De impact van werk op ons geluksgevoel

Onze job maakt gemiddeld één vijfde van ons geluk uit. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Nationaal Geluksonderzoek van de UGent in samenwerking met NN en Securex. Veel werkende Belgen geven aan gelukkig te zijn met hun werk maar een aanzienlijke groep is ontevreden door onder andere stress en eenzaamheid. “Er is nog ruimte voor verbetering bij werkgevers”, zegt professor Lieven Annemans. “Investeren in geluk op het werk, verdien je sowieso terug.”

Verschil tussen zelfstandigen en ambtenaren

Werk heeft gemiddeld een aandeel van 18% in ons geluk, leert het Geluksonderzoek van de UGent. Wat velen al langer aanvoelen, wordt nu hard gemaakt in cijfers. Een vijfde van ons geluk, dat lijkt weinig. “Maar als we weten dat ongeveer 30% tot 50% van ons geluk verklaard wordt door genetische factoren”, zegt professor Annemans, “dan blijft er ongeveer 60% over voor alle andere factoren. Dan kunnen we stellen dat een aandeel van 32% van de factor werk op ons geluk behoorlijk groot is.”

Bij zelfstandigen heeft het werk een groter aandeel (32%) in de algemene levenstevredenheid dan bij bedienden (19,8%), arbeiders (13,8%) en ambtenaren (9,4%). Dat ons werk een grote impact heeft op ons geluksgevoel, blijkt ook uit het feit dat werkzoekenden en langdurig zieken een stuk minder gelukkiger zijn dan werknemers en zelfstandigen. Deze groep scoort zijn algemene levenstevredenheid gemiddeld met een lage 4,9 op 10.

Het belang van werkgeluk

Als er zo’n grote correlatie tussen werk en welzijn bestaat, hoe gelukkig zijn Belgen dan met hun job? De werkende Belgen geven hun job gemiddeld een score van 6,6 op 10. 43 % van hen geeft het werk een gulle score van 8 op 10. Toch is er een aanzienlijke groep van 23 % die zeer ontevreden is op het werk met een score van 5 op 10 of minder. Heidi Verlinden van Securex benadrukt het belang van tevredenheid op het werk: “Het belang van werkgeluk ligt voor werkgevers niet alleen in een hoge levenstevredenheid van hun werknemers. Onderzoek toont aan dat werkgeluk ook bijdraagt tot betere bedrijfsresultaten, een hogere klanttevredenheid, lager verloop en minder afwezigheden.”

Factoren voor geluk of ontevredenheid

Het Geluksonderzoek bracht ook factoren in kaart die invloed hebben op het geluksgevoel op het werk. De zogenaamde ABC’s van het geluk spelen hierin een grote rol. De A staat voor autonomie en bekijkt in welke mate een medewerker zelf beslissingen kan nemen. De B staat voor betrokkenheid en houdt onder andere verband met sociale relaties en eenzaamheid. De C staat voor competentie en geeft aan hoe bekwaam en zelfzeker men zich voelt. Deze drie factoren hebben een positieve invloed op onze jobtevredenheid.

Er zijn ook factoren die een negatieve invloed hebben op onze werktevredenheid. Zo voelt 15,1% van de werkende Belgen zich eenzaam op het werk. Eén vijfde geeft aan dagelijks een masker te dragen op het werk en maar liefst 35,5% zegt vaak tot altijd stress te ondervinden door zijn of haar job. «Deze resultaten tonen aan dat er nog veel ruimte is voor verbetering en dat werkgevers wel degelijk een verschil kunnen maken”, zegt Annemans.

Een uitdaging voor werkgevers

De resultaten van het Geluksonderzoek zijn voor professor Annemans een duidelijk signaal voor werkgevers om te investeren in het welzijn van hun medewerkers. “Werkgevers kunnen een significante rol spelen in de ABC’s van ons geluk door de autonomie, betrokkenheid en competenties van medewerkers te vergroten.” Daarnaast hamert hij op initiatieven die de work-life balance vergroten en de verbondenheid tussen medewerkers stimuleren. “Want gelukkige medewerkers zijn productievere medewerkers. Investeren in geluk op het werk, verdien je sowieso terug.”

 

Zin in meer?

Wilt u zelf investeren in gelukkige en productieve medewerkers? Tijdens de opleiding ‘Human Capital Management’ leert u een stevig welzijnsbeleid uit te bouwen. Burn-out – en stressspecialiste prof Dr. Elke Van Hoof maakt van u een expert in welzijn en werkplezier. Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt.

 

Auteur

Audrey Van den Bempt is productmanager voor de opleidingen, trainingen en congressen in HSE en in het hr-domein. Ze volgt nauwlettend de trends en ontwikkelingen op en vertaalt ze in praktijkgerichte opleidingen die beantwoorden aan de leerbehoeften van hr- en HSE-professionals vandaag.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect