5 nieuwe hr-rollen voor je hr-team

De rol van human resources of hr is belangrijker dan ooit. Trends zoal intergenerationeel rekruteren, diversiteit, de war for talent, toegenomen work-life balance, levenslang leren, real-time performance reviews… verhogen de druk op de hr-manager. Om de juiste talenten aan te kunnen trekken én te behouden, moet je de taken binnen je hr-team gestructureerd verdelen volgens de noden en uitdagingen van vandaag. Daarvoor maken we een onderscheid tussen 5 verschillende hr-rollen.

Waarom denken in termen van hr-rollen en niet puur hr-ratio?

Het samenstellen van een goed hr-team gaat vaak gepaard met de vraag: hoeveel hr-professionals heb je nodig voor je bedrijf? Een veel gebruikte vuistregel voor het bepalen van een goede hr-ratio (het aantal hr-mensen per hoeveelheid medewerkers) is om 1,4 hr-medewerkers aan te werven per 100 medewerkers.

Deze vuistregel moet je weliswaar met een korrel zout nemen. Hoewel de hr-ratio een handige berekening is om een vergroting of verkleining van het hr-team te argumenteren, blijft je hr-structuur ook afhankelijk van veel andere factoren dan enkel de grootte van je bedrijf. Technologie, budget, sector, maar zeker ook de rol van hr beïnvloedt het aantal hr-professionals die je per hoeveelheid medewerkers nodig hebt. Een hr-ratio groter dan de benchmark is dan ook niet noodzakelijk slechter. Belangrijker is de vraag of jouw hr-team alle rollen vervult die je bedrijf nodig heeft.

5 nuttige hr-rollen

Om jouw ideale hr-team te bepalen, kijk je dus best ook naar de nieuwe rollen die zich ontwikkeld hebben binnen hr om de uitdagingen van vandaag aan te pakken. We onderscheiden 5 nieuwe rollen:

1. Employee Engagement Manager

Hoe gaat het met de medewerkers binnen je bedrijf? Presteren ze voldoende en voelen ze zich op hun plek?

De tijd dat alles af te lezen viel uit de halfjaarlijkse of jaarlijkse evaluaties ligt al lang achter ons. Wie echt wil weten hoe medewerkers functioneren, bouwt beter een band op met korte, maar terugkerende contactmomenten.

De Employee Engagement Manager is verantwoordelijk voor het samenbrengen van de medewerkers en de managers. Dankzij de nodige employee engagement software zoals Kazoo of Culture Amp kan hij op regelmatige basis met korte surveys snel en accuraat een overzicht geven van het welzijn op de werkvloer.

2. Learning Director

Alles verandert voortdurend: technologie, werkprocessen, het concurrentielandschap, klantenbehoeften… Opleiding en training is onmisbaar. Een goede Learning Director is dan ook onmisbaar. Niet alleen voor het plannen van de opleidingen, maar ook voor het in kaart brengen van nieuwe behoeften en het aanpassen van het opleidingsaanbod. Mét oog voor boeiende trainingen die mensen motiveren en inspireren.

Wist je dat ongeveer 1/3de van de vaardigheden die in 2018 nog relevant waren dat niet meer zijn in 2022? Volgens het internationaal onderzoeks- en adviesbureau Gartner zal 58% van de werkende bevolking hun skills moeten bijschaven om hun job succesvol te kunnen uitvoeren.

Bronnen: Gartner.com en Gartner.com

3. Diversity Officer

Wil je een succesvol team samenstellen, dan moet je diverse profielen durven samenbrengen. De beste resultaten worden behaald door het samenbrengen van aanvullende profielen. De Diversity Officer let erop dat bij de aanwerving gekozen wordt voor talent met variërende achtergrondverhalen, zowel op vlak van geslacht, afkomst als kennis en vaardigheden. Dit is bovendien bevorderend voor je employer branding, aangezien je laat zien aan de buitenwereld dat je diversiteit omarmt.

Een team met diverse profielen vlot laten samenwerken, kan natuurlijk een uitdaging zijn. De Diversity Officer werkt dan ook nauw samen met de Learning Director, zodat er snel ingespeeld kan worden op extra trainingsbehoeftes, zowel op vlak van technische skills als op vlak van onderlinge communicatievaardigheden.

4. Talent Manager

De Talent Manager vormt de oren en ogen van het bedrijf voor het opsporen van nieuw talent. Door nauw contact met rekruteringbureaus en engagement buiten de bedrijfsmuren blijft de Talent Manager op de hoogte van wat er leeft. Wat zijn de veranderende salarisverwachtingen? Welke skills kunnen later van pas komen? Wat verwacht het talent van zijn werkgever? Daarvoor hebben talentmanagers o.a. nood aan goede inzichten in de verschillende generaties op de werkvloer.

Talentmanagers staan vandaag misschien wel voor de grootste uitdaging gezien de war for talent. Niet alleen zijn talenten moeilijk te vinden en aan te trekken, het is ook moeilijk om ze te behouden. Gelukkig bestaan er allerlei manieren om je retentiebeleid sterker te maken, o.a. met de hulp van een mindset coach.

5. Mindset Coach

Een overwerkt team is een ongelukkig team. En dit is nog belangrijker in een tijd waarin medewerkers steeds meer nood hebben aan een job die hen voldoening geeft en ruimte tot zelfontplooiing en flexibiliteit biedt. De Mindset Coach helpt medewerkers om een routine uit te werken die hen rust en ruimte geeft om hun werk goed te doen en er voor zorgt dat ze zich gelukkig voelen binnen hun job.

Wist je dat medewerkers beter presteren als de manager rekening houdt met de duurzaamheid van hun takenpakket en hun gezondheid? Cijfers van Gartner tonen aan dat medewerkers die op duurzame wijze mogen presteren 17% meer productief zijn en 1,7 keer meer geneigd zijn om te blijven.

Bron: Gartner.com

De rol van de mindsetcoach gaat daarom veel verder dan het informeren over gezonde voeding en voldoende beweging. De Mindset Coach werkt plannen uit voor een betere work-life balance, werkt rond stressmanagement en creëert dialoog tussen medewerkers en managers over psychisch welbevinden. Hij werkt nauw samen met de Employee Engagement Manager om behoeften in kaart te brengen en snel te reageren.

Bronnen:

Great People Inside

Aihr.com

Zin in meer?

NCOI Learning organiseert opleidingstrajecten waarin deze 5 nieuwe rollen besproken worden.

  • In het 8-daagse traject HRM van A tot Z, met Patrick Van Aeken als coördinator, maken startende HR-professionals kennis met het HR-vak in al zijn facetten.
  • Tijdens de 6-daagse Hr Business Partner: masterclass tillen gevorderde HR-professionals hun basis naar een meer strategisch niveau om zo een échte partner voor de business te worden.
  • De 4-daagse opleiding De L&D manager: basisopleiding gaat recht naar het hart van je takenpakket. Je leert hoe je in een snel veranderende context met grote doelstellingen een goed opleidingsbeleid voert.

 

Misschien vind je deze artikels ook wel interessant:

Avatar foto

Auteur

Audrey Van den Bempt is productmanager voor de opleidingen, trainingen en congressen in HSE en in het hr-domein. Ze volgt nauwlettend de trends en ontwikkelingen op en vertaalt ze in praktijkgerichte opleidingen die beantwoorden aan de leerbehoeften van hr- en HSE-professionals vandaag.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect