Hybride werken structureel invoeren voor een future-proof werkomgeving

Hybride werken structureel invoeren voor een future-proof werkomgeving
Wist je dat slechts 7% van de Belgische werknemers terug voltijds naar kantoor wil? We geven enkele tips over hoe je hybride werken strategisch aanpakt als bedrijfsleider, hr-manager of facility manager.

In navolging op de lange thuiswerkperiode, zijn we de mond vol van de terugkeer naar het kantoor. Steeds wordt er geopperd dat deze terugkeer een grote verandering met zich meebrengt, dat de werkomgeving heringericht moet worden in functie van hybride werken. Microsoft noemt het nogal theatraal de ‘Great Reshuffle’. Waarom zit men zo op hun stokpaardje voor hybride werken? En hoe pak je dat strategisch en concreet aan als bedrijfsleider, hr-managers of facility manager? Enkele inzichten en tips.

Waarom je structureel hybride werken moet invoeren

Voor sommige bedrijfsleiders was de eerste reflex na de opzegging van verplicht telewerken om terug te keren naar het beleid van voor corona. Het doel: zoveel mogelijk medewerkers terug op kantoor krijgen en voor zoveel mogelijk dagen. Echter, dat staat haaks op de wensen van medewerkers.

Uit een recente enquête van Acerta blijkt dat ruim 70% van de respondenten een werkregime wil met een combinatie van thuis- en kantoorwerk. Slechts 7% verkiest voltijds terug op kantoor te zijn!

Strategisch is het een misstap om hybride werken niet te incorporeren, want bedrijven die thuiswerk in hun beleid aanbieden, creëren net een concurrentieel voordeel in het huidige landschap. Structureel thuiswerk aanbieden is goed voor je employer branding, want het toont dat je mee bent met wat leeft bij de doorsnee medewerker. Het bevordert retentie en trekt ook nieuwe talenten aan.

Je moet geen rekening houden met generationele verschillen

Hybride werken is niet enkel meer een vraag van jongere talenten. Work-life balance en flexibiliteit worden volgens studies ook door generatie X en de babyboomers steeds hoger in het vaandel gedragen. In een studie van Microsoft, bijvoorbeeld, gaf ruim 53% van Gen X- en Boomerrespondenten aan dat ze vandaag eerder geneigd zijn om voorrang te geven aan familie en gezondheid dan aan werk in vergelijking met de tijd voor de pandemie. Bovendien overweegt 35% daarvan een jobsverandering naar een werkomgeving die meer hybride opties aanbiedt. Dat is nog steeds minder dan Gen Z en Millennials waar meer dan de helft overweegt van job te veranderen, maar het toont wel een evolutie aan. Ook voor bedrijven met minder nood aan jeugdige profielen, is het dus belangrijk de trend te volgen en structurele veranderingen te maken om hybride werken mogelijk te maken.

3 tips om hybride werken structureel in te voeren

Hybride werken aanbieden is een ding, het ook effectief laten renderen is iets anders. Bedrijfsleiders zijn terecht bezorgd over wat hybride werken betekent voor productiviteit en cohesie van de werkplek. Enerzijds tonen studies aan dat telewerken over het algemeen bevorderend is voor de productiviteit, maar anderzijds tonen ze ook aan dat het negatief kan zijn voor de cohesie waardoor de productiviteit op langere termijn weer in het gedrang kan komen. Om enkel de positieve effecten van hybride werken te ervaren, moet je het structureel invoeren. Dat betekent dat je het niet enkel als een optie aanbiedt maar dat je jouw beleid en werkruimte aanpast aan de nieuwe manier van werken. We geven enkele basistips om dat mogelijk te maken.

1. Bied je werknemers flexibiliteit

Een interessant inzicht uit de Acerta-enquête is dat twee derde van de respondenten een versie van hybride werken verkiest zonder vaste regeling. Dat betekent dat ze voor zichzelf kunnen uitmaken welke dag een aanwezigheid op kantoor vereist of niet. Die flexibiliteit is belangrijk voor medewerkers en dus verwachten ze dat de bedrijfsleiders hen dit vertrouwen geven. Het is een noodzakelijke ‘leap of faith’ voor leidinggevenden.

2. Bevorder de cohesie tussen je werknemers

De Microsoft-studie toont aan dat 43% van leidinggevenden het onderhouden van interne relaties als de grootste uitdaging zien van hybride werken. Het is dus belangrijk om manieren te vinden om de samenhang tussen collega’s te bevorderen. Structureel kan je dat het gemakkelijkst door een minimumaantal vereiste kantoordagen in te voeren. Bijvoorbeeld 2 of 3 dagen op kantoor en de rest van thuis uit. Daarnaast kan je ook altijd medewerkers verleiden om terug naar kantoor te komen door sociale evenementen te organiseren of door de kantoorruimte aantrekkelijker te maken met coworkingspaces, stille ruimtes of zelfs fitnessruimtes.

3. Ga in dialoog met je werknemers

Leg regels rond hybride werken nooit zomaar top-down op. Want medewerkers die minder lang mogen thuiswerken dan gewenst, maken 44% meer kans op een burn-out. Zo blijkt uit een studie van Securex. Dergelijke afspraken gebeuren dus beter in samenspraak. Dit vergroot ook de betrokkenheid van je werknemers, want zij voelen zich begrepen en gehoord. Als bedrijfsleider moet je er sowieso niet vanuit gaan dat hybride werken tot minder betrokkenheid leidt. Hoe je je als leider verhoudt t.o.v. je werknemers is meer doorslaggevend. Securex kwam bijvoorbeeld tot de constatatie dat werknemers met een bemoeizieke baas beter presteerden en meer gemotiveerd waren wanneer zij door verplicht telewerken minder gecontroleerd werden. Luisteren en durven loslaten is dus de boodschap.

Bronnen: microsoft.com, vrt.be, tijd.be

Zin in meer?

Als bedrijfsleider, hr-manager of facility manager kan je rekenen op hulpmiddelen om je protocollen aan te passen aan de hybride methode en om dit in de praktijk om te zetten. Bij NCOI hebben we verschillende opleidingen in de aanbieding die jou helpen om een changemanagementplan op te zetten.

In de opleiding Strategische werkplekontwikkeling leer je jouw werkomgeving future-proof in te richten volgens de nieuwe manier van werken. Wil je je hr-management nog breder optimaliseren? Dat kan met onze hr-beleid-opleidingen. Of wil je het meer uit de invalshoek van een facility manager bekijken? Dan ben je zeker gediend met de meerdaagse opleiding Facility management van a tot z. Maak de sprong naar de werkplek van de toekomst met behulp van praktisch advies op jouw maat.

Avatar foto

Auteur

Melissa Strohlein is productmanager voor de opleidingen, trainingen en congressen in het logistieke en hr-domein. Ze volgt nauwlettend de trends en ontwikkelingen op en vertaalt ze in praktijkgerichte opleidingen die beantwoorden aan de leerbehoeften van logistieke en hr-professionals vandaag.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect