Door fiscaal bewogen tijden gidsen

Door fiscaal bewogen tijden gidsen
Je fiscale kennis voortdurend bijspijkeren blijft belangrijk, zeker nu de corona-crisis nog snellere wijzigingen teweegbrengt. Daarom zetten we enkele fiscale aandachtspunten op een rijtje.

De opleiding ‘Update Fiscaliteit’ bestemd voor bank- en verzekeringsprofessionals, focust op o.a. enkele belangrijke fiscale aandachtspunten. Maatregelen als reactie op de corona-crisis zorgden voor een zo mogelijk nog snellere wijziging van het fiscaal landschap. Uit de praktijk geplukt en kort op de bal spelend op een moment dat nog vele vragen open blijven en de draagwijdte van sommige beslissingen nog steeds niet helemaal duidelijk is.

“Elke professional die actief is in de bank- en verzekeringssector moet zijn of haar fiscale kennis voortdurend bijspijkeren. Klanten of collega’s adviseren zonder voldoende kennis over de fiscaliteit van de spaar- en beleggingsproducten, (woon)kredieten en levensverzekeringen valt nog moeilijk te verantwoorden”, geeft docent Lieven Van Belleghem aan.

“Fiscale (corona)-maatregelen zijn talrijk en divers, zorgen vaak voor verwarring en daar willen we met deze cursus net structuur in brengen.” Docent Pieter Debbaut vat in één zin de opzet samen. “Waar de ene maatregel voor werknemers bestemd is, zal de andere dan weer exclusieve gevolgen voor zelfstandigen teweeg brengen. En waar in het ene geval de federale overheid aan de basis ligt, zullen andere beslissingen op niveau van de gewesten genomen worden.”

Effect van corona op fiscaal vlak

“Vaak ziet men over het hoofd wat de gevolgen van bepaalde ingrepen op langere termijn zijn”, waarschuwt Pieter Debbaut. “Op de vergoeding die men krijgt bij tijdelijke werkloosheid betaal je achteraf gewoon belasting. Daar wordt weliswaar een vermindering aan gekoppeld, alleen wordt die ook nog eens afgebouwd als je uitkeringen hoger uitvallen of er andere inkomstenbronnen zijn. En zeker als je slechts enkele maanden werkloos bent, zoals bij de meeste gevallen, kan het effect op langere termijn aanzienlijk zijn. Aan de hand van modellen bekijken we hoe een concrete situatie ingeschat moet worden.”

Bovendien moeten sommige zaken nog beslist worden. “Neem nu het overbruggingsrecht dat zelfstandigen krijgen wanneer hun activiteiten zwaar gehinderd werden door de crisis. Het betreft hier een vervangingsinkomen dat belast zal worden, maar op dit moment is nog niet helemaal duidelijk op welke manier dit zal gebeuren? Door een te zware belasting, dreig je het doel van zo'n maatregel voorbij te schieten.”

“We brengen geen verhaal dat reeds geschreven is, daarvoor zijn de zaken nog te veel in beweging”, onderstreept Pieter Debbaut. “Op dit eigenste moment moet het relanceplan van de Vlaamse regering nog in teksten gegoten worden. En zopas werd nog federaal beslist een tax shelter voor corona uit te vaardigen, waardoor de bestaande shelter voor starters en groeibedrijven uitgebreid wordt naar alle door corona getroffen ondernemingen. Kort op de bal spelen is met andere woorden ons ordewoord.”

Fiscale (corona)-maatregelen zijn talrijk en divers, zorgen vaak voor verwarring en de opzet van deze cursus is net hier structuur in te brengen.
Pieter Debbaut

Aspecten van woonfiscaliteit

“Op basis van de vele vragen die bank- en verzekeringsprofessionals mij stellen, moet ik vaststellen dat de fiscaliteit van de woonkredieten nog steeds een hoofdthema blijft. Voor vele bankkantoren is het nog steeds niet evident om over woonkredieten correct advies te verstrekken”, beklemtoont Lieven Van Belleghem.

“Woonfiscaliteit is een huis met vele kamers”, benadrukt ook docent Pieter Debbaut. Het is een ander onderdeel van de cursus. En hij maakt hiervan gebruik om even stil te staan in de – zeg maar – kamers waar de meeste veranderingen optreden. “Het moment waarop een lening afgesloten wordt is bijvoorbeeld erg belangrijk”, aldus Debbaut. “Wie dat in het verleden (vóór 2019) deed, zal weinig moeilijkheden ondervinden, maar complexer ligt het voor wie in 2019 een lening afsloot terwijl hij voor dezelfde woning nog een andere lopen had. Klassiek voorbeeld is het financieren van verbouwingen in combinatie met ‘bestaande’ leningen voor de aankoop van de eigen woning. Op dat moment zullen keuzes gemaakt moeten worden. In de cursus bekijken we hoe de dingen afgewogen moeten worden. Welke plaats je fiscaal gesproken aan een tweede woning moet geven is een ander item dat we behandelen. En wat als gedurende het jaar de bestemming van een woning al dan niet geheel gewijzigd is, bijvoorbeeld omdat men een deel gebruikt voor een eigen opgestarte zaak of verhuisd is? Hoe zit dat ook weer met de afschaffing van de woonbonus voor lenigen vanaf 1.1.2020? De aanpak, u merkt het, is erg inductief. Het vertrekpunt is altijd een herkenbare situatie.”

Sancties opleggen

“Ander aandachtspunt waar we tijdens deze opleiding bij stilstaan is de problematiek van de zogenaamde 'belastingverhoging' die door de administratie opgelegd wordt”, legt Pieter Debbaut uit. “Dat zit namelijk zo. Stel dat iemand naliet om een bepaald inkomen aan te geven, een onroerend of roerend inkomen bijvoorbeeld. Welnu, in dat geval mag de fiscus, naast een administratieve boeten, een extra belasting in de vorm van een belastingverhoging opleggen, berekend op basis van dit niet aangegeven deel. Er bestaat echter één belangrijke beperking: van deze maatregel kan enkel gebruik worden gemaakt als dat niet-aangegeven deel minimaal 2.500 euro bedraagt. Toch merk je in de praktijk dat de fiscus dit wél doet voor kleinere bedragen. In de praktijk legt men zich hierbij neer, maar dit plafond wordt wel uitdrukkelijk vermeld in het Wetboek Inkomstenbelasting.”

Leidraad in bewogen tijden

Meer nog dan anders regent het in deze bewogen tijden fiscale nieuwigheden. Ze zijn divers en kunnen een impact op het dagelijks leven van velen. Deze cursus is de aangewezen manier om op een praktische manier zicht te krijgen op hoe dit fiscale landschap er vandaag de dag uitziet.

Zin in meer?

Heb je al een goede fiscale voorkennis, maar zou je graag meer weten over de nieuwe belastingaangifte 2020? Of wil je je kennis graag bijspijkeren over de fiscale nieuwigheden van 2020 en 2021? Je komt hier alles over te weten tijdens de opleiding Update Fiscaliteit 2020.

Biografie

Pieter Debbaut is Tax Adviseur bij Liantis. Hij is hoofd- en eindredacteur van de Belastinggids (Pelckmans Uitgevers), auteur van verschillende bijdragen in gespecialiseerde fiscale publicaties, docent aan de Fiscale Hogeschool (FHS) en gastspreker bij tal van beroepsverenigingen en vormingsorganisaties.

Lieven Van Belleghem is licentiaat in de rechten en geaggregeerde voor het onderwijs. In 1992 startte hij met zijn eigen opleidingsbedrijf, dat sinds september 2014 deel uitmaakt van NCOI Learning. Jaarlijks volgen ruim 5.000 bank- en verzekeringsprofessionals de door Van Belleghem-NCOI Learning georganiseerde seminaries. Hij is sinds 1985 ook auteur van het handboek “Praktische Belastingservice”, hét fiscale naslagwerk voor bank-verzekering en accountancy.

Avatar foto

Auteur

Eline Swolfs is productmanager voor de opleidingen, trainingen en congressen in Business Management en van Fiscaal Informatief. Ze volgt nauwlettend de trends en ontwikkelingen op en vertaalt ze in praktijkgerichte opleidingen die beantwoorden aan de leerbehoeften van professionals vandaag.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect