De nieuwe vennootschapsbelasting: hou rekening met ingrijpende neveneffecten

De Belgische vennootschapsbelasting steunt traditioneel op een hoog nominaal tarief met daarrond een kluwen van fiscale aftrekposten en kortingen. Doel van de hervormde vennootschapsbelasting door de federale regering? De tarieven verlagen en de nichefiscaliteit minimaliseren. Kortom, het kluwen ontwarren. Dat betekent volgens fiscaal expert Roel Van Hemelen allerminst dat er geen losse eindjes meer zijn.

 

De meest opmerkelijke maatregel in de hervorming van de vennootschapsbelasting blijft uiteraard de daling van het nominale belastingtarief van 33,99% over 29,58% tot 25% in 2020. Voor kmo’s zakt het tarief vanaf 2018 zelfs tot 20% op de eerste schijf van 100.000 euro. Die hervorming is positief nieuws. Maar volgens Roel Van Hemelen schiet een aantal maatregelen het globale doel – een doorgedreven vereenvoudiging – voorbij.

 

Autofiscaliteit wordt waanzinnig complex

“Denk aan de verplichte minimumbezoldiging van 45.000 euro die de vennootschap aan ten minste één bedrijfsleider moet uitkeren, op boete van 10% extra belasting op het te weinig uitgekeerde bedrag. Deze minimumbezoldiging is van toepassing op alle vennootschappen, groot en klein, en niet enkel van toepassing voor de eenpersoonsvennootschappen. Dat maakt het verhaal er zeker niet eenvoudiger op”, aldus de auteur van het boek ‘Hervorming vennootschapsbelasting 2018’ (Wolters Kluwer).

Idem dito voor de autofiscaliteit die vanaf 2020 van kracht wordt. Vandaag gelden er 8 verschillende tarieven om een bedrijfsauto fiscaal af te trekken. “Die berekening is doenbaar voor boekhouders zonder geavanceerde IT-applicaties of bedrijven zonder analytische boekhouding. In de nieuwe regeling blijft een auto aftrekbaar op basis van de CO2-uitstoot, maar wordt het aftrekpercentage berekend op basis van elke gram uitstoot meer of minder.” Met andere woorden: het percentage wordt auto-afhankelijk. “Dat wordt een waanzinnig complexe berekening voor bedrijven, zelfs met een klein wagenpark.” Administratief onhaalbaar zonder speciale software of analytische boekhouding.

 

De hervormde vennootschapsbelasting maakt het leven van de boekhouder er niet eenvoudiger op

 

Van Fairness Tax naar minimumbelasting

Daarnaast keurde de overheid een hele rist nieuwe nichemaatregelen goed, zoals de 100% DBI-aftrek, de roerende voorheffing op kapitaalverminderingen, de sanctionering bij de aangifteverplichting, de beperking op voorzieningen en kosten,…

De minimumbelasting springt volgens Roel Van Hemelen extra in het oog. “Er komt een minimumbelasting voor ondernemingen met meer dan een miljoen euro winst. De korf van fiscale aftrekken boven dit bedrag is nog slechts voor 70% aftrekbaar. Dat systeem vervangt de zgn. Fairness Tax die Europa onlangs nog veroordeelde en die door een wetsontwerp dat nu op tafel ligt, wordt afgeschaft. Beschouw die minimumbelasting echter niet als een definitieve sanctie, want achteraf kan een vennootschap die van een verliespositie naar een winstpositie evolueert, die belasting meestal recupereren.”

 

Pervers effect van Tax Shelter

“Vergeet de Tax Shelter voor audiovisuele en podiumwerken niet”, sluit Roel Van Hemelen af. Daar schort fundamenteel wat aan. Het lagere tarief van de vennootschapsbelasting zou de Tax Shelter-investeringen onrendabel maken. Om het rendement alsnog te behouden, trok de overheid de vrijstellingen voor die investeringen op.

“Maar ondanks die bijsturing zullen door de boekhoudkundige verwerking zoals de CBN die voorschrijft, vennootschappen die te weinig winst hebben en de tax shelter-investering aldus moeten overdragen, niet meer het volle rendement genieten. Aan de wetgever om dat pervers effect uit de wereld te helpen.”

 

Zin in meer inzicht?

Spijker je bagage bij over alle ins en outs van de hervormde vennootschapsbelasting bij Wolters Kluwer Update Fiscaliteit en AccountancyUpdate Vennootschapsbelasting of in onze Actuaclub ‘Fiscaliteit’.
Eerder op zoek naar een solide basis ? ‘Vennootschapsbelasting van A tot Z’ helpt je vooruit. Het boek ‘Hervorming vennootschapsbelasting 2018 – Een mooi maar noodzakelijk geschenk aan onze Belgische kmo’s’ van Roel Van Hemelen werd uitgegeven bij Wolters Kluwer.

 

Roel Van Hemelen is belastingconsulent en licentiaat in de handelswetenschappen. In 2017 behaalde hij een MBA aan de Vlerick Business School. Met 12 jaar ervaring bij een Big Four-consultant en een mid-tier accountancy en audit kantoor, werd het tijd om als echte ondernemer de stap te zetten. Roel is medeoprichter en partner bij TaxQuest, een fiscaal advieskantoor dat zich richt op duidelijk, praktisch advies op maat (www.taxquest.be).

Avatar foto

Auteur

NCOI Learning: een team van experts die organisaties en professionals tips aanreiken over leren en ontwikkelen

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect