HR en managers onderschatten medewerkers

De Belgische professional is uitgesproken leergierig. Een dag vakantie nemen om bij te leren? ‘Geen probleem’, zegt 62 procent van de medewerkers. Wat HR daaruit moet leren? Dat de leerbereidheid op de werkvloer veel groter is dan ze denkt.

Uit de Kluwer Learning Indicator 2012 blijkt dat zowel HR als leidinggevenden de leerbereidheid van hun medewerkers sterk onderschatten. Volgens hen leert slechts een op de vijf medewerkers ook naast de werkuren en is slechts 19 procent bereid een dag vrij te nemen voor een opleiding. Cijfers die in schril contrast staan met wat die medewerkers zelf zeggen: meer dan zes op de tien ‘offeren’ zonder probleem een dag vakantie op aan opleiding en ontwikkeling.

Daarmee bevestigen ze de trend om steeds meer ‘buiten de uren’ te leren.
Meer dan een derde van de 5.474 bevraagde professionals doet dit minstens een keer per week. Dat kan om een klassieke opleiding gaan, maar net zo goed om zelfstudie
of het doornemen van vakliteratuur. Nog eens een kwart doet dit minstens een keer
per maand.

 

Weinig aandacht
Leren is overduidelijk populair. 96,2 procent van de bevraagde professionals is gemotiveerd om voor zijn job bij te leren. 85,3 procent heeft het voorbije jaar
effectief een opleiding gevolgd. HR- en opleidingsverantwoordelijken doen dit het vaakst (92,9%), gevolgd door leidinggevenden (88,6%). Van de medewerkers zegt 78,9 procent een opleiding gevolgd te hebben.

Als medewerkers een opleiding volgen, is dat vier op de tien keer op eigen initiatief.
De bevraagde leidinggevenden bevestigen die trend. Het merendeel van zowel de leidinggevenden als de HR-verantwoordelijken verheugen zich over die initiatieven.
Ze vinden het ronduit positief dat medewerkers zelf het heft in handen nemen om
hun ontwikkeling te sturen.

 

Andere verwachtingen
Dat ze dit doen, is waarschijnlijk omdat ze er zelf de nood toe voelen. Een reden is dat leidinggevenden zich veel te weinig bezighouden met de opleiding van hun personeel. Dat zegt althans 55,8 procent van de bevraagde ondergeschikten. Een op de vijf spreekt zelden of nooit met zijn chef over opleiding. Als het ter sprake komt, is dat meestal tijdens het functionerings- of evaluatiegesprek.

Deze karige aandacht verklaart ook de verschillen in hoe leidinggevenden en medewerkers naar opleiding kijken. Tussen wat leidinggevenden willen dat hun medewerkers leren en wat die laatste echt willen leren, gaapt een kloof. Vaktechnische kennis en vaardigheden primeren. Maar medewerkers, en vooral de jongere, hebben ook een duidelijke wens om zich te bekwamen in minder praktische domeinen zoals project- en bedrijfsmanagement en leidinggeven. Leidinggevenden onderschatten dat, of zien die nood niet, leert de Kluwer Learning Indicator.

 

 

Download de whitepaper!
De volledige resultaten van de Kluwer Learning Indicator 2012 vindt u in de whitepaper die u
hier gratis kan downloaden!

 

 

 

 

 

Avatar foto

Auteur

NCOI Learning: een team van experts die organisaties en professionals tips aanreiken over leren en ontwikkelen

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect