Aan vertrouwen werken in een VUCA-wereld

by DavidDucheyne

Vertrouwt u uw medewerkers? Onze wereld verandert. Onze organisaties moeten mee. In een wereld die toenemend volatiel, onzeker, complex en ambigu is, neemt de vraag naar zekerheid en voorspelbaarheid toe.

Mensen vragen dat leiders zekerheid scheppen. Maar dat is een illusie. Leiderschap was nog nooit zo moeilijk als vandaag. Leiderschap was ook nog nooit zo cruciaal.

Er is een duidelijke tendens naar meer controle. Nooit waren er zoveel camera’s, zoveel regels en zoveel technologische en wettelijke controlemechanismes. Maar al die mechanismes vermijden nooit dat mensen fouten maken, bewust of onbewust. En dan heeft u als leidinggevende maar één keuze: vertrouwen. U moet ervan uitgaan dat mensen het goede zullen doen, op de goede manier. Vertrouwen is de basis van een zowel mensgerichte als resultaatsgericht leiderschap. Ik noem dat duurzaam leiderschap.

Mensen zullen leiders volgen voor zover ze te vertrouwen zijn. Anderzijds kunt u als leidinggevende ervan uitgaan dat de mensen in jouw team te vertrouwen zijn. Toen ik aan de deelnemers van een congres vroeg wat ze zouden doen met iemand die niet te vertrouwen is, was het antwoord van de 400 deelnemers duidelijk: die moet eruit.

Een cultuur van vertrouwen geeft voordelen. Mensen voelen het vertrouwen en durven daardoor meer. Ze nemen meer initiatief. Ze geven meer openlijk feedback. Ze gaan in debat. Ze engageren zich. En dat komt omdat een leider die vertrouwen geeft, ook ruimte geeft. Vertrouwen geven is een risico, dat wel. Maar controle is vooral een kost. Hoe minder u moet controleren, hoe meer ruimte u geeft.

Is dat naïef?

Neen. Vertrouwen hoeft niet blind te zijn. Vertrouwen bepaalt u op basis van drie eenvoudige vragen:

  • Is deze persoon competent om te doen wat hij moet doen? (competent)
  • Kan ik ervan op aan dat deze persoon doet wat hij zegt? (integriteit)
  • Kan ik ervan op aan dat deze persoon het eigen belang ondergeschikt maakt t.o.v. groepsbelang? (loyaliteit)

Er is dus een formule voor vertrouwen: V = C x I x L

Als u ja kunt antwoorden op de drie vragen, dan hebt u een ideale situatie. Antwoordt u negatief op één ervan dan moet u uitkijken. Want op basis van deze drie vragen kan een leidinggevende beslissen wat en in welke mate hij iets loslaat. Het is niet de bedoeling een riskant project te geven aan iemand die daarvoor de competenties niet heeft. Het is wel de bedoeling om in functie van het vertrouwen iemand meer of minder ruimte te geven. Leiders zullen dus hun leiderschap aanpassen aan het vertrouwensniveau van hun team.

Bron : Securex

Meer weten?

David Ducheyne zal spreken op het congres The Future of hr: employee engagement is key. Tijdens zijn sessie ontdekt u wat het belang is van leiderschap en hoe u leiding kunt geven vanuit vertrouwen. Het congres ‘The Future of hr: employee engagement is key gaat door op 28 november 2017, schrijf nu in.

Lees ook