Vennootschapsrecht: nieuwe maatregelen, nieuw elan

Er is nog werk aan de winkel in België om ondernemen aantrekkelijker te maken. Maar nieuwe aankondigingen van de federale regering klinken alvast veelbelovend: het nieuwe vennootschappenwetboek vordert met rasse schreden. Stéphane Mercier, erkend boekhouder-fiscalist en zaakvoerder van het advieskantoor SATC, geeft tekst en uitleg.

 

Vereenvoudiging vormt de rode draad

Er is al een tijdje sprake van en binnenkort is het dan zover: op 20 juli 2017 heeft de Ministerraad een voorontwerp voor de hervorming van het ondernemings- en vennootschapsrecht goedgekeurd. “De hervorming van het vennootschapsrecht, een voorstel van minister van Justitie Koen Geens, maakt deel uit van een groot moderniseringsproject van de huidige wetgeving. ‘Vereenvoudiging’ is ontegensprekelijk het sleutelwoord in dit dossier. Een noodzaak om het concurrentievermogen te herstellen en België weer aantrekkelijk te maken voor binnen- en buitenlandse bedrijven. Vandaag hebt u de keuze tussen liefst 10 verschillende vennootschapsvormen naar Belgisch recht. De situatie is complex en weinig stimulerend voor ondernemers en investeerders.”

 

Het aantal vennootschapsvormen beperken

De belangrijkste pijlers van de hervorming zijn al bekend. Maar waarmee starten we? “Het langst verwacht is de beperking van het ’te’ grote aantal rechtsvormen voor vennootschappen en associaties naar Belgisch recht. En het verschil wordt ook duidelijker. De erg populaire vorm ‘naamloze vennootschap’ bijvoorbeeld zal voortaan enkel nog voor zeer grote ondernemingen voorbehouden zijn. Een raad van bestuur is waarschijnlijk niet langer nodig. De nieuwe maatregelen moeten vennootschappen efficiënter maken”.

 

De job van cijferberoeper evolueert meer en meer naar de rol van persoonlijk adviseur

 

De bvba wordt de belangrijkste rechtsvorm

De ‘burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’ wordt de belangrijkste rechtsvorm. “Er is geen maatschappelijk kapitaal meer nodig, maar er komen wel nieuwe regels om vennoten en schuldeisers te beschermen. Een voorsmaakje van wat de hervorming ons moet opleveren. Het wordt ook gemakkelijker om winst uit te keren, zij het onder bepaalde voorwaarden. Het accent wordt nu eerder op de verantwoordelijkheden van de bestuurders gelegd in plaats van op het startkapitaal.”

We zien ook dat het verschil tussen handelsvennootschappen en burgerlijke vennootschappen zal verdwijnen.

 

Coöperatieve filosofie en zonder winstoogmerk

Ook de cvba’s en vzw’s komen aan bod in de hervorming. “De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid keert terug naar zijn roots, want deze rechtsvorm wordt voorbehouden voor ondernemingen met een echt coöperatief karakter. Vzw’s en ivzw’s worden weer in het gareel gebracht: zij kunnen zonder voorbehoud activiteiten van economische aard uitoefenen, maar winstuitkering (direct of indirect) is verboden terrein voor hen. Ze worden dus opgenomen in het ‘grote wetboek’, in tegenstelling tot vroeger.”

 

Hervorming van de vennootschapsbelasting

De hervorming van de vennootschapsbelasting stond op de agenda van de Ministerraad van 26 juli 2017. Wat kunnen wij hiervan al onthouden? “Er verandert veel, maar laten we benadrukken dat de belastingvoet voor de grote ondernemingen geleidelijk daalt van 33,99% op dit ogenblik tot 29,58% (2018/2019), en vervolgens tot 25% (vanaf 2020). Voor kmo’s zakt het percentage van 24,98% momenteel tot 20,40% (2018/2019) en vervolgens tot 20% (vanaf 2020), voor winsten lager dan 100.000 euro. Bovendien zal voor die laatste categorie een minimumvergoeding van 45.000 euro moeten worden toegekend aan een bedrijfsleider om aanspraak te kunnen maken op het verlaagde tarief voor kmo’s.”

 

Meer weten?

Ontdek alle nieuwigheden op het vlak van fiscaliteit, accountancy en vennootschapsrecht tijdens de actualiteitscyclus ‘Update fiscaliteit & accountancy – voor experten’ van Kluwer Opleidingen.

 

Stéphane Mercier is hoogleraar boekhoudkundig recht, fiscaal recht en vennootschapsrecht. Hij is als boekhouder-fiscalist erkend door het BIBF en Lid van de Nationale Raad van het BIBF. Hij verleent advies in internationaal belastingrecht, voornamelijk in Spanje. Als hoogleraar aan de EPHEC heeft hij ook verschillende publicaties over de beroepspraktijk op zijn naam staan, en is hij regelmatig spreker tijdens seminaries.

Avatar foto

Auteur

NCOI Learning: een team van experts die organisaties en professionals tips aanreiken over leren en ontwikkelen

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect