IFRS-essentials voor je boekhouding

IFRS-essentials voor je boekhouding cover
Heb je al gehoord van IFRS-normen? Die zetten stilaan de toon voor de financiële rapportering van alle bedrijven. Er zijn echter nog veranderingen op komst voor de periode 2022-2026. Het is dus interessant om als finance professional, maar ook als non-finance manager, je te verdiepen in de wereld van IFRS voor die nieuwe regels van kracht zijn.

De International Financial Reporting Standards (IFRS) worden steeds belangrijker. Als financial professional wil je mee zijn met die nieuwe realiteit. Welke veranderingen zijn op komst? Wat zit er achter de IFRS-regels? Hoe kan je dit toepassen voor jouw organisatie? Docent Siebrecht Plateau geeft je graag de inzichten om helemaal mee te zijn.

IFRS zetten de toon

International Financial Reporting Standards zijn richtlijnen die in de jaren 70 in het leven geroepen werden door de International Accounting Standards Board (IASB). Sinds 2005 ben je in België als beursgenoteerde vennootschap verplicht om je geconsolideerde jaarrekening op te stellen volgens de IFRS-standaarden. Niet-beursgenoteerde vennootschappen beschikken ook over de mogelijkheid om dat te doen, maar zijn daar niet toe verplicht. Voor KMO’s bestaan er eveneens IFRS-regels. In sommige landen zijn die al van kracht. In België nog niet.

De pro’s van IFRS

Voor Siebrecht Plateau is transparantie het belangrijkste voordeel van een wereldwijde toepassing van IFRS-normen. “Zelf ben ik een grote believer van IFRS. Verschillende rapporteringsmethodes kunnen zaken onnodig complex maken. Met standaardisatie vermijd je die complexiteit. Als je dezelfde normen hanteert, kan je de financiële resultaten van bedrijven mooi met elkaar vergelijken en op een consistente manier interpreteren. Op die manier vergroot je de efficiëntie van financiële markten die steeds meer internationaal actief zijn.”

“Ik ga ervan uit dat de centrale set van IFRS-criteria ook voor onze KMO’s met de tijd van toepassing zullen worden. Je ziet trouwens nu al wijzigingen in Belgian GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) die geïnspireerd zijn door IFRS-regels. Ook de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) refereert vaak naar IFRS in haar adviezen.”

Veranderende IRFS-normen

Sinds het begin van de eeuwwisseling zijn de IFRS-normen erg geëvolueerd. Aanpassingen kwamen onder meer tot stand onder impuls van de International Organization of Securities Commission (IOSCO) en de Europese Commissie. Verder is er ook het convergentieproject met de Financial Accounting Standards Board (FASB). Die standaarden op elkaar afstemmen biedt het voordeel van vereenvoudiging doordat je dezelfde regels van rapportering hanteert.

Siebrecht Plateau haalt twee voorbeelden aan die de convergentie tussen US GAAP en IFRS illustreren. “Het begrip ‘functionele munt’ is een mooi voorbeeld van convergentie. Die term vond z’n oorsprong binnen US GAAP en wordt nu gehanteerd binnen IFRS. De aangepaste norm voor leasing is een ander voorbeeld van convergentie, hoewel er toch nog wat verschillen zijn.”

Of al die wijzigingen in verband met IFRS-normen binnenkort zullen ophouden? “Onlangs heeft de IASB (International Accounting Standards Board) haar prioriteiten voor de periode 2022-2026 bekendgemaakt. Daaruit blijkt duidelijk dat er meer veranderingen op komst zijn.”

Interactieve opleiding

In de opleiding ‘IAS/IFRS: basisopleiding’ staat de participatie van de cursisten centraal. “We beginnen met een overzicht van de standaarden. Na die ‘tour d’horizon’ gaan we dieper in op een aantal standaarden waarmee de deelnemers in principe het meest te maken hebben. Het gaat over de voorstelling van de jaarrekening in ruime zin, activa, passiva, business combinations (fusies, consolidaties…), latente belastingen. Ik probeer de deelnemers zoveel mogelijk te betrekken. Dat gebeurt aan de hand van een quiz, oefeningen en uitwisselingen van praktijkervaringen.”

Context en duiding

De opleiding is allesbehalve een waterval van regeltjes. Docent Siebrecht Plateau wil vooral context geven, zodat de redenering achter de regelgeving duidelijk wordt. “Ik verneem regelmatig van de cursisten dat de opleiding voor hen duidelijk maakt waarom hun hoofdkwartier bepaalde IFRS-aanpassingen vraagt. Ik pas me steeds aan het kennisniveau van de deelnemers aan. Ik vertrek vanuit hun inzichten en daar bouw ik dan verder op. Belangrijk om weten: dit is een basisopleiding. Er is dan ook geen voorkennis nodig. Deelnemers leren naar IFRS kijken als een set van standaarden die hen wegwijs maken in de wereld van boekhoudkundige regels. Deze zetten bovendien de toon voor de financiële rapportering van de toekomst.

Zin in meer?

Wil je de wereld van IAS/IFRS-normen verkennen? Schrijf je dan in voor de 2-daagse opleiding De essentie van IAS/IFRS. Wil je meer uitgebreid ingaan op de toepassing van IFRS met ruimte voor vragen en oefeningen? Kies dan voor de 3-daagse IAS/IFRS – basisopleiding.

Biografie

  • Licentiaat toegepaste economische wetenschappen (KU Leuven)
  • Graduaat in de Actuariële Wetenschappen (KU Leuven)
  • Master in Accounting and Control (KU Brabant) (NL)
  • Coauteur Handboek Consolidatie (Acco)
  • Freelance docent
Avatar foto

Auteur

Bieke Cauwenberghs is productmanager Legal, Fiscaliteit en Accountancy bij NCOI Learning.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect