Specifieke controles op personenbelasting aangekondigd

by NCOI Learning Team

Wat zijn de opvallendste verbeteringen in de personenbelasting aanslagjaar 2018? Waar zitten de pijnpunten? En welke wijzigingen komen eraan voor het aanslagjaar 2019? Fiscaal specialist Pieter Debbaut vat het voor je samen.

 

“De opvallendste vormelijke wijziging is natuurlijk dat de aangifte voortaan gewestelijk is, en daardoor gebruiksvriendelijker wordt. Ze bevat een reeks algemene codes, maar daarnaast alleen nog de codes van het gewest waar de belastingplichtige zijn domicilie – of beter – zijn fiscale woonplaats op 1 januari 2018 heeft. Enkel de vakken 9 (uitgaven van leningen), 10 (uitgaven met recht op belastingvermindering) en 11 (winwin-leningen en ‘coup de pouce’-leningen) van de gewestelijke aangiftes wijken af.” Nog nieuw: wie in 2017 immigreerde of in 2018 emigreert en dus slechts een deel van het jaar rijksinwoner was/is, geniet belastingvoordelen voortaan pro rata van de duur van zijn verblijf in België.


Geven en nemen

Er zijn wijzigingen in o.a. de persoonlijke gegevens, de beroepsinkomsten (o.a. voor aandelenopties en ‘achterstallige’ bedrijfstoeslagen), de inkomsten uit de deeleconomie die voor het eerst aangegeven moeten worden op basis van een nieuwe fiche (281.29) uitgegeven door een erkend deelplatform.

“Werkelijk alleenstaande ouders met een beperkt inkomen hebben vanaf dit aanslagjaar recht op een bijkomende belastingvrije som. Ze kunnen ook een bijkomende belastingvermindering tot 75% genieten voor kinderoppaskosten.” De personenbelasting omschrijft in detail voor wie deze maatregelen van toepassing zijn en onder welke voorwaarden.

Minder goed nieuws is dat de belastingvermindering voor dakisolatie afgeschaft is in Brussel en Vlaanderen, al geldt daar nog een overgangsregeling voor uitgaven die betaald werden in 2017 en waarvoor in 2016 een overeenkomst met de aannemer was getekend en een voorschot was betaald. Het bedrag van de vermindering moet de belastingplichtige zelf berekenen.

Nog een opmerkelijke vaststelling in verband met de belasting van de eigen woning: doordat de federale en de Vlaamse woonfiscaliteit verschillend zijn, krijg je het effect dat de aankoop van een tweede of een derde woning een federaal fiscaal voordeel oplevert dat groter is dan het Vlaamse fiscale voordeel voor de aankoop van de enige en eigen woning.

 

Het is raadzaam om de bedragen die (niet) ingevuld staan in Tax-on-Web of op het voorstel van vereenvoudigde aangifte zeer goed te checken

Pieter Debbaut


Opletten voor…

In bijna de helft van de belastingaangiftes via Tax-on-Web staan de uitgaven voor leningen en premies van levensverzekeringen voortaan automatisch ingevuld. Dat is handig, maar Pieter Debbaut raadt aan om deze bedragen zeer goed te checken. ”Hetzelfde geldt voor wie een voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA) ontvangt. Dit jaar hebben zo’n 825.000 personen met ‘normale’ bezoldigingen voor het eerst een VVA in de bus zien vallen, een forse uitbreiding tegenover vorig jaar. Voor aanslagjaar 2018 hebben 4 op 10 belastingplichtigen een VVA ontvangen. Let ook op of er bij zo’n VVA toch geen optimalisatie mogelijk of verbetering nodig is. Zo moet je zelf reageren als je denkt (roerende) voorheffing te kunnen recupereren, de vrijstelling voor het woon-werkverkeer verkeerd werd ingevuld, een gift aan een erkende instelling niet werd opgenomen …”

Verder wijst Pieter Debbaut erop dat nog niet alle wetsaanpassingen al in Tax-on-Web verwerkt zijn. “Zo wordt de kinderlast nog altijd aangerekend aan de partner met het hoogste inkomen, terwijl de wet twee berekeningen voorschrijft, waarvan de voordeligste mag worden toegepast.”

Tot slot heeft de FOD Financiën voor de inkomsten van 2017 specifieke controleacties aangekondigd op 1. de aftrek van onderhoudsgeld betaald aan een niet-inwoner, 2. bedrijfsleiders die hun werkelijke beroepskosten bewijzen en 3. de aangifte van inkomsten uit beroepsmatige verhuur van onroerend goed.


En vanaf 2019?

Wat heeft de personenbelasting voor het aanslagjaar 2019 in petto? “Er komen opnieuw meer codes, dat sowieso. Specifieke nieuwigheden zijn de uitbreiding van de huidige (bestaande) tax shelter voor voor startende kmo’s naar een tax shelter voor groeibedrijven en de uitbreiding van de maatregel-flexi-jobs naar een (beperkt) aantal andere sectoren en voor gepensioneerden. Er is ook het duaal pensioensparen natuurlijk, de nieuwe taks op effectenrekeningen, nieuwigheden in verband met de vrijgestelde roerende inkomsten en een belastingvermindering voor adoptiekosten.

Inhoudelijk worden vanaf 2018 (aanslagjaar 2019) ook verschillende taxshiftmaatregelen voelbaar. “Denk aan de hervorming van de belastingschalen, de verhoging van het wettelijk kostenforfait voor werknemers en de uitbreiding van de doelgroep met een verhoogde belastingvrije basissom.”

 

Zin in meer?

Wil je elke wijziging in de personenbelasting kennen en begrijpen wat de concrete impact is? Tijdens de ‘Actuaclub fiscaliteit’ van Fiscaal Informatief gidst Pieter Debbaut je door de belangrijkste fiscale wijzigingen.

Wilt u als mandataris een last minute opfrissing van de complexe regionale woonfiscaliteit? Schrijf dan in op het seminarie ‘Regionale woonfiscaliteit aj.2018: update en opfrissing’ van Fiscaal Informatief.

 

Pieter Debbaut is Tax Manager bij ERGO Insurance. Hij startte zijn loopbaan als kredietbeheerder bij Centea en was van 2000 tot 2014 docent bij de studie- en vormingsdienst van ERGO. Hij is mede-auteur van diverse fiscale uitgaven (zowel boek als artikels) en reeds vele jaren een gewaardeerd fiscaal docent.

Lees ook