IDD en antiwitwas: actie vereist in verzekeringskantoren

Met de omzetting in Belgisch recht van de Europese antiwitwaswet en de implementatie van de Insurance Distribution Directive (IDD) rolt opnieuw een golf regelgeving over de verzekeringssector. En alweer worden er veel extra inspanningen gevraagd van de verzekeringstussenpersonen. “Goed op de hoogte blijven en kort op de bal spelen is nu een absolute must”, zegt expert Carl Wtterwulghe.

 

Aangezien de wetten (waarmee de Belgische wetgever deze richtlijn wil omzetten in onze wetgeving) nog niet goedgekeurd zijn door het Parlement, weten we nog niet hoe deze richtlijn de dagelijkse praktijk van de Belgische verzekeringsmakelaar zal beïnvloeden.

“Voor de implementatie van de Antiwitwaswet van 18 september 2017 moeten verzekeringstussenpersonen die actief zijn in Leven aan een strak tempo de ene na de andere complexe formaliteit in orde brengen. Eind juni moesten ze een algemene risicoanalyse klaar hebben van hun kantoor en via een matrix beoordelen welke klant-productcombinaties het meeste risico op witwaspraktijken inhouden. Als je bv. een tak-23 verkoopt aan een klant in Kenia is het risico groter dan wanneer je pakweg een pensioenverzekering verkoopt in België. Tegen 15 oktober 2018 wordt er dan van de verzekeringstussenpersonen verwacht dat ze aangeven hoeveel klanten ze in portefeuille hebben per risicogroep. De FSMA verwacht dat kantoren kunnen aantonen dat ze op z’n minst goed op de hoogte zijn van de materie en stappen ondernemen om in orde te geraken met de verplichtingen.”

 

Verzekeringstussenpersoon wordt geviseerd

Hoewel de antiwitwasmaatregelen in principe in verhouding moeten staan tot de grootte van de verzekeringskantoren, heeft Carl Wtterwulghe sterk het gevoel dat ze vooral gestoeld zijn op de werkwijze van grote kantoren. “Terwijl een doorsnee Belgische makelaar gemiddeld met minder dan 10 medewerkers werkt. Een typisch voorbeeld hiervan is de verplichting om op directieniveau een strategisch verantwoordelijke aan te stellen die toezicht houdt op de antiwitwasverantwoordelijke van de organisatie en op de toepassing van de antiwitwasregels door de medewerkers. Dat is absurd in een kleiner kantoor waar er nauwelijks hiërarchische niveaus zijn. Ik heb het gevoel dat de toezichthouder erop uit is om het aantal kleinere verzekeringskantoren drastisch te verminderen. Alsof omvang altijd garant staat voor kwaliteit… In Nederland heeft de strenge interpretatie van Europese regelgeving de afgelopen jaren alvast wel tot een decimering van het aantal verzekeringsadviseurs geleid.”

 

De antiwitwasmaatregelen zijn vooral gestoeld op de werkwijze van de grotere makelaarskantoren

 

IDD zwakt regels niet af

In ons land is zowat 80% van de IDD-regelgeving al van toepassing sinds de Twin Peaks II-wet. De Belgische regels zijn op nagenoeg alle vlakken strikter dan de Europese Unie vraagt. “Terwijl de Europese richtlijn bijvoorbeeld stelt dat makelaarsvergoedingen niet nadelig mogen zijn voor de klant, zegt de Belgische wet dat makelaarsvergoedingen moeten bijdragen tot een verhoging van de kwaliteit van de klantenservice. Dat is toch iets heel anders. Het ziet er niet naar uit dat de wetgever deze strenge interpretatie zal afzwakken bij de implementatie van de IDD.”

De IDD gooit ook de toegang tot het beroep van verzekeringstussenpersoon over een heel andere boeg, net als de bijscholing. “Nu moet een verzekeringstussenpersoon een getuigschrift halen voor de specifieke takken waarin hij actief zal zijn. In de toekomst zal zijn vorming veel generalistischer worden. Zo wordt wie autoverzekeringen gaat verkopen, ook geschoold over cascoverzekeringen voor schepen.” De bijscholingsvereisten gaan van 30 uren verspreid over 3 jaar, naar 15 uren per jaar. En opvallend: productinfosessies door de sales van maatschappijen zouden ook meetellen.”

 

Veel nieuwe verplichtingen

Verzekeringstussenpersonen krijgen met de implementatie van de antiwitwasregelgeving en de IDD een massa nieuwe verplichtingen over zich heen. Voor bankmakelaars wordt de situatie zo mogelijk nog complexer omdat de nieuwe regelgeving interfereert met de – ook al bijzonder strenge – wetgeving rond vermogensbeheer. “Het is voor verzekeringstussenpersonen belangrijk om zo goed mogelijk geïnformeerd te blijven en niet langer te wachten met het implementeren van de nieuwe regels.”

 

Zin in meer?

Wilt u meer weten over de praktische uitwerking van deze nieuwe regelgeving? Schrijf u nu in voor de opleiding over de antiwitwaswet: De toepassing van de nieuwe antiwitwaswet van 18 september 2017 in de praktijk gebracht  en/of het seminarie over de Insurance Distribution Directive: De nieuwe richtlijn Insurance Distribution Directive (IDD) omgezet in Belgische wetgeving. Beide seminaries worden gepresenteerd door Carl Wtterwulghe.

 

Carl Wtterwulghe heeft 40 jaar ervaring in de verzekeringswereld. Hij werkte o.m. bij Union Fenix Espagnol, Royal Belge, AXA en Delta Lloyd Life. Hij was daarnaast actief lid van de commissie Distributie en de MiFID-werkgroepen van Assuralia. Op die manier bouwde hij een uitgebreide kennis op over AssurMiFID en de praktische uitwerking ervan.

Avatar foto

Auteur

NCOI Learning: een team van experts die organisaties en professionals tips aanreiken over leren en ontwikkelen

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect