Transfer pricing controles zijn verscherpt

Transfer pricing controles zijn verscherpt
De controles op verrekenprijzen zijn de laatste jaren sterk verscherpt. Welke ondernemingen zijn vatbaar en hoe verloopt zo’n controle? Is het verrekenprijsbeleid van jouw onderneming in orde en klaar voor eventuele controles?

Door de toename van internationale transacties en internationale groepen zijn de controles op verrekenprijzen de laatste jaren sterk verscherpt. Sinds de nieuwe transfer pricing documentatievereisten van 2016, staat transfer pricing controle hoog op de agenda van de Belgische fiscale administratie en de Bijzondere Belanstinginspectie (BBI). Welke ondernemingen zijn vatbaar en hoe verloopt zo’n controle? Is het verrekenprijsbeleid van jouw onderneming in orde en klaar voor eventuele controles?

Wie komt in aanmerking?

De ondernemingen die controle krijgen worden geselecteerd via een intern datamining proces dat gebaseerd is op een risicobeoordelingsanalyse. De indicatoren hiervan zijn vertrouwelijk. Uit de praktijk blijkt dat sterke resultaatsfluctuaties, herstructureringen en structurele verlieslatende posities een mogelijke trigger vormen voor controles. Ook de documentatieverplichtingen, namelijk de Local File, de Master File en het landenrapport, worden nauwlettend in de gaten gehouden. Zijn deze formulieren onvolledig, foutief of ondoordacht ingevuld, dan vergroot je de kans op controles. Let wel, ook als je met alles in orde bent, kan je controle krijgen.

Hoe verloopt zo’n controle?

a. Standaard vragenlijst: 30 vragen

De controle start met een standaard vragenlijst: ‘vraag om inlichtingen’. Die bestaat uit een dertigtal vragen over de organisatorische en economische situatie van de onderneming, de interne rapporteringsstructuur, het organigram, de cijfermatige en inhoudelijke details omtrent alle transacties binnen de groep, belangrijke intellectuele eigendomsrechten enz.

b. Volledig onderbouwd dossier in 30 dagen

Er wordt ook gevraagd om de toegepaste transfer pricing methodiek verder toe te lichten met transfer pricing documentatie, benchmarkstudies en intragroepsovereenkomsten. Je dient dus een volledig onderbouwd dossier voor te leggen. Daarvoor heb je 30 dagen de tijd, hetgeen geen luxe is.

c. Pre-audit vergadering

Goed om weten is dat je een (online) pre-audit vergadering kan aanvragen met de Belgische fiscale administratie. Zo kan je gerichter de informatie opzoeken en verschaffen waaraan de administratie het meeste belang hecht.

d. De eigenlijke controle

Eens de administratie alle cijfers van jouw onderneming ontvangen heeft, voeren zij hierop een diepgaande controle uit. De gemiddelde looptijd hiervan bedraagt 18 maanden.

Eventueel belastingcorrectie

Als de controle afgerond is, kan het zijn dat de administratie een correctie toepast van de belastbare basis. Zoals je weet kan je sinds de hervorming van de vennootschapsbelasting geen fiscale aftrekken meer afzetten tegen een mogelijke opwaartse transfer pricing aanpassing als een belastingverhoging van 10% wordt opgelegd. Een dergelijke correctie kan bekeken worden als een minimum belastbare basis die automatisch resulteert in een tax ‘cash out’.

Mogelijk dubbele belasting

Activiteiten binnen een internationale groep kunnen leiden tot een dubbele belasting. De Belgische fiscus zal de belastbare basis verhogen, terwijl de fiscus in het buitenland meestal geen overeenkomende neerwaartse aanpassing van de winst zal uitvoeren. Om dit te verhelpen kan je een procedure opstarten bij Belgische rechtbanken of beroep doen op multilaterale overlegprocedures tussen de fiscale administraties van de betrokken landen. Het kan jaren duren eer er een eind komt aan deze dubbele belasting.

Het is duidelijk: de gevolgen van een transfer pricing controle kunnen zich stevig laten voelen. Daarom is het raadzaam goed voorbereid te zijn en een goed onderbouwd en doordacht verrekenprijsdossier beschikbaar te hebben mocht er zich een controle voordoen.

Bron: vanhavermaet.be

Zin in meer?

Maak kennis met de wereld van de transfer pricing, zowel een fiscaal risico als een opportuniteit. Deze opleiding geeft je een introductie en brengt je op de hoogte van de recentste ontwikkelingen.

Avatar foto

Auteur

Bieke Cauwenberghs is productmanager Legal, Fiscaliteit en Accountancy bij NCOI Learning.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect