiode brengt het gebruikelijke jaarlijkse uitstel met zich mee…

Door alle coronamaatregelen ter zake heb je gewoon opleiding nodig om er nog aan uit te kunnen, dezer dagen. Gelukkig staat Bart Buelens, oprichter van VAT Consult en docent BTW aan de UCLL en de Fiscale Hogeschool, in het webinar van Fiscale Club Online – “Update BTW” – voor ons stil bij de in’s en de out’s, de do’s en don’ts ter zake.

De exacte BTW-kalender staat online, op financien.belgium.be. Door corona werden aangiftes en betalingen inzake BTW veelal uitgesteld. Maar ook de aanbrekende vakantieperiode brengt het gebruikelijke jaarlijkse uitstel met zich mee… Zo is het merkwaardig dat de BTW voor de maand april, door de coronaregels, pas moet betaald worden tegen 20 juli; maar de aangiftes van de maand mei moesten reeds ten laatste op 22 juni binnenkomen; binnen de normale periodiciteit dus. En ook de aangifte van juni moet ingediend zijn op die al eerder genoemde 20e juli… “En weet dat de aangifte van juli al tegen 10 augustus binnen hoort te zijn”, aldus Bart Buelens. Best lastig dus.

Winstoogmerk zonder winst

In een recente circulaire omtrent autonome gemeentebedrijven (AGB’s) – die wel ‘gemeentelijk’ zijn doch niet als overheidsinstelling onder artikel 6 vallen omdat ze niet bij wet zijn opgericht en dus een gewone rechtspersoon zijn – wordt bevestigd dat deze AGB’s hun winsten effectief moeten uitkeren om hun winstoogmerk onomstotelijk vast te zien liggen. Alleen zo zullen zij volledig BTW-plichtig zijn en niet onder bepaalde vrijstellingsregels vallen.” Maar door de verplichte sluiting van vele van die AGB’s heeft de fiscus nu besloten om voor de beoordeling van dat winstoogmerk geen rekening te houden met het al dan niet uitkeren van winsten uit die periode, gewoon omdat er geen inkomsten geweest zijn.

De toevallige BTW-plichtige

“De praktijk levert steeds meer gevallen van die aard op”, benadrukt Bart. “Stel: je investeert in vastgoed, maar laat het beheer ervan over aan een professionele derde. Je krijgt in ruil een vaste, maandelijkse vergoeding. Hoe gaat zoiets BTW-technisch in z’n werk?” De Rulingcommissie sprak zich daar recent over uit. Die bevestigde dat je in dat geval, aankoper van een gebouw bent, die uiteraard over zijn stuk ook BTW heeft betaald. De exploitant van dat gebouw heeft een zakelijk recht (van vruchtgebruik) verworven. En de vestiging van een vruchtgebruik wordt gelijkgesteld met de levering van een goed; je verkoopt dus een stuk van je gebouw door aan de exploitant. De BTW wordt onmiddellijk, bij aanvang, integraal afgedragen. “Echter: de maandelijkse vergoeding kan in functie van het exploitatieresultaat staan… variabel zijn dus. De Rulingcommissie heeft nu geoordeeld dat alleen de vaststaande bedragen horen in aanmerking genomen te worden. En de contractuele overeenkomst kan best bepalen dat de vergoeding hoe dan ook in verhouding tot de investering zal zijn; hetzij door het garanderen van een bijpassing, hetzij door het uitbreiden van de looptijd.

Belastbare handelingen: onttrekkingen

En verder is er nog een nieuw KB nr. 59 aangaande onttrekkingen inzake BTW”, signaleert Buelens. “De zgn. ‘corona’-onttrekkingen zijn apart bij wet geregeld; maar er zijn recent wat nieuw bepalingen opgelijst inzake handelsgeschenken van geringe waarde, alsook de onttrekking voor liefdadigheidsdoeleinden van voedingsmiddelen en levensnoodzakelijke niet-voedingsmiddelen andere dan goederen die op duurzame wijze kunnen worden gebruikt.” Veel bijkomende administratie, zo waarschuwt hij ons; maar een gewaarschuwd mens is er gelukkig twéé waard…

Meer weten?

Herbeluister het webinar 'Update btw van juni' met Bart Buelens.

De btw-actualiteit wijzigt momenteel grondig en snel. Zelf alle vakliteratuur doornemen is tijdrovend. De Btw Club van Fiscaal Informatief is de ideale manier om op de hoogte te blijven van de laatste btw-wijzigingen. Deze formule is onmisbaar voor elke professional die zijn of haar btw-kennis op peil wil houden. In 4 sessies per academiejaar krijgt u een handig overzicht van de meest actuele wetgeving, wijzigingen, arresten, circulaires, parlementaire vragen, rulings én commentaren inzake btw.

Biografie

Bart Buelens is oprichter van VAT Consult (vat-consult.be) waar hij bedrijven en accountants bijstaat met advies en geschillen inzake btw. Hij doceert btw aan UCLL en de Fiscale Hogeschool en is een veelgevraagd spreker voor btw-seminaries. Bart is lid van de kernredactie Fiscale Actualiteit (Wolters Kluwer).

Avatar foto

Auteur

Kristof Van den Langenbergh is productmanager voor de opleidingen van Fiscaal Informatief alsook voor de Finance en Logistieke portfolio van NCOI Learning. Op basis van zijn kennis en ervaring in deze materies zorgt hij ervoor dat deze opleidingen steeds up-to-date zijn en waar nodig bijgestuurd worden. Zijn doel? Ervoor zorgen dat de deelnemers onmiddellijk aan de slag kunnen in hun dagelijkse werkzaamheden met deze praktische ervaring en kennis op zak.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect