Nieuwe Circulaire verduidelijkt regels transfer pricing

Nieuwe Circulaire verduidelijkt regels transfer pricing
Het uitgangspunt van de nieuwe Circulaire is dat de Belgische belastingdiensten zich achter de principes scharen zoals uitgedragen door de OESO. Wat zijn de nieuwigheden?

Sinds eind februari schept een nieuwe Circulaire duidelijkheid over de verplichtingen inzake transfer pricing. Uitgangspunt is dat de Belgische belastingdiensten zich achter de principes scharen zoals uitgedragen door de OESO. Maar deze Circulaire bevat ook enkele nieuwigheden met mogelijke gevolgen op bestaande situaties, waardoor waakzaamheid geboden is.

Historiek van totstandkoming

Voor de oorsprong van deze Circulaire moeten we enkele jaren in de tijd terugkeren. Meer bepaald naar 2017 toen door de OESO de 'Richtlijnen voor verrekenprijzen voor multinationale ondernemingen en belastingdiensten' uitgevaardigd werden. (Vaak gebruiken we hiervoor de Engelse benaming: 'OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations'. Afgekort: 2017 OECD TPG.) Op 9 november 2018 verspreidde de Belgische belastingdiensten een ontwerp-Circulaire. Deze had als doel deze OESO-richtlijnen in een Belgisch kleedje te stoppen. Gevraagd werd op dit ontwerp bemerkingen te formuleren, wat uitmondde in deze definitieve versie die op 25 februari door de FOD Financiën uitgevaardigd werd. Voluit: Circulaire 2020/C/35 betreffende richtlijnen inzake verrekenprijzen voor multinationale ondernemingen en belastingadministraties.

Met deze nieuwe Circulaire stellen de Belgische fiscus zich op dezelfde lijn als de OESO.

Inwerkingtreding met terugwerkende kracht

De inwerkingtreding van deze Circulaire is alvast een belangrijk aandachtspunt. Deze zal sowieso gebeuren met terugwerkende kracht en gaat in beginsel terug tot transacties die plaatsvonden vanaf 1 januari 2018. Er zijn echter uitzonderingen die deze regel bevestigen. Voor bepaalde transacties gaat de terugwerking maar terug tot 1 januari van dit jaar. En niet onbelangrijk: bestaande rulings over transfer pricing blijven onverminderd gelden, ongeacht de inwerkingtreding van deze Circulaire.

OESO-principes bevestigen

De Circulaire maakt duidelijk welke positie de Belgische belastingautoriteiten innemen ten aanzien van de verschillende aspecten gelinkt aan deze thematiek van transfer pricing. In letterlijke bewoording bevestigt de fiscus de principes van de OESO-richtlijnen te onderschrijven. Hiervan is het zogenaamde 'arm's length' de hoeksteen. Samengevat betekent dit dat (verbonden) onderdelen van een multinationale groep in hun onderlinge transacties bij de prijszetting op zo'n manier tewerk moeten gaan alsof ze net niet verbonden waren. Wanneer aan deze operaties voorwaarden gekoppeld worden, wordt nagegaan of een Belgische onderneming/vestiging niet te veel betaalde, of te weinig aanrekende voor een goed of dienst. Dit gebeurt aan de hand van een zogenaamde vergelijkbaarheidsanalyse. Over deze en andere punten wordt door deze nieuwe Ciculaire duidelijkheid gebracht.

Intercompany financiering

De Circulaire biedt ook een begeleiding op het vlak van intercompany financiering. Hierbij worden een aantal concepten uit een begin februari vrijgegeven rapport van de OESO overgenomen. Zo wordt duidelijk gesteld dat enige betaling niet nodig is om te spreken over 'impliciete steun'. Het volstaat bijvoorbeeld te genieten van gunstigere rentevoet omdat en dankzij het feit dat men onderdeel is van een multinationale groep. Ander voorbeeld is dat deposito's of leningen met een looptijd langer dan 12 maanden, automatisch als korte termijn-lening gekwalificeerd zullen worden. Dit is een afzwakking van de ontwerp-Circulaire waarin aanvankelijk een termijn van zes maanden was opgenomen.

Toch enkele nieuwigheden…

Experts zijn het er echter over eens dat naast het bevestigen van tal van zaken, deze Circulaire op een aantal vlakken nieuwe standpunten bevat die gevolgen kunnen hebben op bepaalde vandaag gevoerde transfer pricing policies. Het wordt dan ook aanbevolen deze in functie van de Circulaire aan een praktische toets te onderwerpen. Tegenover het niet-nakomen van alle verplichtingen staan immers aanzienlijke sancties die vanaf een tweede inbreuk tot 25.000 euro per keer kunnen oplopen. Bovendien is door de uitbreiding van het team dat dergelijke transfer pricing controles uitvoert het aantal gevoerde onderzoeken drastisch de hoogte ingegaan.

Zin in meer?

Zeker in een context van verhoogde controles, zware (financiële) sancties bij inbreuken, maar ook met deze Circulaire die de positie van de belastingdiensten duidelijk weergeeft en wat nieuwigheden bevat is voorkomen beter dan genezen. Deze opleiding Transfer Pricing zal je op een erg praktische manier bijbrengen wat mag, moet en met welke veranderingen rekening moet worden gehouden.

Avatar foto

Auteur

Eline Swolfs is productmanager voor de opleidingen, trainingen en congressen in Business Management en van Fiscaal Informatief. Ze volgt nauwlettend de trends en ontwikkelingen op en vertaalt ze in praktijkgerichte opleidingen die beantwoorden aan de leerbehoeften van professionals vandaag.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect