De nieuwe arbeidsdeal uitgelicht

De nieuwe arbeidsdeal uitgelicht cover
Meer mensen aan het werk en een beter evenwicht tussen werk – en privéleven, zo luidt de ambitie van de arbeidsdeal. De overheid wil hiermee de arbeidswetgeving moderniseren. Maar wat betekent dit nu precies voor jouw HR-beleid? Wij lichten de belangrijkste maatregelen voor jou toe.

Met de arbeidsdeal wil de overheid de arbeidswetgeving moderniseren. De ambitie is tweeledig: meer mensen aan het werk krijgen én werknemers een beter evenwicht tussen werk – en privéleven gunnen. Maar wat betekent dit nu precies voor jouw onderneming? Wij lichten de belangrijkste maatregelen voor jou uit en ondersteunen je graag als opleidingspartner.

Flexibele werkroosters

Voltijdse werknemers krijgen vanaf nu de mogelijkheid om hun werkweek op vier in plaats van vijf dagen te presteren. Ook kunnen ze een aanvraag doen voor een wisselend weekregime. Daarbij wordt de arbeidstijd gespreid: in de eerste week wordt er meer en in de tweede week minder gewerkt. De voorwaarde is dat je dit mogelijk maakt via het arbeidsreglement of een organisatie-cao. Als werkgever ben je niet verplicht om een vierdagenwerkweek te introduceren. Maar je bent wel verplicht om een antwoord te bieden op een schriftelijke aanvraag van een medewerker en jouw beslissing te motiveren. Ook wat betreft arbeidsongeschiktheid komt er meer flexibiliteit. Kan je medewerker door een ziekte of ongeval niet komen werken? Dan hoeft hij vanaf nu geen ziektebriefje te bezorgen voor de eerste dag afwezigheid. Deze vrijstelling geldt drie keer per kalenderjaar.

Recht op deconnectie

Bedrijven met meer dan 20 werknemers moeten begin volgend jaar een akkoord sluiten over het recht op deconnectie. Enerzijds worden er richtlijnen verwacht over het gebruik van digitale tools tijdens rusttijden en verlof. Anderzijds ben je verplicht om sensibiliseringsacties op te zetten rond het recht op offline zijn. Deze afspraken moeten via CAO of via opname in het arbeidsreglement worden gemaakt, met als deadline 1 april 2023.

Activering bij ontslag

Wanneer één van jouw medewerkers ontslag krijgt en een opzegtermijn moet presteren, kunnen ze bij jou een transitietraject vragen. Op die manier kan de werknemer al op vrijwillige basis aan de slag bij een nieuwe werkgever tijdens de opzegtermijn. Het traject verloopt via de tussenkomst van een uitzendbureau of gewestelijke openbare dienst voor arbeidsbemiddeling. Daarnaast kunnen ontslagen oudere werknemers met een opzeggingstermijn van minstens 30 weken beroep doen op outplacement of coaching om sneller elders aan de slag te gaan.

Individueel opleidingsrecht

Vanaf nu is een opleiding volgen een individueel recht voor elke werknemer. Telt jouw onderneming meer dan 20 werknemers? Dan hebben jouw voltijdse medewerkers elk recht op vijf opleidingsdagen per jaar. In het overgangsjaar 2023 gaat het om vier dagen. Telt jouw onderneming tussen de 10 en 20 werknemers? Dan is het recht gelijk aan één dag per voltijdse werknemer per jaar. Daarnaast is het jouw taak als werkgever in een bedrijf met meer dan 20 werknemers om een jaarlijks opleidingsplan op te stellen. Daarbij moet je bijzondere aandacht schenken aan risicogroepen zoals 50+’ers en medewerkers met een beperking. Het plan moet ook opleidingen omvatten om mogelijke werknemers aan te trekken voor knelpuntberoepen in jouw sector. De eerste deadline is 31 maart 2023.

We can do this!

Een betere privé-werkbalans voor jouw medewerkers én meer opleidingsdagen. NCOI Learning ondersteunt jou als trouwe HR-partner graag in dit traject.

Vind hier interessante opleidingen voor jouw medewerkers.

Opleidingen op maat:

Is er naar aanleiding van de arbeidsdeal een specifieke opleidingsnood binnen jouw onderneming? Aarzel niet om ons te contacteren en wij denken een boeiende leermix op maat voor jou uit!

Neem contact op en ga samen met ons aan de slag!

Wist je dat je voor opleidingen ook gebruik kan maken van bepaalde subsidies zoals:

  • Vlaams opleidingsverlof
  • Kmo-portefeuille Vlaanderen
  • Werkbaarheidscheques
  • Een aantal sectorale ondersteuningsmaatregelen

Meer info vind je terug op onze website.

Avatar foto

Auteur

Melissa Strohlein is productmanager voor de opleidingen, trainingen en congressen in het logistieke en hr-domein. Ze volgt nauwlettend de trends en ontwikkelingen op en vertaalt ze in praktijkgerichte opleidingen die beantwoorden aan de leerbehoeften van logistieke en hr-professionals vandaag.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect