Hoge nood aan omscholing door nieuwe manier van werken

Hoge nood aan omscholing door nieuwe manier van werken
Onze manier van werken werd danig door mekaar geschud. Bedrijven moeten wendbaar blijven, en hebben nood aan nieuwe competenties. Omscholing is dus cruciaal!

Corona zorgde voor een heuse ommezwaai in onze manier van werken. Gelukkig wist de werkende mens zich goed aan te passen aan de uitdagende omstandigheden. Denk maar aan een moeilijkere grens tussen werk en privé, nieuwe technologieën, automatisering, veranderende marktbehoeften… Net dat aanpassingsvermogen zal cruciaal zijn de komende jaren. De wijzigende noden van bedrijven vragen nieuwe competenties, waardoor omscholing de grootste investeringsprioriteit wordt.

Een verschuiving in gewenste competenties

Werknemers en hr-verantwoordelijken kijken op een andere manier naar de vaardigheden die tegen 2024 het meest nodig zullen zijn. Werknemers vinden innovatie, een brede mindset en digitaal leiderschap cruciaal, terwijl hr-professionals eerder wendbaarheid in transformatieprocessen, design thinking en ondernemerschap belangrijk vinden. Hoewel de voorbije jaren vooral digitale vaardigheden hoog op het lijstje stonden, lijkt dat nu te verschuiven naar de zachte competenties zoals communicatie, teamwork en time management.

Talent in kaart brengen

Bedrijven willen hun wendbaarheid verbeteren om nieuwe uitdagingen aan te kunnen. Voor een derde van de organisaties betekent dat flexibele teams en wendbare werknemers. Om dat te bewerkstelligen, moet je op de hoogte zijn van de aanwezige talenten. Het is frappant dat slechts 34% van de bedrijven die informatie verzamelt. Hr-specialist Yulia Khodasevich, consultant bij Mercer, neemt geen blad voor de mond: “Er moet meer worden gedaan om productieve arbeidsmobiliteit te garanderen.”

Veel bedrijven kunnen dus beter doen op het vlak van inventarisatie om aanwezige competenties te koppelen aan de toekomstnoden. Vandaag de dag wordt nog in 60% van de gevallen gekozen om vaardigheidstekorten op te vullen met nieuwe aanwervingen. Ook gebruikmaken van automatisering was in 54% van de gevallen een oplossing. Gelukkig is werknemergestuurd leren ook goed ingeburgerd, en maakte 44% van de bedrijven het in 2020 gemakkelijker om talent intern te delen. Bovendien geeft 26% van de organisaties aan dat talent intern delen bij hun toekomstplannen hoort.

Hoge nood aan omscholing

Uit het Global Talent Trends rapport van Mercer blijkt dat medewerkers omscholing niet langer een leuk extraatje vinden, maar zelfs cruciaal om inzetbaar te blijven. De wereldwijde pandemie deed mensen meer nadenken over hun eigen marktwaarde. 42% onder hen wil graag nieuwe vaardigheden en technologieën leren. Bovendien vertrouwt 55% erop dat hun bedrijf hen de nodige nieuwe competenties zal aanleren, in het geval dat hun baan verandert of verdwijnt.

Ruim driekwart van de werknemers geeft aan klaar te zijn om zich bij te scholen, maar spijtig genoeg ziet nog 87% belemmeringen, voornamelijk door tijdgebrek of de wens om vrije tijd anders in te vullen. Wel goed nieuws: 20% van de organisaties is bereid om het aanleren van nieuwe competenties te belonen.

Uitdaging voor bedrijven

De bereidheid om bij te leren is aanwezig, maar een kwart van de werknemers geeft aan dat ze niet verdergeholpen zijn met korte cursussen of trainingen. Leren door ervaring wordt dus nog belangrijker. Yulia Khodasevich is alvast positief: “We krijgen meer en meer vragen om zowel voor werknemers als voor het management programma’s op te zetten rond mentorschap, coaching en opleiding. Ze zoeken naar de beste manier om relevante vaardigheden en competenties in kaart te brengen en dit te linken aan compensatieplannen. Het bewijst dat bedrijven zich meer en meer bewust zijn van de uitdagingen rond omscholing en nieuwe vaardigheden.”

Bron: peoplesphere.be

Zin in meer?

Wil je zelf een goede coach worden en omscholing hoog op het prioriteitenlijstje zetten? Dat kan dankzij de opleidingen L&D manager: basisopleiding of Start to coach. Wil je daarbij gebruikmaken van de nieuwste technologieën? Daar kom je alles over te weten tijdens de opleiding Leren en technologie in organisaties.

Zijn de klassieke lesvormen niet echt iets voor jou, of ga je graag flexibel om met je tijd? Leer wanneer, waar en hoe het je uitkomt dankzij onze nieuwe online leerreizen!

Auteur

NCOI Learning: een team van experts die organisaties en professionals tips aanreiken over leren en ontwikkelen

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect