Met welke uitdagingen moet een assessor afrekenen?

Met welke uitdagingen moet een assessor afrekenen?
Een assessment in goede banen leiden is geen sinecure. Er komt heel wat bij kijken om tot een optimaal resultaat te komen.

“Er komt steeds meer druk te liggen op organisaties, teams en individuen. Om teams en individuele medewerkers klaar te stomen voor bepaalde uitdagingen, gaan bedrijven op zoek naar oplossingen onder de vorm van coachingtrajecten, workshops, assessments… Via assessments kunnen we bijvoorbeeld nagaan of iemand over de nodige talenten en capaciteiten beschikt voor een bepaalde functie of opdracht. Zo’n assessment in goede banen leiden, is evenwel geen sinecure. Er komt heel wat bij kijken om tot een optimaal resultaat te komen.” Aan het woord is Raf Vanzeer, director bij beopledd Belgium.

Multitasken als tweede natuur

Assessments worden onder andere ingezet in rekruteringstrajecten, zowel naar interne als externe kandidaten. Hoe wordt een assessment precies opgebouwd? Raf Vanzeer: “Een assessment bestaat uit verschillende fasen. Eerst en vooral zal de assessor het design van het assessment ontwerpen. Daarbij tekent hij een traject uit met specifieke cases, die hem toelaten de nodige input te verzamelen om op het einde van de rit tot een advies te komen. Eenmaal het design vastgelegd is, kan het assessment voorbereid worden. De dag zelf is het belangrijk dat de kandidaten in een veilige setting terechtkomen. De assessor geeft een uitgebreide en duidelijke briefing, schetst het verloop van de dag, geeft wat extra uitleg bij het type oefeningen dat de kandidaten voorgeschoteld krijgen… Kortom de assessor legt aan de kandidaten uit wat er van hen verwacht wordt. Voor een assessor is het belangrijk om een neutrale positie in te nemen: enerzijds is het noodzakelijk om voldoende warmte aan de dag te leggen, maar anderzijds is objectiviteit uiteraard ook een essentiële parameter. Dat evenwicht moet een assessor trachten te vinden. Zodra het assessment gestart is, waakt de assessor erover dat de timings gerespecteerd worden en tracht hij de kandidaten te challengen tijdens rollenspelen, zodat hij voldoende input krijgt over hun competenties. Ook voorzien we een individueel interview met elke kandidaat, wat toelaat om het temperament, de persoonlijke waarden, talenten, blinde vlekken en valkuilen van mensen te ontdekken. Na afloop komt het er voor de assessor natuurlijk op aan om zijn bevindingen in een gedetailleerd rapport op te nemen en dit aan de opdrachtgever te bezorgen. Dit alles vraagt van een assessor een veelzijdige aanpak: multitasken is voor een assessor als het ware een tweede natuur.”

Rollenspelen zijn niet enkel voor kandidaten een uitdaging, maar ook voor de assessor.
Raf Vanzeer

Rollenspelen

Eén van de traditionele, maar ook gevreesde ingrediënten van een assessment zijn rollenspelen. Volgens Raf Vanzeer vormen deze rollenspelen niet enkel voor de kandidaten een uitdaging, maar ook voor de assessor. “De assessor observeert de competenties van kandidaten via hun gedrag tijdens deze rollenspelen. Hij dient tijdens het rollenspel niet alleen zeer goed op te letten, maar ook nota’s te nemen. Dat is niet altijd evident. Bovendien moet de assessor de kandidaten prikkelen om zoveel mogelijk te weten te komen over hun competenties, maar moet de opdracht tegelijkertijd haalbaar blijven. Een goede assessor speelt in op het gedrag van de kandidaten, lokt zelfs bepaalde initiatieven uit, maar dient ook afstand houden. Dat is voor veel assessoren allesbehalve een eenvoudige opdracht die hun coachende impulsen op dat moment onder controle dienen te houden.”

Virtuele assessments

Door de Covid-19-pandemie vinden meer en meer assessments online plaats. Digitale tools, zoals Zoom en Microsoft Teams, lenen zich hier zeker toe. Raf Vanzeer: “De interactiviteit met de kandidaat verloopt dan online, maar dat hoeft niet tot kwaliteitsverlies te leiden. Wel merken we dat we bij een online assessment extra pauzes moeten inlassen, omdat het nu eenmaal vermoeiender is om urenlang achter een scherm te zitten. Voor de assessor is het tevens zaak om extra goed op te letten: in een virtuele omgeving registreert men nu eenmaal net iets minder dan in een fysieke context. De assessor moet dus nog alerter zijn.”

Development en Learning Centers

Na afloop van het assessment wordt feedback gegeven aan de kandidaat en aan de opdrachtgever. Raf Vanzeer merkt op dat het daar meestal niet bij stopt. “De laatste jaren is er een trend naar meer development centers: na het assessment wordt steeds vaker samen met de kandidaat en de leidinggevende bekeken wat de ontwikkelpunten zijn en hoe we daarmee aan de slag kunnen gaan. Op die manier krijgt het assessment meteen ook een vervolgtraject op de werkvloer.” Ook learning centers treden meer op de voorgrond waar na de feedbackfase nog een drietal ontwikkelmomenten rond specifieke thema’s voorzien worden.

Zin in meer?

Schrijf je dan in voor de opleiding Lead Assessor. Deze bestaat uit twee modules waarvan je enkele de eerste of de beide kan volgen. Module 1 (één dag) is de basistraining die je klaarstoomt tot co-assessor en junior assessor. Module 2 (twee dagen) bereidt je voor tot een volwaardige lead assessor.

Biografie

Raf Vanzeer is director bij beopledd Belgium. Hij beschikt over meer dan 20 jaar ervaring en expertise in de hr-wereld.

Auteur

Audrey Van den Bempt is productmanager voor de opleidingen, trainingen en congressen in HSE en in het hr-domein. Ze volgt nauwlettend de trends en ontwikkelingen op en vertaalt ze in praktijkgerichte opleidingen die beantwoorden aan de leerbehoeften van hr- en HSE-professionals vandaag.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect