Beoordelingsgericht versus ontwikkelingsgericht – geïnspireerd door David Rock

David Rock, vooral gekend voor zijn neurologisch onderzoek rond leadership, zette in zijn presentatie van vandaag de wetenschap in ten behoeve van talentontwikkeling in organisaties. Wat een geruststelling dat hij hard kan maken waar ik al jaren in geloof!

Ik ga me niet wagen aan een weergave van zijn hele presentatie. Wil je een volledig beeld van zijn bijdrage van vandaag? Dan vind je zeker je gading bij onze reporter Dan Steer.

Ik wil gewoon een verhaal vertellen dat in me opkwam bij het luisteren naar David Rock’s ‘talent philosophy’: “Being praised for intelligence made people three times more likely to lie about their performance than those praised for effort.”

 

Waar ik het verhaal hoorde, weet ik niet meer. Of ik het helemaal juist vertel, betwijfel ik. Maar misschien blijft mijn bescheiden poging tot reconstructie je ook wel bij…

Het gaat over een onderzoek gebeurd bij kleuters.

  • FASE 1: Twee groepen van kleuters krijgen dezelfde opdracht: puzzels maken. Groep 1 krijgt feedback als: ‘goed zo, je hebt de hele puzzel gemaakt’, ‘mooi binnen de tijd’, … Groep 2 hoorde eerder: ‘slim, dat je startte met de hoekjes’, ‘je legde de kleuren bij elkaar, dat is een goede zet’, …

 

  • FASE 2: Beide groepen krijgen een nieuwe puzzelopdracht. De kleuters mogen zelf kiezen: ofwel maken ze een puzzel met dezelfde moeilijkheidsgraad als de vorige; ofwel mogen ze een puzzel maken die moeilijker is. In groep 2 kiezen beduidend meer kleuters voor de moeilijkere puzzel.

 

Zulk onderzoek illustreert het gevaar (of op z’n minst de gemiste kans) bij een beoordelingsgerichte benadering (groep 1). Groep 2 werd aangemoedigd door ontwikkelingsgerichte feedback. Of zoals David Rock het formuleert: “Being praised for intelligence increases cognitive efforts to avoid and mitigate the pain of feedback. Being praised for effort focused people on feedback.

 

Toch zin naar meer ‘David Rock’ en zijn collega’s? Dan heb je misschien iets aan de volgende links:

  • Is Free Will Real? (blogpost van David Rock)
  • Chris Chabris en Steven Rice over Collective Intelligence (free video on demand)
  • Carol Dweck over ‘fixed versus growth mindset’ of hoe bepalend je overtuigingen zijn (podcast interview)

 

 

Avatar foto

Auteur

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect