De controller: ook een change master?

Le contrôleur de gestion : également un change master ?
Wendbaarheid, innovatie en daadkracht. Dat zijn de kerncompetenties die je organisatie nodig heeft in de toekomst. Als controller kan je de rol van change master op je nemen om je organisatie daarop voor te bereiden.

Wil je je organisatie voorbereiden op de toekomst? Zet dan in op wendbaarheid, innovatie en daadkracht. Als controller kan je daarin een centrale rol spelen: die van change master. De functie van de controller zal dus verder ontwikkeld worden en een bredere invulling krijgen. In deze complexe en dynamische wereld wordt de rol van de controller namelijk des te belangrijker.

Change organiseren

Het change team krijgt heel wat taken op zich. De structuur van de organisatie krijgt een volledig nieuw ontwerp, dat je daarna op een deskundige manier moet uitbouwen. Daar hoort ook een management control systeem bij. Als controller hou je hier best in de gaten dat de tools om je functie uit te voeren elkaar complementeren en passen bij het karakter van je organisatie.

Maatschappelijke en financiële resultaten

Als controller faciliteer je de uitvoering van de nieuwe strategie. Zo ben je medeverantwoordelijk voor de maatschappelijke en financiële resultaten van je bedrijf. Een goed management control systeem is daarin cruciaal. Een studie van Fortune toont namelijk aan dat bij 7 op 10 CEO’s die falen, de oorzaak ligt in slechte uitvoering, terwijl de strategie wél goed zat.

Medewerkers stimuleren

Door het goed gebruik van een management control systeem kan je richting geven aan je organisatie en haar processen, om op die manier de vooropgestelde doelen te behalen. Bovendien kan je het gedrag van medewerkers beïnvloeden door een eenduidig kader te voorzien voor de aansturing van je organisatie. Als je medewerkers de nodige instrumenten aanbiedt, kunnen ze op tijd veranderingen signaleren en snel maatregelen en innovaties uitdenken. Daaropvolgend kan je daadkrachtige besluitvorming faciliteren en deze besluiten op tijd implementeren, terwijl je in de gaten houdt of je bedrijf voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Gebruikmaken van data

De toekomst voorspellen is niet mogelijk, maar met behulp van data kan je wel een onderbouwde gok wagen. Om dit waar te maken moet je je niet alleen focussen op het verzamelen, analyseren, informeren en adviseren aan de hand van data. Ook het management ondersteunen in de regie van data is een belangrijke taak voor een controller. Je kan inzicht verschaffen in welke interne/externe en financiële/niet-financiële data beschikbaar moeten zijn. Als controller krijg je daar een verbindende functie tussen het management en de datastrategie. Aan de hand van real-time data kan je namelijk veranderingen signaleren die een impact hebben op medewerkers, de kernwaarden van je bedrijf en de maatschappelijke en financiële resultaten.

Bron: cmweb.nl

Zin in meer?

Wil je bijleren van topsprekers in het vak en tips krijgen over hoe je je kan voorbereiden op de toekomst? Neem dan deel aan onze Dag van de Controller en ga met heel wat nieuwe kennis en contacten naar huis.

Auteur

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect