Wat is er nieuw bij vennootschapsbelasting?

Wat is er nieuw bij vennootschapsbelasting?
Waar moet je op letten in de aangifte vennootschapsbelasting aj. 2021? Er zijn heel wat nieuwigheden waar je rekening mee moet houden.

Topexpert Yves Verdingh, Head of Tax bij BNP Paribas Fortis, legt uit wat er veranderd is in de aangifte vennootschapsbelasting en waar je (boekhouder) moet op letten bij het invullen van de aangifte aj. 2021. Bij de aangifte VenB komen onder meer deze zaken aan bod: coronapremies, mobilisatie van vrijgestelde reserves, verdeling naar oorsprong, belastingkrediet voor kwijtschelding huur en andere coronamaatregelen.

VVPR-bis regime: opgelet: nieuwe wijzigingen op komst!

De Kamer keurde recent een wetsontwerp goed met wijzigingen aan de verlaagde roerende voorheffing op dividenden, beter gekend als het VVPRbis-regime.

Wat wijzigt er vanaf 1 januari 2022?

Er komt een einde aan de combinatie verlaagde roerende voorheffing en de techniek van de vrijstelling van de volstortingsverplichting. Wel voorziet men een regularisatiemogelijkheid die loopt tot 31 december 2022 voor die vennootschappen die dergelijke hebben toegepast in de periode tussen 1 mei 2019 en 15 december 2021. Het verboden ‘preferent karakter’ van de VVPRbis-aandelen is verduidelijkt en er is verder nog gesleuteld aan de anti-misbruikbepaling.

Wat met de coronapremies?

Ontving je een coronapremie van een lokale overheid, zoals het Vlaams Gewest? Dan is deze vrijgesteld van belastingen. Kwam de premie van een federale overheid? Dan maakt ze deel uit van je belastbaar inkomen. Zie ook artikel 6 van de wet van 29/5/2020 en enkele circulaires. De jacht op de coronafraudeurs is overigens geopend en voor wie er zou aan twijfelen: de eventuele terugbetaling van de premie is dan niet fiscaal aftrekbaar.

De nieuwe regel Mobilisatie vrijgestelde reserves biedt je de kans om grote schoonmaak te houden in je investeringsreserves en ze te laten belasten aan een gunsttarief.
Yves Verdingh, expert vennootschapsbelasting

Mobilisatie vrijgestelde reserves

Deze nieuwe regel geldt zowel voor grote als voor kleine vennootschappen. Als een vennootschap hierop instapt, geniet ze van het gunsttarief van 15%. Wie echter het bedrag wil investeren, kan het tarief laten zakken naar 10%. Dit is echter facultatief en met een boekhouding per kalenderjaar kan de vennootschap de mobilisatie spreiden over 2 jaar. Herwaarderingsmeerwaarde en de meerwaarde van bedrijfsvoertuigen bv. komen niet in aanmerking. Yves: “Deze regel biedt je wel de kans om grote schoonmaak te houden in je investeringsreserves en ze te laten belasten aan een gunsttarief.”

Buitenlandse winsten en verliezen

Nieuw bij de verdeling naar oorsprong is dat je buitenlandse verliezen niet meer mag aftrekken van je Belgische winst. Behalve als het ‘definitief geleden’ verliezen zijn, maar daarvoor moeten ofwel alle buitenlandse activiteiten zijn stopgezet ofwel alle activa verkocht.

Huur kwijtgescholden omwille van corona?

De wet van 2 april 2021 schrijft voor dat verhuurders die huur voor de maanden maart, april en/of mei 2021 kwijtgescholden hebben aan hun huurders die verplicht hebben moeten sluiten wegens corona hiervoor een belastingkrediet krijgen. “Een beetje een gekke maatregel: om de huurders te beschermen, krijgen de verhuurders een belastingkrediet”, zegt Yves. Hier zijn voorwaarden aan verbonden: de huurder is een kleine vennootschap of voert een zelfstandige activiteit uit in hoofdberoep, er is geen band tussen verhuurder en huurder, en de kwijtschelding gebeurde vrijwillig en formeel. Tip van Yves: “Hierbij kan je gebruik maken van een modelovereenkomst opgesteld door de FOD Financiën. Dat formulier is niet verplicht te gebruiken, wel een aanrader.” De wet van 18 juli 2021 breidde de maatregel uit tot de maanden juni t.e.m. september 2021. En de wet is tevens aangepast aan de veranderde situatie, met bv. restaurants die gesloten bleven, maar hun klanten wel op het terras mochten bedienen.

Andere coronamaatregelen zonder bijzondere vermelding in de aangifte

Vrijstelling doorstorting BV is een belangrijke post, een soort subsidie voor bedrijven om de loonkost te milderen in geval van tijdelijke werkloosheid, ploegenarbeid… “Wist je dat receptiekosten voor 100% aftrekbaar zijn voor recepties die je gaf tussen 8 juni en 31 december 2020? Ook consumptiecheques zijn vrij van belasting, maar wel enkel voor de werknemers, niet voor de bedrijfsleiders”, besluit Yves.

Zin in meer?

De nieuwste regels en codes, plus gouden VenB-tips van een topexpert, dat maak je mee in de opleiding Vennootschapsbelasting van a tot z, gegeven door Yves Verdingh.

Biografie

Yves Verdingh is Head of Tax bij BNP Paribas Fortis. Daarnaast is hij professor aan de HUB/EHSAL-FHS. Hij is ook lid van verschillende redactiecomités, zoals 'Fiscale Actualiteit' en het 'Algemeen Fiscaal tijdschrift'. Hij is auteur van de Aangiftegids Vennootschapsbelasting, het Fiscaal Compendium Vennootschapsbelasting en de module Vennootschapsbelasting van www.monkey.be. Daarnaast werkt hij ook mee aan de software Superfisc VenB van Wolters Kluwer.

Avatar foto

Auteur

Bieke Cauwenberghs is productmanager Legal, Fiscaliteit en Accountancy bij NCOI Learning.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect