7 uitdagingen van robotica en AI op de werkvloer

by Audrey Van den Bempt

Vroeger stond robotica vooral voor automatisatie, met als doel de taken van mensen te vervangen. Maar intussen gaan robots en AI hand in hand met de medewerkers op de werkvloer en worden ze onmisbaar om onze dagelijkse taken efficiënt te helpen uitvoeren, verduidelijkt Juan Staes van delaware.

 

Lopende experimenten

“Met de nieuwe pensioenwetgeving zijn mensen verplicht te werken tot 67 jaar. We merken dat sommige bedrijven hun oudere werknemers tegemoet willen komen, zeker als ze zwaar fysiek werk verrichten. Zo lopen er experimenten met exoskeletons, pakken die toelaten het werk draaglijker te maken. Een magazijnier met rugproblemen kan met zo’n pak aan bijvoorbeeld wel weer zware dozen dragen.”

“De Belgische markt probeert ook het intergeneratief werken te versterken. Virtual reality kan daarbij helpen. Denk bijvoorbeeld aan een technieker die 40 jaar ervaring heeft maar fysiek niet meer in staat is zelf nog aanwezig te zijn op een werf. Zijn jongere collega kan dat wel, maar bezit niet genoeg kennis. Dan kunnen die twee gewoon samenwerken: de persoon ter plekke zet een virtualrealitybril op en de ervaren medewerker bekijkt de live video vanop kantoor, zodat hij heel precieze instructies kan geven. Ook op dat vlak zijn er experimenten lopende, en het is een perfect voorbeeld van hoe mens en technologie nu hand in hand gaan.”

 

Het gaat echt geen tien jaar meer duren voor robotica en AI niet meer weg te denken zijn! En dan gaan er issues naar boven komen, want het heeft een impact op elk aspect: legaal, op vlak van verzekeringen, opleidingen, taakomschrijvingen …

Juan Staes

 

Opportuniteiten

Juan Staes ziet bovendien nog veel mogelijkheden. “Op de personeelsdienst bijvoorbeeld. Meer dan de helft van de vragen die men daar krijgt, zijn routinevragen. Het is perfect mogelijk om een toepassing te gebruiken met een gerobotiseerde chatfunctie, een virtuele assistent die gebruik maakt van artificiële intelligentie om vragen te begrijpen en een gepast antwoord te formuleren. Dat is ook wat je nu al aantreft op verschillende e-commerceplatformen als je op zoek gaat naar specifieke producten. Ik geef een concreet voorbeeld: iemand die net vader is geworden, heeft heel wat vragen. Wat moet ik precies doen, wanneer, welke formulieren moet ik invullen etc.? Maar ook andere routinetaken zouden geautomatiseerd kunnen worden.”

“Ook op vlak van rekrutering zou AI ingezet kunnen worden. Vaak is er veel informatie voor handen in de databank van het bedrijf. Daar zou AI rekening mee kunnen houden om te voorspellen wie van de kandidaten het best binnen de onderneming past, gewoon door in de diepte te kijken naar het online profiel van de kandidaten. Die technologie is er al, de vraag is alleen hoelang het zal duren voor die ook in België en dan vooral in kleinere bedrijven gebruikt wordt, en uiteraard of we hier niet de grenzen opzoeken van wat de privacywetgeving (GDPR) en bedrijfsethiek toestaat.”

 

7 uitdagingen

Wel staan we op vlak van robotica en AI in ons land nog voor een aantal uitdagingen, geeft Juan Staes aan:

  1. Geen Nederlands: “Iets naar de Belgische context halen is niet altijd evident, omdat grote leveranciers geen Nederlands inbouwen. Meer zelfs, Nederlands staat niet eens in de top 20 van mogelijke talen. De machine learning is daardoor wel zeer moeilijk.”
  2. Legale zaken: “Als er iets verkeerd gaat met een robot, wie is er dan aansprakelijk?”
  3. Changemanagement: “We gaan door een cultuurshift, van fysieke naar intellectuele arbeid. AI en robots zijn lang de boeman geweest – ze namen het werk van de mensen af – maar dat is echt niet langer het geval. Wel laten ze toe beslissingen sneller, efficiënter en gefundeerder te nemen. Bijvoorbeeld door leveranciers te scoren, zoals we dat nu doen met vakantiebestemmingen en -accomodaties op Tripadvisor.”
  4. Ethisch aspect: “Eigenlijk zou je hetzelfde ook kunnen toepassen op de werkvloer door onder andere consultants en sollicitanten te screenen nog voor ze aan de deur staan. De vraag is of dat zomaar mag en kan, op vlak van privacy maar ook op vlak van ethiek. Hoe ver kan en mag je gaan?”
  5. Learning on the job: “Omgaan met een exoskeleton, of algemeen met robots of AI, heeft een zware impact op de ‘learning on the job’-training. Ook daar moet voldoende rekening mee gehouden worden.”
  6. Acceptatie: “Mensen hebben al snel het gevoel Big Brother is watching you! Een goede acceptatie van nieuwe technologie op de werkvloer is enkel mogelijk als er goed over gecommuniceerd wordt en de overgang grondig begeleid wordt.”
  7. Goede voorbereiding hr: “De vooruitgang op vlak van technologie, AI en robotica is enorm. Hr moet voorbereid zijn om daarmee om te gaan én die te omarmen. Met de business erover praten is essentieel. Bovendien gebruikt hr technologie nu vooral administratief, om te controleren en om op te volgen, maar men moet echt naar de werkvloer gaan en daar nieuwe technologie aanreiken. Men moet er dus bewust mee bezig zijn en er proactief mee omgaan in plaats van reactief.

Bron: delaware

Zin in meer? 

Ben je benieuwd naar wat de toekomst voor hr nog meer in petto heeft? Tijdens The Future of HR kom je alles te weten over de laatste evoluties en hoor je tal van interessante sprekers aan het woord. Juan Staes gaat tijdens het congres dieper in op de vraag hoe robotics and artificial intelligence de hr-functie zullen veranderen.

 

Juan Staes is Program Manager: Workplace of the Future bij delaware. Hij is verantwoordelijk voor de bedrijfseenheid die zich focust op de digitalisering en transformatie van hr-processen. Bovendien is Juan gepassioneerd door innovatieve businessmodellen en technologische innovaties. Hij helpt klanten ook bij het introduceren van nieuwe hr-technologieën en -concepten binnen de organisatie.

Lees ook