Is jouw bedrijf consolidatieplichtig?

Is jouw bedrijf consolidatieplichtig?
Consolidatie, de overkoepelende resultaten van de moedervennootschap en dochtervennootschappen. Hoor je het al donderen in Keulen? Lees hier de beknopte uitleg.

Een geconsolideerde jaarrekening geeft je een overzicht van de economische activiteit, het vermogen en de overkoepelende resultaten van de moedervennootschap en dochtervennootschappen. Op het eerste zicht klinkt dat best wel ingewikkeld. Daarom leggen we beknopt uit wat consolidatie inhoudt.

Is consolidatie verplicht?

Indien je vennootschap de controle heeft over een of meerdere dochterondernemingen, ben je verplicht om een geconsolideerde jaarrekening op te maken. Als je deel uitmaakt van een groep van vennootschappen die onder centrale leiding staat, is het ook verplicht om de consolidatie uit te werken, ook al gaat het niet om moeder- en dochterondernemingen of dochterondernemingen van dezelfde moedervennootschap. Er bestaat wel een vrijstelling voor kleine groepen. Het gaat dan om een groep van vennootschappen die op geconsolideerde basis maximaal een van deze criteria overschrijdt:

  • Jaaromzet van € 29,2 miljoen excl. btw
  • Balanstotaal van € 14,6 miljoen
  • 250 personeelsleden (jaargemiddelde)

Uitzonderingen op de verplichting tot consolidatie

Als je als Belgische moedervennootschap een of meerdere vennootschappen controleert, kan je vrijgesteld worden als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Als je als moedervennootschap zelf dochter bent van een andere moedervennootschap die een geconsolideerd jaarverslag uitbrengt, als daarin ook je eigen dochtervennootschappen zijn opgenomen.
  • Als je aandeelhouders in meerderheid van stemmen hun akkoord geven voor deze uitzondering.
  • Als je moedervennootschap de geconsolideerde jaarrekening publiceert in België in dezelfde taal waarin je eigen jaarrekening werd opgesteld. Als het om een buitenlandse moedervennootschap gaat, moet je wel zelf de vertaling bekostigen.
  • Als vennootschap moet je in je eigen jaarrekening aantonen dat je aan alle voorwaarden voldoet om van de vrijstelling gebruik te maken.

Een tweede uitzondering geldt voor moedervennootschappen waarvan de dochtervennootschappen een te verwaarlozen interesse tonen. Dat geldt zowel individueel als collectief, rekening houdend met de evaluatie van het geconsolideerd patrimonium, van de geconsolideerde financiële positie of van het geconsolideerde resultaat.

Meer dan de som van de jaarrekeningen

Het doel van consolidatie is om de resultaten van de moeder- en dochtervennootschappen samen te voegen, om een resultatenrekening en balans op te maken alsof het om één vennootschap gaat. Maar toch gaat het om meer dan simpelweg samentellen. Wederzijdse vorderingen en operaties dienen geëlimineerd te worden. Consolidatie moet het vermogen, de financiële positie en het resultaat van het geconsolideerd geheel van de volledige onderneming getrouw weergeven.

Bronnen: bb3revisoren.be, nbb.be

Zin in meer?

Wil je zelf met consolidatie aan de slag kunnen? Tijdens de opleiding Consolidatie in de praktijk kom je er alles over te weten. Fris je liever je algemene boekhoudkennis op? Dan is de opleiding De nieuwe jaarrekening en de sociale balans invullen en neerleggen geknipt voor jou.

Avatar foto

Auteur

Bieke Cauwenberghs is productmanager Legal, Fiscaliteit en Accountancy bij NCOI Learning.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect