Wat is nieuw in btw-landschap? Een update

Wat is nieuw in btw-landschap? Een update
Wat houden de nieuwe btw-regels in? Hoe evolueren ze? Tijd om ze eens stevig onder de loep te nemen!

Traditiegetrouw werden er begin dit jaar een pak nieuwe btw-regels van kracht. Nu zijn we enkele maanden verder en is het tijd voor een update. Ken jij al alle details? Jean-Philippe Roux somt ze hier op en gaat er tijdens een boeiend webinar dieper op in.

 

Optioneel btw-stelsel voor onroerende verhuur

“Wie investeert in onroerend goed kan dankzij een aantal nieuwe regels aanzienlijk kosten besparen”, zegt dhr. Roux. “In een B2B-context mogen verhuurder en huurder er namelijk voor kiezen om de verhuur toch aan btw te onderwerpen. Dit heeft tot gevolg dat de verhuurder voortaan de btw op oprichtings- en renovatiewerken in aftrek kan brengen. Dat heeft dan weer positieve gevolgen voor de huurtermijnen.” Het nadeel is echter dat er een nieuwe herzieningstermijn van 25 jaar wordt geïntroduceerd. Voorts zijn er nog wijzigingen inzake de verhuur van opslagruimten, of de korte termijn verhuur van onroerende goederen.

 

Nieuw onderscheid tussen single purpose en multi purpose vouchers

Het verschil tussen deze twee soorten geschenkbonnen zit hem in het moment waarop de btw moet worden afgedragen. Bij single purpose vouchers is dat op het moment van verkoop, bij multi purpose vouchers bij het inruilen van de bon. “Zowel uitgevers, distributeurs als aankopers verdiepen zich best goed in het btw-technische kluwen van hun transacties.”

 

Nieuw btw-boetebeleid

Jean-Philippe Roux: “De Belgische btw-administratie wordt ook wel eens de ‘boete- en interestadministratie’ genoemd omwille van de hoge boetes. Al tijdens de vorige regeringsonderhandelingen werd geoordeelddat ondernemingen die te goeder trouw zijn, bij inbreuken niet onmiddellijk mogen worden afgestraft. Daarom is er nu klaarheid gebracht in de mogelijkheden voor boetekwijtschelding. Interessant om te weten voor alle ondernemingen die bij btw-controles tegen een boete aanlopen.”

 

Europese hervormingen

Europa wil over de periode van 2019 tot 2021 een aantal ingrijpende vereenvoudigingen doorvoeren inzake e-commerce. Dit onder meer om de (grensoverschrijdende) btw-verplichtingen in hoofde van de onderneming tot een minimum te beperken.

Bovendien wenst Europa over de periode van 2020 tot 2022 in een nieuw definitief btw-systeem voor de grensoverschrijdende levering van goederen te voorzien. Want de huidige wetgeving geeft te veel aanleiding tot fraude, aldus de Europese Unie. In afwachting van deze drastische hervorming introduceert ze in 2020 al vier vereenvoudigingen, meer bepaald op het vlak van call-off stock, de noodzaak van een geldig EU btw-nummer in hoofde van de afnemer bij intra-Communautaire leveringen, de allocatie van grensoverschrijdend vervoer bij kettingtransacties en de bewijsvoering bij intra-Communautaire leveringen. Deze vier maatregelen op zich hebben al heel wat implicaties.”

 

Evoluties in de Europese rechtspraak

Er werden het afgelopen halfjaar opnieuw veel relevante btw-arresten geveld. “Het valt nu te bezien welke impact ze zullen hebben op de Belgische principes.”

 

Brexit

Elk bedrijf dat zakendoet met het Verenigd Koninkrijk kan niet anders dan de evoluties van de Brexit op de voet volgen. Want ze zullen hoe dan ook gevolgen hebben voor de btw.

 

Zin in meer?

Wil je in één keer weer helemaal bij zijn met de nieuwigheden op het vlak van btw? Schrijf je dan voor slechts 75 euro in voor het webinar Btw-update voorjaar 2019.

 

Biografie

Jean-Philippe Roux is Btw Director bij KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs. Hij adviseert al ruim 14 jaar Belgische en internationale cliënten op het vlak van btw.

Avatar foto

Auteur

Kristof Van den Langenbergh is productmanager voor de opleidingen van Fiscaal Informatief alsook voor de Finance en Logistieke portfolio van NCOI Learning. Op basis van zijn kennis en ervaring in deze materies zorgt hij ervoor dat deze opleidingen steeds up-to-date zijn en waar nodig bijgestuurd worden. Zijn doel? Ervoor zorgen dat de deelnemers onmiddellijk aan de slag kunnen in hun dagelijkse werkzaamheden met deze praktische ervaring en kennis op zak.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect