De invloed van corona op hr & de arbeidsmarkt

L'impact du coronavirus sur les RH et le marché du travail
Het coronavirus zorgde voor ingrijpende veranderingen op de arbeidsmarkt. Maar wat betekent dat voor hr, nu en in de toekomst?

De coronacrisis heeft ons land en onze economie in haar greep. De lockdown en de invloed op de bedrijfswereld zorgde in vele organisaties voor ingrijpende veranderingen. Daarom peilde Hudson, een belangrijke speler in hr-dienstverlening, naar de effecten op de arbeidsmarkt. Het resultaat, en wat dit betekent voor de toekomst van hr, is verrijkend. Het is duidelijk dat hr steeds belangrijker zal worden in de bedrijfsstrategie.

Minder vacatures, meer spontane sollicitaties

Het coronavirus strooide roet in het eten. Aanwervingen die lopende waren stonden on hold of werden volledig stopgezet. Bedrijven zijn eerder terughoudend geworden en hebben hun twijfels over permanente aanwervingen. Uit de peiling blijkt dat de helft van de respondenten in het vierde kwartaal een verdere omzetdaling verwacht. Toch blijft de arbeidsmarkt dynamisch. Hudson ontvangt tot 20% meer spontane sollicitaties, vaak ten gevolge van herstructureringen. Het valt op dat voor een aantal specifieke profielen de war for talent blijft heersen, onder meer in sales & marketing, leadership, IT en research & development. Het laat zich voelen dat mensen minder risico’s nemen en niet snel van werkgever willen veranderen.

Meer nood aan flexibiliteit

Om de terughoudendheid in permanente aanwervingen te compenseren gaat een aantal bedrijven voor flexibele oplossingen. Digitalisering zit in een stroomversnelling, wat maakt dat organisaties nood hebben aan nieuwe expertise. Om kort op de bal te kunnen spelen wordt er meer gebruik gemaakt van interim-management. De vraag naar tijdelijke ondersteuning is dan ook sterk gestegen.

De overheid en publieke instellingen worden populairder

In tegenstelling tot de private sector blijft de publieke sector wel aanwerven. Het aantal sollicitanten stijgt zelfs voor deze functies. Kandidaten zijn immers van mening dat de overheid en publieke instellingen meer werkzekerheid met zich meebrengen. Anderzijds is ook het imago van de publieke sector erop vooruitgegaan. Er is meer dynamiek dan vroeger, en ook opleiding en coaching wordt prominent voorzien.

Bedrijfscultuur en thuiswerk

Klassieke werkvormen staan op de helling. Er zal vaker thuisgewerkt worden en het is aan hr-verantwoordelijken om deze uitdaging aan te gaan. Sterke medewerkers behouden is namelijk crucialer dan ooit. Maar, deze nieuwe werkvorm wekt ook vragen op. Hoe bouw en onderhoud je een bedrijfscultuur? Hoe zit het met de werksfeer, en hoe toon je waardering? Hier zal je actief aan moeten werken. Zorg voor een goed evenwicht tussen de vrijheid van thuiswerken en een bedrijfscultuur waarin de identificatie met de organisatie blijft bestaan.

Een frisse blik op verloning en loonkost

Mede door de nieuwe omstandigheden rijzen er vragen op rond een aangepast loonbeleid. Organisaties kijken kritisch naar hun verloningspolitiek. Een variabele, resultaatgebonden component komt meer op de voorgrond. Cafetariaplannen bijvoorbeeld zijn niet nieuw, maar de interesse in flexibele verloning blijft stijgen. Bedrijven zien dit als een troef om medewerkers aan te trekken en te behouden. Zij krijgen immers meer keuze in hun loonpakket. Onder andere de zorg, farma en IT zullen de druk voelen om een competitief en verhoogd salarispakket aan te bieden.

Digitalisering op kop

Digitalisatie van de payroll en administratieve processen bestond al langer binnen hr, maar ook hier zorgt het virus voor een versnelde transformatie. Veel meer hr-domeinen gaan de digitale weg op. Thuiswerk is daar zeker een van, maar ook interactieve rekruteringswebsites, digitale assessments en zelfs artificiële intelligentie worden steeds vaker in gebruik genomen. AI kan bijvoorbeeld ingezet worden voor data-analyse, benchmarking en matching. Interessant voor de toekomst van hr!

Bron: peoplesphere.be

Zin in meer?

Wil je de beginselen van hr leren om dit beter binnen de bedrijfsstrategie te kunnen plaatsen, of ben je net een ervaren rot in het vak die op de hoogte wilt blijven van de nieuwste ontwikkelingen? Tussen de opleidingen Hrm van A tot Z, Hr Business Partner: masterclass en Loonadministratie van A tot Z vind je vast je gading.

Avatar foto

Auteur

NCOI Learning: een team van experts die organisaties en professionals tips aanreiken over leren en ontwikkelen

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect