Waardecreatie? Dat is meer dan alleen winst en omzet

Waardecreatie? Dat is meer dan alleen winst en omzet
Uw bedrijf in de juiste richting sturen op basis van alleen maar de financiële resultaten, winst en verlies? Daarmee redt u het niet meer. U moet een nieuw doel definiëren: waarde creëren.

Uw bedrijf in de juiste richting sturen op basis van alleen maar de financiële resultaten, winst en verlies? Daarmee redt u het niet meer. U moet een nieuw doel definiëren: waarde creëren. En niet alleen meer voor uw aandeelhouders in de vorm van winst en dividenden, maar voor alle stakeholders. Bijvoorbeeld met nieuwe technologieën, producten, trainingen of dienstverlening. En ja, winst en verlies spelen daar nog altijd een rol in. Maar ook de levensfase waarin uw bedrijf en uw sector zich bevinden, en uw plaats in de waardeketen.

Blindstaren op het verleden

Niets beters dan een voorbeeld om mee te beginnen. Merken zoals Sony, Panasonic en Sharp domineerden in de jaren 90 en het begin van de 21ste eeuw de markt van consumentenelektronica. In 2011 verloren ze 20 miljard dollar omdat ze zich blindstaarden op wat tot dan toe had gewerkt: de monozukuri, de kunst van het maken van dingen. Ze zagen niet dat hun klanten meerwaarde in de vorm van design en gebruiksgemak vroegen, niet alleen maar kleinere en dunnere toestellen.

Cijfers? Die kijken altijd achteruit

Bedrijven extrapoleren maar al te graag financiële resultaten uit het verleden. Is het altijd al zo gegaan? Dan zal het wel altijd zo blijven gaan. Maar: die cijfers kijken achteruit. Ze helpen niet om de continuïteit van uw bedrijf te waarborgen en bieden geen enkele garantie voor de toekomst. Daarbij komt dat bedrijven vaak ook geen samenhangend beeld hebben van hoe hun organisatie werkt en welke waarde ze creëren.

Focus op uw klanten en middelen

Waar waardecreatie wel om draait: waar uw klanten behoefte aan hebben – uw marktrelevantie -, wat u kunt – uw kerncompetenties – en wat u in huis hebt – uw middelen. Die 3 moet u op elkaar afstemmen. U moet zich onder andere afvragen of uw kerncompetenties nog wel aansluiten op de behoeften van uw klanten. Of uw businessmodel nog wel inspeelt op de veranderingen in hun gedrag. En of de middelen die u inzet wel in verhouding staan tot de meerwaarde die u creëert.

Jaarrekening, levensfase en waardeketen centraal in waardecreatie

Het antwoord daarop? Dat vindt u niet door alleen naar uw jaarrekening te krijgen, maar ook naar de levensfase van uw producten en diensten, uw bedrijf en sector en uw plaats in de waardeketen. Alleen door die 3 te combineren, kunt u waarde creëren en uw businessmodel aanpassen.

Winst en verlies. Hoe is uw bedrijf ingericht en hoe gebruikt u de activa waarmee u waarde kunt creëren zoals uw klanten, platformen, merk, competenties, kernprocessen en mensen?

Levensfase. In welke fase zit uw bedrijf? Hoe effectief en efficiënt wijst u middelen toe, afhankelijk van de levensfase van uw product, dienst en bedrijf? Hoe verlopen uw besluitvorming, planning, reviews en overleg? Geeft u uw klanten de garantie dat u een resultaat behaalt of zegt u dat u probeert een resultaat te behalen?

Waardeketen. Welke plaats neemt u in de waardeketen in? Welke rol speelt u in het resultaat voor uw klanten en leveranciers? Duiken er nieuwe spelers op? Hoe speelt u in op machts- en positieverschuivingen in de waardeketen en de veranderende wensen en behoeften van uw klanten?

Met waardecreatie realiseert u uw volledig marktpotentieel

Alleen als u de antwoorden goed aan elkaar koppelt, krijgt u een samenhangend beeld van uw bedrijf. Van daaruit kunt u waarde creëren. Hoe? Door uw middelen juist toe te wijzen, samen te werken met andere bedrijven of organisaties in de waardeketen en uw bedrijfsmodel aan te passen. Zo kunt u uw marktpotentieel optimaal realiseren. Veel beter dan met alleen uw jaarrekening.

Waardecreatie en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Ook met maatschappelijk verantwoord ondernemen kunt u waarde creëren, specifiek voor uw klanten, medewerkers, aandeelhouders, de gemeenschap en de planeet. Als u dat doortrekt, kunt u ook waarde creëren vanuit het sociale, milieu- en bestuurlijke aspect van uw bedrijf: hoe gaat u om met milieu-uitdagingen, hoe behandelt u uw medewerkers en hoe bestuurt u uw bedrijf? In het begin vragen die maatschappelijke doelen en de waarde die u ervoor creëert met MVO om investeringen, maar u vergroot er ook uw winst mee.

Meer weten?

Tijdens de Dag van de controller op 11 maart 2021, gaan we dieper in op het topic waardecreatie en wat de coronacrisis ons geleerd heeft over waardecreatie.

Kan u zich niet vrijmaken op 11 maart? Dan kan u nog altijd onze opleiding 'Controller' volgen waar het topic waardecreatie ook aan bod komt. Deze opleiding focust op het businesspartnership tussen de controller, de functionele afdelingen en het algemeen management.

Avatar foto

Auteur

Kristof Van den Langenbergh is productmanager voor de opleidingen van Fiscaal Informatief alsook voor de Finance en Logistieke portfolio van NCOI Learning. Op basis van zijn kennis en ervaring in deze materies zorgt hij ervoor dat deze opleidingen steeds up-to-date zijn en waar nodig bijgestuurd worden. Zijn doel? Ervoor zorgen dat de deelnemers onmiddellijk aan de slag kunnen in hun dagelijkse werkzaamheden met deze praktische ervaring en kennis op zak.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect