Jonge ambtenaren minst tevreden

25.000 federale ambtenaren volgen jaarlijks een opleiding via OFO, het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid. Dat is veel, al beseft directeur-generaal Sandra Schillemans dat haar dienst niet iedereen even makkelijk bereikt.

Jongeren, 55-plussers en ambtenaren van de ‘categorieën’ C & D, dat zijn zowat de missing links voor OFO. Niet dat die groepen totaal afwezig zijn, maar ze hebben zo
elk hun bijzonderheden wat opleiden betreft.

Om beter te weten wie welke opleiding wil volgen, en waarom, plant OFO in het najaar een grote behoefteanalyse. ”We richten ons daarmee zowel tot medewerkers, leidinggevenden en HR-verantwoordelijken”, zegt Sandra Schillemans die via dit onderzoek ook wil te weten komen hoe mensen willen leren.

 

Over de brug
“Uit de cijfers die we al hebben blijkt dat jongeren, de categorie tussen 20 en 30 jaar, het minst tevreden zijn over het huidige opleidingsaanbod. Komt dat omdat ze kritischer zijn? Schort er iets aan de manier waarop wij opleidingen aanbieden? Dat zijn vragen die we met onze behoefteanalyse willen beantwoorden.”

OFO stelt ook vast dat het bijzonder moeilijk is om 55-plussers in opleiding te krijgen. “En ik vermoed dat we daar geen uitzondering in zijn”, meent Sandra Schillemans.
“We merken dat die groep echt afhaakt. Nochtans is het belangrijk dat ze blijven leren, onder andere omdat ook zij, net als iedereen, langer zullen moeten werken. Ook daar stelt zich de vraag: hoe kunnen we onze opleidingen aantrekkelijker maken en die groep toch over de brug trekken?”

 

Lagere niveaus
Een derde groep die extra aandacht verdient, zijn de ambtenaren van het C- en D-niveau. “Vergeleken met de ‘hogere’ ambtenaren nemen zij veel minder deel aan opleidingen. Ze zijn ondervertegenwoordigd, terwijl het A-niveau duidelijk oververtegenwoordigd is”, legt Sandra Schillemans uit.

Met het oog op de vele hervormingen binnen de overheid, zou het volgens de directeur-generaal nochtans een goede zaak zijn dat ook zij zichzelf meer ontwikkelen. “Misschien worden ze wel geheroriënteerd of krijgen ze een andere functie. Het is belangrijk dat ze de nodige skills kweken, bijvoorbeeld computervaardigheden, om daar klaar voor te zijn.”

 

Meer nadenken
Uit de resultaten van de Kluwer Learning Indicator 2012 is gebleken dat medewerkers het vaakst op eigen initiatief een opleiding volgen. En dat is bij de overheid niet anders: als ambtenaren een opleiding volgen, doen ze dat overwegend op eigen initiatief en niet zozeer op aangeven van hun chef. Sandra Schillemans vermoedt dat dit een effect is van ‘de ontwikkelcirkels’ bij de overheid, een HR-tool die medewerkers bij de overheid stimuleert om meer na te denken over hun eigen loopbaan.

OFO-opleidingen die goed scoren, zijn naast taalopleidingen vooral opleidingen rond persoonlijke effectiviteit en functioneren. “Communicatie, samenwerken, assertiviteit, stressbeheer… Die generieke competenties zitten echt in de lift”, aldus Sandra Schillemans.

 

Budget
Een echt verschil tussen opleiden in de privé en bij de overheid, is er volgens de directeur-generaal niet. Eerder parallellen, zoals budgetperikelen. “Ook de overheid bespaart en dus zijn we voortdurend op zoek naar goedkopere maar efficiënte opleidingsvormen. Meer intern opleiden, door eigen collega’s is een piste. Maar ook daarvoor wachten we de resultaten van ons onderzoek af. Begin volgend jaar weten we meer.”

 

Na afloop van het behoefteonderzoek van OFO brengt Learning Live verslag uit over
de belangrijkste resultaten. Wordt vervolgd…

 

 

Sandra Schillemans is directeur-generaal van het Opleidingsinstituut van de
Federale Overheid (OFO).

 

 

Avatar foto

Auteur

NCOI Learning: een team van experts die organisaties en professionals tips aanreiken over leren en ontwikkelen

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect