De 7 gebieden die u als moderne controller moet kennen

Les sept domaines que doivent aujourd’hui maîtriser les contrôleurs
Als u als controller controle wilt hebben, moet u mee zijn met de nieuwste evoluties (digitalisering, innovatie, nieuwe technologieën, de psychologie van besluitvorming). Onze experts halen 7 elementen aan die u als moderne controller moet beheersen.

Digitalisering, innovatie, nieuwe technologieën, de psychologie van besluitvorming: als u als controller controle wilt hebben, moet u mee zijn met de nieuwste evoluties. Volgens onze experts zijn er 7 elementen die u als moderne controller moet beheersen.

1. Exponentiële digitalisering

De digitale transformatie zorgt ervoor dat uw bedrijf zijn processen moet optimaliseren om aan de verwachtingen van uw klanten te blijven voldoen. Daardoor verandert ook uw rol als controller. Uw informatie moet beter en betrouwbaarder worden en u moet ze sneller, gepersonaliseerd en veilig aan uw management bezorgen.

Die info bestaat niet alleen meer uit financiële gegevens, maar ook uit niet-financiële data. Data-analyse en voorspellende analyses worden de norm waar u uw rapporten en analyses op moet baseren. Voor uw eigen gemak doet u er best aan om die processen te centraliseren. Zo beheerst u ze gemakkelijker.

2. Flexibel (agile) plannen en controleren

Agility: ook u en uw bedrijf ontsnappen niet aan het modewoord. Omdat uw bedrijfsomgeving heel snel verandert, moeten u en uw bedrijf agile zijn. Een agile bedrijf en agile controller weten hoe het bedrijf waarde creëert, zijn alert voor kansen en bedreigingen en zoeken continu naar nieuwe mogelijkheden zoals technologieën en businessmodellen. Dat laat toe om snel nieuwe strategieën te ontwikkelen en te implementeren, nieuwe producten en diensten op de markt te brengen en het bedrijfsmodel aan te passen.

Maar dat kan alleen als uw financiële processen soepel, efficiënt en schaalbaar zijn en uw op data gebaseerde analyses tonen wat er in uw bedrijf werkt en wat niet. Want alleen zo kunt u innoveren, strategisch advies geven, de risico’s beperken en uw middelen voortdurend opnieuw toewijzen aan de plekken waar de rendementen of vooruitzichten het beste zijn. Als agile controller hebt u de sleutel in handen om die flexibiliteit of agility van uw financiële processen te helpen ontwikkelen.

3. Innovatie

Als controller bestaat uw taak niet alleen meer uit sturen op kortetermijn-KPI’s en snijden in de kosten. U hebt een sleutelrol in de creatie van meerwaarde met langetermijnprojecten die nieuwe producten of diensten opleveren. Uw bedrijf creëert die meerwaarde door te innoveren en te investeren in nieuwe ontwikkelingen, die u niet mag beperken tot nieuwe technologieën.

Geef uw marketeers, productiemedewerkers en managers creatieve vrijheid en laat hen innoveren. Dat betekent dat u uw bedrijf diepgaand moet kennen en vlot samenwerkingen en sterke partnerschappen moet kunnen aangaan met interne en externe partners zoals klanten, leveranciers en kennisinstellingen. En dat u de talenten in uw bedrijf moet loslaten en een leiderschapsstijl moet hanteren die minder op hiërarchie is gericht.

4. Disruptie door nieuwe technologieën

Blockchain, biotechnologie, 3D-printing, robotics, kunstmatige intelligentie: de lijst nieuwe technologieën is bijna eindeloos. Wat ze gemeen hebben? Ze ontwikkelen zich razendsnel en kunnen uw bedrijfsmodel ontwrichten. Ze volgen elkaar ook altijd maar sneller op. Als controller moet u weten wat de mogelijkheden van deze technologieën zijn en kunnen inschatten wat ze voor uw bedrijf betekenen.

U moet verbonden zijn met hogescholen en universiteiten die uw studierichtingen aanbieden en met bronnen die voor uw bedrijf relevant zijn. Zo krijgt u de vroege waarschuwingssignalen over snelle veranderingen en ontwikkelingen die uw bedrijf kunnen raken op tijd door. En zo voorkomt u dat u verrast wordt door de negatieve gevolgen van die technologische versnelling omdat u de trein hebt gemist.

5. De psychologie van beslissen

Uw belangrijkste taak als controller: zorgen dat het management de juiste beslissingen voor het bedrijf neemt vanuit bedrijfseconomisch perspectief. Alleen: die beslissingen zijn niet alleen gebaseerd op rede. Als controller moet u kunnen lezen op welke basis de beslissingen in uw bedrijf worden genomen en uw management helpen om ze te nemen door hen positief te beïnvloeden.

Enkele tips? Mensen spannen zich niet graag mentaal in. Elimineer complexe financiële overzichten uit rapporten en voeg ze als bijlage toe. Markeer de belangrijke zaken en maak het uw management zo makkelijk mogelijk om te beslissen. Voeg ook alternatieven toe: dat zorgt voor betere en snellere beslissingen. Verzamel informatie van buitenaf die betrouwbaarder is dan uw eigen interne kijk. Zo zet u de ideeën en overtuigingen van uw management in het juiste perspectief. Vraag advies van buitenstaanders en maak zo komaf met de interne emoties die beslissingen beïnvloeden. En houd er rekening mee dat de toekomst altijd onzeker is. Doe daarom nooit 1 precieze voorspelling, maar geef verschillende potentiële negatieve en positieve uitkomsten.

6. Duurzaamheid

De maatschappij eist dat bedrijven zich verantwoord gedragen tegenover de natuur en de samenleving. Ook de overheid legt meer en meer eisen en regels op. Als u hier niets mee doet, wordt u afgestraft door uw klanten, partners en de overheid. Het is ondertussen genoeg bewezen dat die duurzame doelen een positieve invloed hebben op de financiële resultaten.

Als controller is het uw rol om uw management die waarden te laten begrijpen door de sociale en duurzame prestaties van uw bedrijf in kaart te brengen. Bijvoorbeeld uw eigen CO2-uitstoot en die van leveranciers en energieleveranciers. Maak er kansen van om positief te veranderen door waarde te creëren voor alle stakeholders van uw bedrijf.

7. De cultuur van uw bedrijf

Als controller hebt u niet over alles controle. Zeker niet over de cultuur in uw bedrijf, hoewel die een grote impact heeft op hoe uw management beslissingen neemt. Een cultuur die de waarde van aandeelhouders belangrijker vindt dan de waarde van klanten en personeel, is nefast voor het voorbestaan van uw bedrijf.

U kunt wel meer vat op die cultuur krijgen door het DNA van uw bedrijf in kaart te brengen. Is uw bedrijf proces- of resultaatgericht? Ligt de focus op mensen of op taken? Wanneer u meer bewustzijn creëert over uw bedrijfscultuur en ze opneemt in de KPI’s, kunt u een culturele transformatie realiseren en ook op die manier beslissingen positief beïnvloeden.

Zin in meer?

Tijdens de Dag van de Controller op 11 maart 2021 blikken terug op de huidige crisis en hoe dit een andere manier van denken, beslissen en handelen impliceert voor de controller.

Kan u zich niet vrijmaken op 11 maart? Dan kan u nog altijd onze opleiding 'Controller' volgen. Deze opleiding focust op het businesspartnership tussen de controller, de functionele afdelingen en het algemeen management.

Avatar foto

Auteur

Kristof Van den Langenbergh is productmanager voor de opleidingen van Fiscaal Informatief alsook voor de Finance en Logistieke portfolio van NCOI Learning. Op basis van zijn kennis en ervaring in deze materies zorgt hij ervoor dat deze opleidingen steeds up-to-date zijn en waar nodig bijgestuurd worden. Zijn doel? Ervoor zorgen dat de deelnemers onmiddellijk aan de slag kunnen in hun dagelijkse werkzaamheden met deze praktische ervaring en kennis op zak.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect