Is jouw onderneming verplicht tot transfer pricing documentatie?

Is jouw onderneming verplicht tot transfer pricing documentatie?
Transactieprijzen tussen ondernemingen die behoren tot dezelfde internationale groep moeten vastliggen volgens marktconforme voorwaarden. Hier komen ook nog bepaalde dossiers aan te pas. Wat houden deze precies in?

In België zijn ondernemingen die deel uitmaken van een multinationale groep en over de voorziene drempels gaan, sinds 2016 verplicht om de documentatieregels te volgen voor transfer pricing of verrekenprijzen. In dat geval moet je elk jaar een groepsdossier en een lokaal dossier indienen. Daar kan ook een landenrapport bijkomen of een Country-by-Country-notificatie. Doe je dat niet, dan riskeer je controles, sancties of boetes die aardig kunnen oplopen. De jaarlijkse opmaak van deze formulieren kan je ook zien als een opportuniteit om je transfer pricing beleid door te lichten en bij te sturen.

Hoe is de groepswinst verdeeld?

Hoe de groepswinst verdeeld is in bedrijven met grensoverschrijdende activiteiten. Dat heeft een impact op de fiscale inkomsten van die landen. Daarom zijn belastingautoriteiten alert om te zien of het transfer pricing beleid van Belgische en multinationale groepen marktconform is.

Voor welke bedrijven?

Maakt jouw bedrijf deel uit van een multinationale groep en zijn de voorgeschreven drempels overschreden? Dan komt hier elk jaar deze verplichte rapportering bij kijken: een groepsdossier (Master File) indienen én een lokaal dossier (Local File). In sommige gevallen ben je ook verplicht een landenrapport (Country-by-Country File) toe te voegen of een CbC-notificatie.

Groepsdossier en lokaal dossier

Voor wie?

Groepsentiteiten van multinationale groepen die één van deze criteria overschrijden:

  • 50 miljoen euro bedrijfs- en financiële opbrensten.
  • Balanstotaal van 1 miljard euro.
  • Jaargemiddelde van het personeelsbestand van 100 voltijdse equivalenten.

Wat staat erin?

  • Groepsdossier: een algemeen overzicht van de multinationale groep met bedrijfsactiviteiten, immateriële vaste activa, financiële intragroepverrichtingen…
  • Lokaal dossier: doet hetzelfde voor de Belgische groepsentiteit. Wanneer de drempelwaarde van 1 miljoen euro aan transacties met verbonden ondernemingen is overschreden, is er ook een inlichtingenformulier in te vullen.

Wanneer dien je het in?

  • Groepsdossier: binnen de 12 maanden na de laatste dag van de rapporteringsperiode van de groep.
  • Lokaal dossier: samen met de aangifte vennootschapsbelasting.

Landenrapport

Voor wie?

Grote groepen die de drempel overschrijden van 750 miljoen euro aan geconsolideerde bruto-opbrengsten. Dit zijn slechts enkele multinationals met hoofdhuis in België. Hier ga je best na of je ook een CbC-notificatie moet indienen waarin staat welk land het landenrapport zal indienen.

Wanneer dien je het in?

Binnen de 12 maanden na de laatste dag van de rapporteringsperiode van de groep.

Opgelet voor controle en boetes

Zijn je transfer pricing formulieren fout of onvolledig ingevuld, dan riskeer je boetes én je vergroot de kans op een controle. Vergeet niet voor boekjaar 2020 eventuele afwijkingen van het transfer pricing beleid door corona te onderbouwen en te documenteren. De jaarlijkse opmaak van deze formulieren is in feite het ideale moment om uw huidige beleid tegen het licht te houden en bij te sturen.

Bron: moore.be

Zin in meer?

Wil je alles weten rond het thema 'transfer-pricingdocumentatie' tot Circulaire 2020/C/35 en nog veel meer? Dan is deze opleiding waar je naar op zoek bent.

Avatar foto

Auteur

Bieke Cauwenberghs is productmanager Legal, Fiscaliteit en Accountancy bij NCOI Learning.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect