Hervormingen en corona zorgen voor een andere aangifte van de vennootschapsbelasting

Hervormingen en corona zorgen voor een andere aangifte van de vennootschapsbelasting cover
Recente updates in de vennootschapsbelasting brengen een aantal wijzigingen bij de aangifte met zich mee. Onder andere de coronamaatregelen en de vergroening van de mobiliteit vragen extra aandacht.

Sinds geruime tijd is Yves Verdingh docent van onze opleiding die deelnemers wegwijs maakt in de vennootschapsbelasting. “Doorheen de jaren is dit complex geworden”, stelt hij, “maar we gaan er prat op dat wie deze opleiding gevolgd heeft met een helder overzicht en inzicht aan de slag kan.” Een toelichting.

“We gaan erg breed”, benadrukt Verdingh wanneer we hem de vraag voorleggen voor wie deze opleiding nu precies bedoeld is. “Dit betekent dat we uitgaan van nul voorkennis. Met andere woorden: een neofiet mag zich zeker niet laten afschrikken. Is er wel al kennis aanwezig, dan zorgen we dat deze persoon dit als een goede opfrisbeurt zal ervaren. Vaak krijgen we te horen dat men door de bomen het bos niet meer ziet. En het is een feit dat de fiscaliteit doorheen de jaren een erg complex gegeven is geworden. Alles kaderen is beslist geen overbodige luxe. Naast mensen met aan accountancy-achtergrond zijn er ook zij die niet de ambitie hebben tot een grote specialist uit te groeien, maar gewoonweg meer zelf willen doen en minder genoodzaakt zijn externe hulp in te roepen.”

Gewijzigde vennootschapsbelasting

“Grote hervormingen werden enkele jaren geleden doorgevoerd, maar dat wil niet zeggen dat er geen updates meer gebeurd zijn in een recenter verleden”, aldus Verdingh. “Wat in deze opleiding aan bod komt, is volledig up-to-date. Daarbij wordt rekening gehouden met recente rechtspraak, eventuele omzendbrieven of rulings…”

“We richten ons bij deze opleiding op een zo breed mogelijk publiek: zowel mensen met als zonder ervaring in fiscaliteit kunnen ze volgen.”

“Voor de eerstkomende aangifte van de vennootschapsbelasting, dit geef ik alvast graag mee, zijn er enkele aandachtspunten die men niet uit het oog mag verliezen. Je moet rekening houden met verschillende coronamaatregelen, te beginnen met ontvangen premies. Vennootschappen die verlies hebben geleden, mogen daar rekening mee houden, dat is de zogenaamde wederopbouwreserve. En niet onbelangrijk, tot slot: de vergroening van de mobiliteit met de wijzigingen aan de aftrekpercentages van auto’s en het fiscaal voordeel dat aan het plaatsen van laadpalen gekoppeld is.”

De opleiding praktisch bekeken

“De opleiding vennootschapsbelasting beslaat vier dagen, waarvan de namiddag van de vierde dag gebruikt wordt voor één grote praktijkcasus waar het gros van de geziene theorie in verwerkt is”, legt Verdingh uit. “In de praktijk werken we op een fictieve vennootschap, maar met heel realistische cijfergegevens. Het is dan de bedoeling om de aangifte van de vennootschapsbelasting volledig in te vullen. Gedurende die vier dagen krijgen de deelnemers zomaar even 1.500 slides te verwerken. Ook het handboek dat deelnemers mee naar huis krijgen, zit in het aanbod verwerkt.”

“De vergroening van de mobiliteit heeft een duidelijke weerslag op hoe de toekomstige autofiscaliteit er zal uitzien.”

“Praktisch opgevat, bestemd voor een breed publiek en volledig”, zo vat Verdingh de opleiding samen. “Uiteraard peilen we na afloop naar de tevredenheid van de cursisten. De feedback die we ontvangen is duidelijk positief, maar wat beter kan wordt zonder meer bijgestuurd. Onze ambitie is doorheen de jaren niet gewijzigd: een reële meerwaarde betekenen voor zij die zich willen verdiepen in de vennootschapsbelasting.”

Zin in meer?

Wil je tot in de puntjes voorbereid zijn op de aangifte van de vennootschapsbelasting? Ga aan de slag met oefeningen, voorbeelden en praktijkcases tijdens de opleiding Vennootschapsbelasting van a tot z.

Biografie

Yves Verdingh is Head of Tax bij BNP Paribas Fortis. Daarnaast is hij professor aan de HUB/EHSAL-FHS. Hij is ook lid van verschillende redactiecomités, zoals ‘Fiscale Actualiteit’ en het ‘Algemeen Fiscaal tijdschrift’, alsook auteur van het Fiscaal Compendium Vennootschapsbelasting, de Aangiftegids Vennootschapsbelasting en de module Vennootschapsbelasting van www.monkey.be. Daarnaast werkt hij mee aan de software Superfisc VenB van Wolters Kluwer.

Auteur

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect