Hoe technologie Hr een concurrentievoordeel oplevert

by Audrey Van den Bempt

De markt voor hr-technologie heeft de voorbije jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. De grote hr-software leveranciers hebben zwaar geïnvesteerd in cloud technologie en hr-afdelingen zijn in toenemende mate op zoek naar niche apps toegespitst op unieke ervaringen voor medewerkers (of kandidaten) als onderdeel van hun processen.

De verwachtingen van hr-afdelingen ten aanzien van deze applicaties zijn eveneens aanzienlijk veranderd. Drie belangrijke ontwikkelingen hebben de wijze waarop hr-afdelingen deze nieuwe technologieën kiezen en toepassen grondig gewijzigd:

  • De hr-afdeling, en niet de IT- of de inkoopafdeling, is voortaan de sturende kracht bij het selecteren van de beste tools voor hun taken. Leveranciers spelen in op deze tendens door met verschillende modules te werken en verschillende aanbiedingen te bundelen, zodat kleine en grote bedrijven hun investeringen kunnen toespitsen op de juiste tools voor de taak.
  • Hr-afdelingen hechten nog steeds belang aan de mate van automatisering en de gebruiksvriendelijkheid van een tool, maar zijn in de eerste plaats op zoek naar tools die een unieke en geïntegreerde gebruikerservaring bieden. Moderne UI’s, integratie binnen het bestaande ecosysteem van applicaties en cloud software, mobiele toegang, … Medewerkers en bedrijfsleiders stellen dezelfde eisen aan bedrijfstools als ze gewend zijn van de talrijke apps en diensten die ze gebruiken in hun dagelijks leven.
  • HRIS-projecten hebben de aanpak van IT op gebied van software ontwikkeling overgenomen, dit betekent dat nieuwe tools op iteratieve wijze worden geïmplementeerd met behulp van Scrum methodes. Dit heeft als voordeel dat hr-deskundigen actief betrokken zijn bij de ontwikkeling en vormgeving van deze tools op manieren die voorheen niet mogelijk waren. Het betekent echter ook dat change management en het stimuleren van key users om de nieuwe tools effectief te gebruiken meer dan ooit cruciaal is om deze nieuwe tools binnen de bestaande bedrijfsprocessen succesvol te integreren.

De voordelen van het upgraden van uw hr-software naar een volwaardige cloud oplossing en een geïntegreerd ecosysteem van zorgvuldig gekozen apps, gaan veel verder dan automatisering en hr-procesefficiëntie. Binnen het huidige landschap kunnen HRIS-projecten u een concurrentievoordeel opleveren doordat ze een uitgelezen gelegenheid bieden om:

  • Uw hr-processen onder de loep te nemen en te verbeteren door te focussen op employee experience. De verwachtingen die werknemers hebben van technologieën gaan veel verder dan wat uw oude hr-processen hen kunnen bieden. Zo zijn smartphones bijvoorbeeld een essentieel onderdeel geworden van ons dagelijks leven. Hierdoor moeten hr-afdelingen opnieuw nadenken over hoe ze hun diensten en processen uitrollen en integreren met het oog op het verbeteren van de motivatie en betrokkenheid.
  • Uw apps en cloud technologieën onder te brengen binnen een echt ecosysteem gericht op samenwerking en het tot stand brengen van community’s. In de toekomst zal er steeds meer beroep worden gedaan op tijdelijke werkkrachten, waarbij bedrijven in toenemende mate flexibele contracten afsluiten met werknemers en aannemers die waar en wanneer nodig kunnen worden ingeschakeld. Dit creëert nieuwe uitdagingen op gebied van toegankelijkheid en veiligheid, en vereist nieuwe geautomatiseerde workflows.
  • Al deze nieuwe tools leiden tevens tot een instroom van nieuwe data of vergroten de toegankelijkheid van data, zowel gegevens uit externe bronnen als interne bedrijfsinformatie. Bedrijven moeten daarom nu een omslag maken door hun rapporteringsmiddelen (vaak Excel-spreadsheets) om te zetten in een echt hr-dashboard (monitoring en verkenning) en hr-analytics (antwoorden op belangrijke strategische bedrijfsvragen). Het concurrentievoordeel dat voortvloeit uit het stellen van de juiste vragen door gebruik te maken van de beschikbare hr-gegevens, het analyseren van het gedrag van werknemers aan de hand van enquêtes en interacties met tools, en het koppelen hiervan aan de relevante bedrijfsgegevens, speelt een cruciale rol in het uitbouwen van een datagestuurd besluitvormingsproces.

Veel hr-afdelingen zullen in de komende jaren een stappenplan met betrekking tot hun hr-software moeten doorlopen, en zoals blijkt uit het voorgaande vereist het toevoegen van nieuwe software heel wat meer dan het simpelweg omdraaien van een knop. Integratie, gebruikerservaring, (mobile enabled) procesontwerp en change management vormen de sleutel tot het succes van toekomstige projecten.

 

Meer info?

Wenst u meer te weten over hr software? Schrijf dan in voor de opleiding ‘Hr-software in uw organisatie: van businesscase tot implementatie’

 

Bron: Emeritis

Lees ook