Het fiscale bezwaarschrift doorgelicht

Het fiscale bezwaarschrift doorgelicht
Wie kan een bezwaarschrift indienen? Heeft iedereen die aangesproken wordt tot de betaling van de belastingschuld ook het recht om bezwaar in te dienen? Emily Polfliet van Tuerlinckx Tax Lawyers zet het op een rijtje.

Wie het als belastingplichtige niet eens is met een aanslag in directe belastingen, kan een “bezwaarschrift” indienen. Hoe moet je het indienen? Wat zijn de voorwaarden? En wat mag je er van verwachten? Emily Polfliet van Tuerlinckx Tax Lawyers zet het op een rijtje tijdens de studiedag “Het bezwaarschrift binnenstebuiten” van NCOI.

Wat een bezwaarschrift precies is, laat zich in se eigenlijk gemakkelijk uitleggen, zegt Emily. “Een bezwaarschrift is een manier om een fiscale aanslag te betwisten en vormt tegelijkertijd ook de start van de administratieve procedure tegen die aanslag. Het is ook een cruciale stap om later eventueel naar een rechtbank te kunnen trekken. Zonder bezwaarschrift kan geen gerechtelijke procedure worden opgestart.”

Wie kan indienen?

In principe kan iedereen die door de fiscale administratie wordt gesommeerd om te betalen, een bezwaarschrift indienen, zegt Emily. Al zijn er wel een paar belangrijke nuances. “Als het bijvoorbeeld gaat om een gemeenschappelijke betwisting van echtgenoten, zijn er wel een paar zaken waar je rekening mee moet houden. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor een vennootschap. Niet iedereen in de vennootschap kan een bezwaarschrift indienen. We zien in de praktijk dat dat soms tot problemen leidt. Doordat iemand die er niet voor bevoegd is, snel-snel een bezwaarschrift indient, wordt dat bezwaarschrift soms stevig ondergraven. En dat is jammer, natuurlijk. We zullen daar op de studiedag dieper op ingaan.”

Ik ga niet akkoord

De laatste grote wettelijke update van het bezwaarschrift dateert al van 1999, maar sindsdien zijn er ook wel wat kleinere aanpassingen gebeurd. “Die draaien vooral rond de digitalisatie”, zegt Emily. “Het is nu bijvoorbeeld mogelijk om een bezwaarschrift elektronisch in te dienen via MyMinfin. Dat die drempel verlaagd werd, is goed, maar brengt ook wel een paar gevaren mee. Het is nu zo gemakkelijk geworden om een bezwaarschrift in te dienen, dat belastingplichtigen soms cruciale stappen overslaan of vormelijke fouten maken. Het is bijvoorbeeld zeer belangrijk om het bezwaarschrift te motiveren en om te vragen om gehoord te worden. Gewoon schrijven “Ik ga niet akkoord” is niet voldoende. Meer zelfs: als de administratie dan toch beslist om de aanslag te behouden, hoeft ze de belastingplichtige niet meer te horen. Die heeft daar immers niet om gevraagd en het wapen van het bezwaarschrift is dan “opgebruikt”. Zeker bedrijfsleiders en ondernemers zijn daar vaak niet van op de hoogte.”

De Adviseur-Generaal

Tijdens de studiedag zal Emily concreet inzoomen op vier aspecten van het bezwaarschrift. “Een daarvan gaat over “wie” zo’n bezwaar mag indienen. Dat is, zoals gezegd, een zeer belangrijk onderdeel van de procedure. Daarnaast gaan we in op de transparantie die in de betwistingsprocedure aan de dag moet gelegd worden, zowel door de belastingplichtige als door de administratie. We bekijken als derde punt ook de termijnen waarin je bezwaar moet indienen. Ook daar liggen verschillende verborgen mogelijkheden voor de belastingplichtige om tegen de belastingaanslag te gebruiken. En tot slot gaan we dieper in op de beslissing van de Adviseur-Generaal. Veel mensen denken dat die beslissing finaal is, maar zelfs dan zijn er nog bepaalde opties die je kunt uitputten, vooraleer naar de rechtbank te trekken.”

Tot in de rechtbank

Naar een rechter stappen moet dan ook als een allerlaatste stap in het geschil beschouwd worden, zegt Emily. “Bij ongeveer de helft van alle bezwaren die ingediend worden, krijgt de belastingplichtige een bepaald voordeel. Je maakt dus een zeer redelijke kans op een goede uitkomst. Dat de volledige schuld kwijtgescholden wordt is mogelijk, maar er zijn ook tussenoplossingen. Het is vaak een kwestie van onderhandelen en geven en nemen. Bij een rechtbank is er meestal een veel kleinere marge: ofwel win je, ofwel win je niet. Dat bewijst dat het bezwaarschrift absoluut zin heeft.”

Zin in meer?

Op tien maart organiseert NCOI de online studiedag “Het Bezwaarschrift Binnenstebuiten”. Het seminarie loopt van 13u30 tot 18u00 en kost 220 euro (excl. BTW). De opleiding komt in aanmerking voor maximaal 30 procent subsidie via de KMO-portefeuille. Meer informatie en praktische uitleg vind je hier.

Biografie

Emily Polfliet neemt binnen het team van Tuerlinckx Tax Lawyers personenbelasting en fiscale procedure voor haar rekening. Emily was tijdens haar opleiding Fiscaliteit aan de Universiteit Antwerpen al aan het kantoor verbonden via een Junior Program. Sinds 18 maanden werkt ze er als jurist-fiscalist.

Avatar foto

Auteur

Eline Swolfs is productmanager voor de opleidingen, trainingen en congressen in Business Management en van Fiscaal Informatief. Ze volgt nauwlettend de trends en ontwikkelingen op en vertaalt ze in praktijkgerichte opleidingen die beantwoorden aan de leerbehoeften van professionals vandaag.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect