5 redenen waarom je niet mag wachten met de vergroening van je wagenpark tot 2026

5 redenen waarom je niet mag wachten met de vergroening van je wagenpark tot 2026
Er komen heel wat veranderingen aan voor de fiscale voordelen van bedrijfswagens. Ben jij de vergroening van je wagenpark al aan het plannen? Je mobiliteitsbudget herbekijken doe je beter vroeg dan laat.

Vanaf 2026 zullen bedrijven alleen nog elektrische bedrijfswagens kunnen aftrekken van hun belastingen. Bovendien zal ook die fiscale aftrekbaarheid geleidelijk aan moeten uitdoven. De wet die deze fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit regelt, werd recent in het Staatsblad gepubliceerd.

Dat betekent dat de komende maanden en jaren benzine- en dieselwagens plaats zullen moeten ruimen voor emissie-vrije wagens. Op grote parkeerterreinen en andere openbare ruimtes zullen laadpalen opduiken. Als onderneming herbekijk je dus best de vergroening van het hele mobiliteitsplan.

Het gevolg is dat werkgevers het populairste extralegale voordeel van de bedrijfswagen op zijn minst zullen moeten herdenken. En hoewel 2026 misschien voor velen nog veraf lijkt, is het raadzaam dat organisaties nu al plannen maken rond de vergroening van hun mobiliteit. Wees dus slim en anticipeer op de nieuwigheden. We zetten alvast 5 goeie redenen op een rij waarom het de moeite loont je nu al te informeren en voor te bereiden.

Door er nu al op te anticiperen, vermijd je onaangename verrassingen
Bieke Cauwenberghs

5 goede redenen om de vergroening van je wagenpark nu al aan te pakken

1. Dalende CO2-referentiewaarden zorgen voor een verhoging van het VAA

Een bedrijfswagen levert een belastbaar voordeel van alle aard (VAA) op in hoofde van de verkrijger. Om die belasting en dat voordeel te berekenen, heb je de zgn. CO2-referentiewaarden van de wagen in kwestie nodig. Omdat de overheid werkt met de gemiddelde NEDC CO2-waarden, die sterk zijn gedaald, zijn ook de CO2-referentiewaarden sterk gedaald.

Concreet: in 2021 bedroegen de CO2-referentiewaarden 102 gram voor benzinewagens en 84 gram voor dieselauto’s. Voor 2022 daalden deze naar 91 gram voor benzineauto’s en 75 gram voor dieselauto’s. In 2022 loopt het jaarlijkse minimumbedrag aan belastbare VAA op naar € 1.400 per jaar of € 117 per maand.

Het gevolg van deze lagere referentie-CO2-uitstoot is een stijging van het belastbaar voordeel van alle aard dat uit bedrijfswagens voortkomt, waardoor werknemers netto minder over houden.

2. Fiscale aftrekbaarheid voor klassieke benzine- en dieselwagens daalt

Voor alle duidelijkheid, benzine- en dieselwagens zijn nog niet verbannen. Meer nog, wagens aangeschaft, gehuurd of geleased vóór 1 juli 2023 behouden de huidige fiscale aftrekregeling gedurende de volledige looptijd. Daarna volgt echter een uitdoofscenario waarbij de fiscale aftrekbaarheid degressief afneemt om in 2026 volledig te verdwijnen. Deze wagens kunnen ook dan nog aangeschaft worden, maar verliezen al hun fiscale voordelen.

3. Ook de fiscale aftrekbaarheid voor emissievrije wagens neemt af

Tot 2026 blijven emissievrije wagens voor 100% aftrekbaar. Voor elektrische wagens, gehuurd of geleased vanaf 1 januari 2027 wordt de fiscale aftrekbaarheid geleidelijk aan verminderd. Nu vergroenen is dus zeker de boodschap.

Let wel op: voor hybride bedrijfswagens aangeschaft vanaf 1 januari 2023 wordt de fiscale aftrekbaarheid van benzine- of dieselkosten vanaf die datum beperkt tot 50%. Op die manier worden gebruikers aangemoedigd om elektrisch te rijden met een hybride wagen.

4. Laadpalen installeren: hoe vroeger je begint…

Ondernemingen die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 investeren in een publiek toegankelijk laadstation kunnen ook rekenen op een verhoogde kostenaftrek. Ook hier geldt het principe dat snelle beslissers van het meeste voordeel genieten. De kostenaftrek wordt geleidelijk afgebouwd om de versnelling van het aantal laadstations spoedig in te zetten. Concreet gaat het om een fiscaal voordeel van 200% aftrekbaarheid tot 31 december 2022 of 150% aftrekbaarheid tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024.

5. Toch al eens dat mobiliteitsbudget bekijken: een volwaardig initiatief

Met de uitbreidingen en het flexibel maken van het mobiliteitsbudget wil de overheid ondernemingen aansporen om werk te maken van een efficiënt en performant mobiliteitsbeheer. Dit mobiliteitsbudget moet een echte hefboom zijn voor een duurzame mobiliteit. We merken echter dat de helft van de kmo’s niet of onvoldoende vertrouwd zijn met de toepassingsvoorwaarden.

Daarom worden vanaf september 2021 extra mobiliteitsopties toegevoegd aan pijler 2 (zachte mobiliteit) van het mobiliteitsbudget met o.a. financieringskosten (bv. fietslening), stallingskosten & veiligheidsuitrusting voor zachte mobiliteit, elektrische scooters… Ook vervalt de wachttijd van 36 maanden waardoor het niet langer noodzakelijk is om een bedrijfswagen te hebben gehad of om gedurende een bepaalde periode recht te hebben gehad op een bedrijfswagen, om te kiezen voor het mobiliteitsbudget.

Klaar voor de toekomst?

2026 lijkt nog ver weg, maar het is wel duidelijk dat het de moeite loont om nu al stappen te ondernemen om hogere kosten te vermijden. Nu al overschakelen naar ‘propere’ wagens en investeren in laadpalen kan zeker helpen. Of toch dat mobiliteitsbudget nog eens van onder het stof halen?

Avatar foto

Auteur

Bieke Cauwenberghs is productmanager Legal, Fiscaliteit en Accountancy bij NCOI Learning.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect