“Finance is overal”

Financieel management behoort vaak niet tot de standaard skill-set van leidinggevenden en dat kan bedrijven – vaak ongewild – verzwakken, zeggen financieel-experts Peter Manet en Ludo Lambrechts. “Hoe hoger je stijgt op de carrièreladder, hoe belangrijker het is om het financiële verhaal van je bedrijf of organisatie te begrijpen. Want hoe je het nu draait of keert, uiteindelijk gaat het altijd om de centen.”

Door een gebrek aan financiële kennis gaat er letterlijk veel business verloren, zien Manet en Lambrechts in de praktijk. Dat is niet alleen zonde, maar ook onnodig. Een beetje financieel inzicht doet wonderen voor je dagdagelijks functioneren en moeilijk is het volgens de trainers al helemaal niet. Lambrechts: “Mensen schatten die drempel veel hoger in dan hij daadwerkelijk is. Maar wie zich eenmaal in de wereld van de balansen en resultatenrekeningen heeft gestort, komt snel achter de voordelen van gedegen financieel management.”

Mensen denken: ‘Daar hebben we toch onze financiële collega’s voor?’

Ludo Lambrechts: “Het is een misverstand dat financials – op zichzelf – een bedrijf financieel beter kunnen maken. Als ik als bedrijfsleider mijn cashpositie niet goed op orde heb, komt dat misschien omdat mijn commerciële mensen geen goede afspraken hebben gemaakt over de betalingstermijnen of omdat de backoffice onvoldoende achter de inning van debiteuren zit. Daar kan mijn boekhouder dan niets aan veranderen.”

Peter Manet: “Als de sales- of marketingafdeling besluit om iedereen 5% korting te geven, beseft men vaak totaal niet wat de impact van zo’n kortingspolitiek is op de bedrijfsresultaten. Veel firma’s hebben bottom line helemaal geen 5% over. Zo’n korting doet je omzet inderdaad stijgen, maar vaak is de impact op het resultaat dramatisch. Velen zien niet in dat als de prijzen normaal gebleven waren, ze evenveel winst hadden gemaakt én dat er geen financiële risico’s zijn gelopen.”

Mensen met financieel inzicht hebben een sterkere concurrentiepositie, sluiten scherpere deals en behalen betere resultaten dan collega’s met minder financiële background.

Welke financiële risico’s worden door niet financials nog vaak over het hoofd gezien?

Peter Manet: het kosteninzicht van veel professionals is vaak minder goed dan ze zelf denken. Men denkt goed bezig te zijn door juist aan de lange termijn te denken, maar ook kortetermijnwinstgevendheid is voor een financieel gezonde onderneming onontbeerlijk. Contributiedenken is vaak een sterke aanpak voor het ondersteunen van kortetermijnbeslissingen. Deze benadering is door teveel non-financials onbekend omdat ze onvoldoende zicht hebben op het onderscheid tussen vaste en variabele kosten.

Ludo Lambrechts: De afgelopen twintig jaar heb ik verschillende jonge, maar potentieel sterke bedrijven failliet zien gaan. Het probleem? Mensen kennen hun balans eigenlijk niet en reduceren het finance-stuk vaak tot een resultatenrekening. Een te snelle groei doet veel starters de das om, omdat de effecten van een behoefte aan werkkapitaal schromelijk wordt onderschat. Vaak wordt het omgekeerde gezegd: “mijn bedrijf groeit, mijn omzet groeit, mijn marge groeit, zeg mij nu maar eens wat ik fout aan het doen ben?’ Dat is vaak redelijk moeilijk om hen dat helder toe te lichten en te laten verstaan.”

 Wat heb je aan financieel inzicht in de dagelijkse praktijk?

Ludo Lambrechts: “Mijn onderdeel in deze training gaat voornamelijk over financieel management, met als basis ‘Financial accounting’. Neen, we leiden hen zeker niet op tot boekhouders, maar we starten met een toelichting vanuit een financieel basismodel (balans, resultatenrekening, cashflow) en een toelichting van jargon om dan te gaan praten over mogelijke verbeteringspistes: werkkapitaalbeheersing, kostenbeheersing, … Alle complexiteit van de organisatie wordt uiteindelijk vertaald in cijfers.

Peter Manet: “Mensen met een beter financieel inzicht, hebben een oneerlijk voordeel ten opzichte van mensen die dat inzicht niet hebben. Ze staan zowel op het werk als privé gewoon sterker. Dit besef is mijn drijfveer om mensen te helpen financieel steviger in hun schoenen te staan. Want als jouw tegenpartij aan tafel meer weet over de impact van een korting op de winstgevendheid van zijn bedrijf, is de kans groot dat hij sterker aan die tafel zit dan jij. Weet jouw buurman meer over personenbelasting dan jij? Dan zal hij wellicht minder betalen. Hoe je het draait of keert, uiteindelijk gaat het altijd om de centen.”

Avatar foto

Auteur

Eline Swolfs is productmanager voor de opleidingen, trainingen en congressen in Business Management en van Fiscaal Informatief. Ze volgt nauwlettend de trends en ontwikkelingen op en vertaalt ze in praktijkgerichte opleidingen die beantwoorden aan de leerbehoeften van professionals vandaag.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect