Future ready teams bij ENGIE door digitale opleidingssprong

Future ready teams bij ENGIE door digitale opleidingssprong
In volle transformatie medewerkers en teams klaarstomen voor de toekomst. Dat was het opzet van ‘Walk The Talk’, het klassikale opleidingsaanbod van energiebedrijf ENGIE. Maar toen ontplofte de covid-19-bom en waagde ENGIE BU Benelux zich samen met NCOI Learning aan een digitale omslag.

In volle transformatie medewerkers en teams klaarstomen voor de toekomst. Dat was het opzet van ‘Walk The Talk’, het klassikale opleidingsaanbod van energiebedrijf ENGIE. Maar toen ontplofte de covid-19-bom. In plaats van het project op te blazen, waagde ENGIE BU Benelux zich samen met NCOI Learning aan een digitale omslag. Het levert hen niet alleen een positieve mindset bij werknemers maar ook een virtuele voorsprong op.

Training voor iedereen

ENGIE staat voor de uitdaging om zich te ontwikkelen als een zero carbon organisatie die een oplossingsgerichte aanpak naar voren schuift. Het energiebedrijf gaat een grote transformatie door en dit heeft een rechtstreekse impact op teams, leidinggevenden en individuele medewerkers. Nieuwe rollen, uitdagingen, projecten en teamsamenstellingen vragen om future ready skills bij werknemers en leidinggevenden. Dus sloeg ENGIE BU Benelux de handen in elkaar met NCOI Learning voor een uitgebreid opleidingsaanbod.

Daarbij waren vijf pijlers belangrijk: self leadership, people management, business acumen, project management en wellbeing. “De bedoeling was om een juiste en positieve mindset rond elk thema te ontwikkelen”, zegt Mieke Claeys van het ENGIE Career Development Team. “Daarnaast wilden we werken op een aantal sleutelvaardigheden in communicatie, leiderschap en projectmanagement.” Voor de eerste keer werd 80% van het opleidingsaanbod opengesteld voor iedereen. Vroeger werden gedrags-en businessopleidingen voornamelijk aangeboden aan kaderleden en people managers. Dit jaar konden alle medewerkers actief deelnemen aan het leeraanbod met thema’s als (zelf)leiderschap en feedbackcultuur.

Mieke Claeys, ENGIE BU Benelux

“NCOI Learning heeft een heel goed zicht op de vaardigheden van morgen. Die outside-in look vind ik heel innoverend. En het feit dat jullie zo snel virtueel geschakeld hebben, wie kan dat zeggen? Maar de doorslaggevende factor is dat NCOI meedenkt met de klant. Dat klinkt misschien niet heel sexy maar andere leveranciers zijn daar nog niet. Ik kan met elke bedenking naar jullie learning architect stappen en altijd krijg ik een gepast antwoord.”
Mieke Claeys (ENGIE BU Benelux)

Walk The E-Talk

Na de voorbereiding en een pitchmoment met de business, was in maart alles klaar om de leertrainingen klassikaal te organiseren. En toen brak het coronavirus uit. ENGIE BU Benelux besloot om het project toch te laten doorgaan en beide partijen daagden elkaar uit om het aanbod om te buigen naar een volledige online setting. Prompt werd het project tot ‘Walk The E-Talk’ herdoopt. Koen Dierckx, learning architect bij NCOI Learning, stoomde de trainers klaar om online training te geven. Samen zochten ze naar interactieve leervormen en vormden ze dagprogramma’s om naar kortere boostsessies.

In mei werden de eerste virtuele voorjaartrainingen gegeven. De trainers speelden in op de actualiteit en focusten op virtueel samenwerken en teamdynamiek op afstand. ENGIE probeerde zoveel mogelijk medewerkers te enthousiasmeren. “Het was niet evident om iedereen van thuis uit aan boord te krijgen”, zegt Mieke Claeys. “Sommigen medewerkers waren technisch werkloos of zijn weinig vertrouwd met digitale tools. Maar door het aanbod open te stellen voor iedereen, zagen we dat veel collega’s vrijwillig intekenden.” Ook de gemengde groepen van leidinggevenden en operationele medewerkers zorgden voor een bijzondere dynamiek en wederzijds begrip.

Volwaardig online

Om de online trainingen zo boeiend mogelijk te houden, hanteerden de trainers verschillende interactieve leervormen. Zo werd er bewust ingezet op online business games en simulaties, naast andere collaboratieve tools zoals MS Teams, Zoom, Mural, Mentimeter, Google Slides, etc.

Dit najaar organiseert NCOI Learning samen met ENGIE BU Benelux volwaardige online dagtrainingen rond thema’s als coaching attitude, storytelling & constructive feedback. De twee partners plukken de vruchten van hun pilootproject in het voorjaar, waardoor deelnemers al gewoon zijn aan virtueel leren en zich eenvoudiger inschreven.

“Het was een eer om samen met ENGIE te mogen pionieren op vlak van online & interactief leren. Ik vind dat zij hier erkenning voor verdienen. Dat een groot bedrijf met zo’n uitgebreid leerprogramma de digitale sprong waagt, zegt veel over hun sterke leercultuur en leerbereidheid binnen de organisatie. De finesses van het surfen op deze digitale golf kwamen gaandeweg maar door dit partnerschap hebben we beiden nu een virtuele voorsprong.”
Koen Dierckx (learning architect NCOI)

Resultaten

  • Meer dan 230 trainingen
  • 2800 deelnemers, zowel operationele medewerkers als leidinggevenden
  • Ambassadeurschap: aanmoediging vanuit business en onder collega’s, veel vrijwillige deelnames en amper annuleringen
  • Positieve feedback over de nieuwe formats, de concrete handvaten, de herkenbare cases, de focus op coaching attitude & feedback, het coherente verhaal en het professionalisme van de trainers
  • Van knowing naar doing: van kennis en bewustzijn creëren naar het aanleren van concrete vaardigheden

‘Walk The E-Talk’ vroeg veel lef van beide partijen maar het leverde ENGIE Bu Benelux en NCOI Learning een digitale voorsprong op. Overtuigd van een hybride leertoekomst, blijven ze dit project digitaal opvolgen.

Zin in meer?

Zelf interesse om uw medewerkers digitaal op te leiden? NCOI Learning verzekert eenzelfde resultaat én kwaliteit op afstand. Contacteer ons hier voor een online opleiding op maat.

Denkt u dat zo’n opleiding iets voor uw bedrijf is maar heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze learning architect Koen Dierckx. Samen met u bekijkt hij welke leerkeuzes bijdragen tot blijvende resultaten en tot de groei van uw organisatie.

Avatar foto

Auteur

Koen Dierckx is Learning Consultant bij NCOI Learning en helpt mensen bij het waarmaken van hun leerplannen en -uitdagingen. Hoe? Door samen te bekijken welke leerkeuzes bijdragen tot blijvende leerresultaten en tot de groei van de organisatie. Door de vaardigheden van interne trainers aan te scherpen. En door hulp te bieden bij het uitstippelen van een opleidingsbeleid: duidelijke behoefteanalyses maken, leerdoelstellingen formuleren en leertrajecten uittekenen.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect