Een doortastende leercultuur als wapen in de war for talent

Een doortastende leercultuur als wapen in de war for talent

Een doortastende leercultuur als wapen in de war for talent

Hoe bepaal je als bedrijf waaruit jouw opleidingsaanbod bestaat? En, niet minder belangrijk, wie betrek je allemaal bij deze keuze? Neem je als werkgever het voortouw of leg je de bal in het personeelskamp? In een ideaal scenario krijgen beide partijen zeggenschap en zijn opleidingen een manier om bedrijfsdoelstellingen te behalen. Met andere woorden, er is sprake van een leercultuur.

Bedrijven met een volgroeide leercultuur doen het goed op de arbeidsmarkt. Ze stralen positivisme uit en winnen het vertrouwen van hun medewerkers dankzij de aantrekkelijke leer- en (door)groeimogelijkheden. Toch blijft het bij velen een zeldzaam goed. De integratie is een werk van lange adem en vraagt om een doortastende strategie. Desondanks is het een niet te onderschatten wapen in de war for talent. De nieuwe generatie werknemers wil namelijk een werkplek waar ze hun talenten volledig kunnen ontwikkelen. Een vruchtbare werkomgeving waar leren centraal staat, is alsmaar vaker een onmisbare factor om trouw te blijven aan de werkgever.

Autonome werknemers

Als je verwacht dat werknemers hun competenties in eigen handen nemen, draag je zelf ook een verantwoordelijkheid. Uiteraard wil je leiderschap en zelfontplooiing stimuleren, maar leren mag niet vrijblijvend zijn. Het is noodzakelijk om de competenties die bij een job horen, duidelijk in kaart te brengen. Klinkt vanzelfsprekend, maar vaak beperkt de jobomschrijving zich tot een lijst van algemeenheden. In een leercultuur denkt het management samen met haar medewerkers na over de leerdoelstellingen. De HR/L&D professional speelt hierin een belangrijke rol en moet het leertraject ondersteunen, evalueren en bijsturen.

Als werkgever bepaal je de koers en de strategische doelen van het bedrijf. Het opleidingsbeleid moet hieraan een zinvolle bijdrage leveren. Een leercultuur nastreven, wil dus niet zeggen dat je je volledig schikt naar de (leer)wensen van de werknemer. Zorg in de eerste plaats voor een positief klimaat waar medewerkers een draagvlak krijgen om hun leernoden kenbaar te maken. Door die openheid gaan ze zelf nadenken over hun job en professionele verwachtingen. Wanneer een bedrijf haar personeel een autonome rol toebedeelt bij het leer- en groeiproces, neemt ook hun intrinsieke motivatie toe. Zo worden je inspanning als organisatie als snel beloond, want gemotiveerde mensen presteren beter en leren sneller.

Verhoogde wendbaarheid

Naast een retentie- en wervingstool, is een leercultuur ook een spilfiguur in de ontwikkeling van je bedrijf. Je mag er prat op gaan dat een organisatie groeit naarmate de medewerkers groeien. Bovendien versterk je ook de wendbaarheid van je bedrijf. De afgelopen jaren mochten we aan de lijve ondervinden wat het betekent om snel te schakelen. Digitaliseren en telewerk boden vele uitdagingen het hoofd – en dat doen ze nog steeds – maar vragen gelijktijdig om nieuwe vaardigheden. Op een werkvloer waar leren wordt beschouwd als een evidentie, zullen vernieuwingen en transities soepeler verlopen. In dat opzicht maak je niet alleen je werknemers, maar ook je organisatie klaar voor de toekomst.

Avatar foto

Auteur

NCOI Learning: een team van experts die organisaties en professionals tips aanreiken over leren en ontwikkelen

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect