In de jungle van de belastingbrief

In de jungle van de belastingbrief
2022 brengt verschillende fiscale nieuwigheden met zich mee. Wat houdt de nieuwe belastingsaangifte in? Ontdek hier de grote tendensen in het fiscale landschap.

Ook in 2021, 2022 e.v. heeft de overheid weer een hele reeks nieuwe fiscale maatregelen klaargestoomd die een grote weerslag hebben op het invullen van de belastingbrief. Wat zijn de voornaamste nieuwigheden? En welke grote tendensen beheersen het fiscale landschap? Pieter Debbaut legt het uit op het online seminarie over fiscaliteit dat NCOI binnenkort organiseert.

Een nieuw jaar, nieuwe codes, het is al langer een traditie op de belastingbrief. En net daarom is het nodig dat bank-, verzekerings- en taks-professionals deze opleiding zeker volgen, zegt Pieter. “Voor deze doelgroep is het natuurlijk een must om mee te zijn en de aangifteformulieren correct in te vullen. We gaan de nieuwe belastingaangifte 2022 grondig bespreken en alle fiscale nieuwigheden van de federale én Vlaamse regering voor de aanslagjaren 2022 en 2023 oplijsten. En dat zijn er opnieuw wel wat.”

Een belangrijk thema blijft voor Pieter de tijdelijke fiscale regelingen rond corona. “Wat mag en wat mag niet meer? Welke maatregel zijn (niet) verlengd? Hoe worden de corona-uitkeringen van werknemers en zelfstandigen belast? Zelfs voor professionals wordt het soms lastig om door de bomen het bos nog te zien omdat er zoveel verschillende maatregelen zijn en ook in 2022 blijven die spelen. Denk bijvoorbeeld aan alle regelingen rond de coronapremies, de situaties van studenten die bijverdienen, alles wat te maken heeft met tijdelijke werkloosheid en de impact op de aanvullende pensioenen van de 2e pijler.”

Vergroening van de mobiliteit

Maar er is natuurlijk nog veel meer dan corona. “Een tweede grote poot is alles wat te maken heeft met autofiscaliteit”, zegt Pieter. “Hoe zit het nu eigenlijk met de bedrijfswagen en met de beroepsauto? Vanaf 2023 zijn er heel veel nieuwigheden die op ons afkomen en die hebben bijna allemaal te maken met vergroening en milieuvriendelijkheid. De marsrichting is duidelijk: de weg naar de elektrische wagen is definitief ingeslagen.”

Ten derde is er natuurlijk ook nog de woonfiscaliteit, een echte klassieker. “Inderdaad”, zegt Pieter, “maar daar zijn er niet zo veel echt nieuwe maatregelen te melden. Wat niet wil zeggen dat er geen hot topics meer zijn, want die zijn er wel degelijk. Alle vragen rond hoe men een hypotheekoverdracht aanpakt om de bestaande voordelen van de (geïntegreerde) woonbonus te behouden. Of hoe men de herbestemming van een woning fiscaal moet aanpakken. Of welke fiscale opportuniteiten er blijven voor mensen die een tweede verblijf in België of in het buitenland willen verwerven. Stof genoeg dus.”

Corona, de rem op de fiscale hervormingen

Het seminarie geeft Pieter meteen ook de gelegenheid om in te zoomen op alles wat met de personenbelasting te maken heeft en de wijzigingen die zich daar hebben voorgedaan. “Of beter gezegd: die zich niét hebben voorgedaan”, lacht Pieter. “Want corona heeft, wat personenbelasting betreft, heel veel maatregelen vertraagd en op de lange baan geschoven. Er komt wel een soort mini-taks shift aan, maar al bij al zal die vrij mager uitvallen. De regering had het gewoon té druk met de pandemie en dientengevolge is de budgettaire marge heel beperkt. Dat gezegd zijnde, men maakt zich nu dus wel stilaan op voor een inhaalbeweging. Dit voorjaar zullen de plannen gepresenteerd worden die de personenbelasting grondig moeten dooreenschudden, op de website van Hoge Raad voor Financiën zijn al heel wat voorstellen te vinden. Die gaan we natuurlijk ook even bekijken.”

Eenvoud siert

Wat die voorstellen betreft, die laten zich vrij gemakkelijk samenvatten met één woord. “Vereenvoudiging”, zegt Pieter. “Dat lijkt het nieuwe toverwoord te zijn. De complexiteit moet eruit: er zal gesnoeid worden in de overvloed aan alle mogelijke belastingverminderingen en in de loonfiscaliteit wil men de alternatieve verloningsvormen aanpakken. De wirwar aan cafetariaplannen en de soms zeer creatieve alternatieve verloningsvormen moeten daarbij plaats maken voor meer cash en minder alternatieve voordelen.”

Soms gaat de regering daarbij zelfs een beetje té driest te werk, meent Pieter. “Zie bijvoorbeeld het afschaffen van het forfaitair berekende voordeel van alle aard met betrekking tot de factuur voor elektriciteit en verwarming, wanneer niet tegelijk een woning wordt ter beschikking gesteld. Voor een aanpassing van het voordeel op zich is misschien wel iets te zeggen, maar de manier waarop men het nu mordicus wil verbieden, brengt weer heel eigen praktische problemen mee. Wat het voor mensen zoals mij natuurlijk ook weer boeiend houdt (lacht).”

Zin in meer?

Wil je je kennis graag bijspijkeren over de fiscale nieuwigheden van 2022? Je komt hier alles over te weten tijdens de opleiding Update Fiscaliteit 2022.

Biografie

Pieter Debbaut is Tax Adviseur bij Liantis. Hij is hoofd- en eindredacteur van de Belastinggids (Pelckmans Uitgevers), auteur van verschillende bijdragen in gespecialiseerde fiscale publicaties, docent aan de Fiscale Hogeschool (FHS) en gastspreker bij tal van beroepsverenigingen en vormingsorganisaties.

Avatar foto

Auteur

Eline Swolfs is productmanager voor de opleidingen, trainingen en congressen in Business Management en van Fiscaal Informatief. Ze volgt nauwlettend de trends en ontwikkelingen op en vertaalt ze in praktijkgerichte opleidingen die beantwoorden aan de leerbehoeften van professionals vandaag.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect