Aandachtspunten voor hr in 2020

Aandachtspunten voor hr in 2020
De wereld staat niet stil. Nieuwe actieplannen, de brexit...allemaal hebben ze een invloed op hr. We zetten de belangrijkste ontwikkelingen op een rijtje.

We leven in tijden van continue veranderingen, en dat toont zich ook op de werkvloer. Er zijn nieuwe actieplannen opgesteld, de brexit brengt gevolgen met zich mee en zelfs het woon-werkverkeer is niet meer wat het was. Daarom zetten we de belangrijkste ontwikkelingen in hr op een rijtje.

1. Nieuwe actieplannen van inspectiediensten

De inspectiediensten hebben hun strategisch actieplan voor 2020 gepresenteerd. De nadruk ligt op sociale fraude, waaronder sociale dumping, zwartwerk enzovoort. Voor sommige regio’s en sectoren, zoals de bouwsector en de horeca, worden er door het Toezicht Welzijn op het Werk campagnes opgezet rond specifieke thema’s. Voorbeelden hiervan zijn omgaan met gevaarlijke producten, ergonomie en veiligheid.

Wat zijn de gevolgen? Het is waarschijnlijk dat er meer controles zullen plaatsvinden. De hoofdzaak is de samenwerking tussen de bevoegde diensten bevorderen. Bereid je voor op een eventuele controle en zorg ervoor dat je je aan de Belgische arbeidswetgeving houdt. Wil je hier meer over weten? Met de opleiding Interne onderzoeken en sociale inspecties ben je ten volle voorbereid dankzij aandachtspunten uit de praktijk.

2. Tijdsregistratiesystemen

Het invoeren van een algemeen tijdsregistratiesysteem is volgens Europese rechtspraak al sinds mei 2019 verplicht, maar in België is dit nog niet het geval. Alleen in specifieke gevallen, bij het gebruik van glijtijden bijvoorbeeld, is de verplichting er wel. Hier valt echter evolutie in te verwachten. Het blijft een belangrijk aandachtspunt om te voorzien in flexibel werken, om zo aan een gezonde work-life balance tegemoet te komen. Bekijk of je arbeidsduurregeling hierin voldoende voorziet. Met de opleiding Loonadministratie van A tot Z word je alvast klaargestoomd om de verloning vlot te laten verlopen.

3. Flexibele bezoldiging

Voorzie je in flexibele bezoldiging van je werknemers? Dan is het tijd om de modaliteiten voor het refertejaar 2020 voor te bereiden. Zie erop toe dat er voldoende budget is en bepaal duidelijke targets. Denk ook grondig na over het type variabele vergoeding. Dat kan gaan van cao nr. 90, cash of een bonuspensioenplan tot winstdeelname, aandelen of warranten. Het is belangrijk dat je het loonvoordeel correct implementeert in het loonbeleid. Wil je zeker zijn hoe je dat doet? De opleidingen Bonussen toekennen aan uw werknemers en Mobiliteit en flexibele verloning zijn zeker iets voor jou.

4. E-bikes als vervoermiddel tijdens woon-werkverkeer

E-bikes worden steeds populairder, ook om mee naar het werk te rijden. Er zijn ook meer en meer organisaties die een elektrische fiets aanbieden als extralegaal voordeel, in het kader van het cafetariaplan. Goed voor het klimaat én voor de gezondheid, maar jammer genoeg brengt deze trend ook steeds meer wegongevallen met zich mee. Voorzie een fietshelm, lichten en fluohesje voor je medewerkers en eventueel ook een opleiding en sensibilisering rond fietsveiligheid. Dit resulteert niet alleen in minder ongevallen, je vermijdt ook een stijging van de verzekeringspremie. Wil je graag tot in detail weten hoe dit allemaal in elkaar zit? Dan ben je bij de opleidingen Mobiliteit en flexibele verloning en Bedrijfswagens en duurzame mobiliteit aan het juiste adres.

5. Ontslag na arbeidsongeschiktheid

In sommige gevallen gaan werkgevers noodgedwongen over tot ontslag tijdens of vlak na een periode van arbeidsongeschiktheid. Het is in België mogelijk om iemand te ontslaan tijdens ziekte, maar dit wordt steeds strenger bekeken door recente rechtspraak. Het risico is steeds groter dat een recent ontslagen werknemer naar de rechtbank stapt. Hierbij gaat het om een aanklacht van discriminatie op grond van gezondheidstoestand en/of omwille van kennelijk onredelijk ontslag. Is het toch noodzakelijk om iemand te ontslaan tijdens of vlak na arbeidsongeschiktheid, zorg dan voor voldoende bewijsmateriaal van de ontslagredenen. Wil je goed op de hoogte zijn van hoe je precies moet omgaan met arbeidsongeschiktheid? Bij de opleidingen Omgaan met arbeidsongeschiktheid in de onderneming en Actuele tips en tendensen bij ontslag ben je op de goede plek.

6. Bescherm je hr-data tegen hackers

Hacking van systemen en persoonsgegevens is een reëel risico in onze hedendaagse samenleving, en dit kan een organisatie duur komen te staan. Je zorgt er dus best voor dat je hr-data zowel cyberproof als GDPR-proof zijn. Vermijd dat persoonsgegevens op verschillende plaatsen of in verschillende systemen worden bijgehouden. Bewaar ook enkel die gegevens die strikt noodzakelijk zijn. Het is ook belangrijk om tijdig en correct te antwoorden op vragen van medewerkers, als ze inzage willen in hun personeelsdossier. Niet langer gebruikmaken van vrije velden in personeelsdossiers zal ook al helpen om subjectieve beoordelingen en discriminatoire bewoordingen te vermijden. Met de opleiding De impact van GDPR op hr sta je sterk in je schoenen om je persoonsgegevens te beschermen.

7. Invloed van de brexit

Het Europees Parlement heeft het brexit-akkoord goedgekeurd, en dus is op 1 februari 2020 de overgangsperiode ingegaan. De rechten omtrent verblijf, sociale zekerheid en arbeidsrecht blijven dus voorlopig ongewijzigd, dit tot en met 31 december 2020. Al het papierwerk voor de naar België gedetacheerde Britse burgers, en omgekeerd, moet dus in orde zijn gebracht voor het einde van het jaar.

Europese lidstaten hebben nog tot 30 juli 2020 om de nieuwe detacheringsrichtlijn om te zetten in nationale wetgeving. Een detachering wordt beperkt tot 12 maanden en is eenmaal verlengbaar met 6 maanden. Een andere aanpassing is dat de zogenaamde ‘hardekernbepalingen’ fors worden uitgebreid. De huidige Belgische wetgeving had al bepaald dat alle strafrechtelijk gesanctioneerde bepalingen ook van toepassing zijn voor gedetacheerde werknemers. Op eerste zicht lijkt er dus weinig te veranderen. Het is echter nog even afwachten of de nieuwe wetgeving op tijd in orde zal zijn. Het is mogelijk dat er nog bijkomende verplichtingen worden toegevoegd, dus hou dit zeker in de gaten. Wil je goed voorbereid zijn op de impact van de Brexit? Bij de opleidingen Impact van de Brexit op tewerkstelling, Fiscale aspecten van expatriëring en detachering en Sociale aspecten van expatriëring en detachering ben je op de goede plek.

8. Alcohol- en drugbeleid

Op 1 april 2020 zal het al 10 jaar geleden zijn dat het verplicht werd om een alcohol- en drugbeleid in te voeren in elke organisatie. In de praktijk is het beleid ingevoerd, maar wordt er niet altijd effectief genoeg opgetreden tegenover disfunctionele medewerkers. Ga na hoe je alcohol- en drugbeleid in de praktijk werkt, en pas dit indien nodig aan. Dit is ook noodzakelijk om eventuele aansprakelijkheid van je organisatie zo veel mogelijk te beperken.

9. Nieuwe overlegorganen

Als je organisatie sociale verkiezingen organiseert, is het vanaf mei opnieuw tijd om nieuwe of vernieuwde overlegorganen te installeren. Het gaat hier over een comité voor preventie en bescherming op het werk en/of ondernemingsraden. Doe je dit voor het eerst, dan is het belangrijk om je goed te informeren over welke bevoegdheden en taken tot het comité en de ondernemingsraad horen. Ook duidelijke afspraken over de rechten en plichten van de verkozen leden zijn een must. Hiervoor stel je best een huishoudelijk reglement op. Weet je niet goed waar begonnen? De opleiding Rechten en plichten als werkgever tegenover verkozen overlegorganen helpt je op weg.

Bron: lydian.be

Avatar foto

Auteur

Audrey Van den Bempt is productmanager voor de opleidingen, trainingen en congressen in HSE en in het hr-domein. Ze volgt nauwlettend de trends en ontwikkelingen op en vertaalt ze in praktijkgerichte opleidingen die beantwoorden aan de leerbehoeften van hr- en HSE-professionals vandaag.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect